Niet de moeite waard.

Op de website van de lokale VVD stelde Derrick Stomp (fractievoorzitter van de raadsfractie van de lokale VVD) zich op 27 mei j.l. de vraag “Waarom niet nu al openbaar maken?”

De verzuchting wordt gedaan na de raadsvergadering op 25 mei, waarin het college bepleit te wachten met het openbaar maken van documenten inzake de REZ, waar de VVD, samen met SP, CDA en de drie lokale partijen, in een motie (vreemd aan de orde van de dag) om hadden gevraagd.

Het is jammer, dat Stomp en de zijnen het niet de moeite waard vinden om mijn blog te lezen. Dan hadden ze namelijk geweten, dat ik, me beroepende op de WOB, al een jaar eerder had gevraagd om inzage te krijgen in het taxatierapport.

En dat het college mijn verzoek had afgewezen. Met als logische gevolg, dat het college geen andere keus had dan het verzoek van de raad (om precies dezelfde redenen) af te wijzen. Wat ook is gebeurd.

Er zijn slechts twee instanties die in staat zijn om te beoordelen of de weigering van het college op juiste gronden is gebeurd. De bestuursrechter en het hoogste orgaan in de gemeente. De gemeenteraad.

Beide kan inzage in het geheime document niet worden geweigerd en dus zijn beiden ook de enigen die in staat zijn om te kunnen beoordelen, of wat door het college wordt aangevoerd als reden voor weigering, ook daadwerkelijke een reden voor weigering is.

De vraag is derhalve, worden de financiële belangen van de gemeente geschaad als duidelijk wordt op basis waarvan zij (ruim 2 jaar geleden) besloten heeft om een overeenkomst met Orez aan te gaan.

Openbaar maken van het rapport kan tot niet anders leiden, dan de vaststelling dat het college het gemeentelijke bezit ver beneden haar werkelijk waarde van de hand heeft gedaan en daarmee Orez bv heeft bevoordeeld.

Als Stomp en de zijnen de moeite zouden nemen om het taxatierapport te gaan inzien, dan kunnen ze vaststellen, dat de waarde van de gemeentelijke grond zeker 10 miljoen lager is getaxeerd, dan door anderen externe deskundigen is berekend.

Anders gezegd, ons bestuur (college en raad) heeft genoegen genomen met 10 miljoen minder dan er op grond van niet geheim verklaarde berekeningen had mogen worden verwacht. Dit bedrag is groot genoeg om te kunnen spreken van ongeoorloofde steun van de gemeente aan de firma Orez bv.

Steun die de oorspronkelijke eigenaren van Orez bv vrijwel onmiddellijk ten gelde hebben gemaakt. Door Orez aan Droomparken te verkopen.

Aangezien het bestuur (college en raad) eigenlijk alleen maar bezig is met het in stand houden en beschermen van de eigen reputatie, is bij mij de vraag gerezen of de gedupeerden (de inwoners van Enkhuizen) niet beter zelf aangifte kunnen doen van ongeoorloofde overheidssteun.

Dank zij eerdere donaties op dit blog ben ik in staat daar juridisch advies over in te winnen. Het resultaat daarvan zal ik hier publiceren.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

5 gedachten over “Niet de moeite waard.”

 1. Als zij je blog niet willen lezen dan moet je hun e-mailadressen gebruiken en daarin je berichten opnemen die je in de blog heb geplaatst.

  Like

  1. Heb ik een tijdje gedaan, maar dan wordt je gewoon aangemerkt als ongewenste mail en beland je in de spam file. Als je ergens geen kennis van wil nemen, dan is dat ook in dit elektronische tijdperk eenvoudig te regelen.

   Like

   1. Je kunt ook een mail met je blogboodschap daarin aan het secretariaat richten met het verzoek de e-mail in te brengen in de eerstkomende raadsvergadering en of te vragen deze in de postvak van het College te bezorgen. Als het secretariaat dan haar taak op correcte wijze uitvoert wordt de mail geregistreert en vervolgens te verspreiden in de postzakken van de gemeenteraad en het college.
    Het enige voordeel zo te werk te gaan kunnen ze geen excuses gebruiken dat berichten niet tot hen gekomen is.
    Ook kun je om een spreekbeurt vragen om tijdens een raadsvergadering op een bepaald onderdeel je reactie te geven.

    Like

    1. Ik heb meerdere keren een brief naar de fractievoorzitters (het presidium) hoogst zelden krijg je antwoord. Omdat ze geen antwoord weten op de problemen die ik aan ze voorleg. Je hoeft me niet uit te leggen wat ik allemaal nog meer zou kunnen doen. Ze moeten vooral blijven doen waar ze zelf zin in hebben, dan schrijf ik over het feit, dat hun gedrag de gemeente miljoenen heeft gekost.

     Like

  2. Het zijn gewoon een scheitlijstetd die coalitiepartijen. Een alternatief is nog om de wethouders ook je blogberichten te sturen. Daar heb ik wel goeie ervaringen mee. Juist deze week werd ik in mijn conflict uitgenodigt wel uitgenodigd door de heer Jaring voor een gesprek met hem en wethouder B.Nootebos

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: