Strafbaar maken.

Inmiddels is ook duidelijk wat het college bedoelt met het “omarmen” van een motie.

Ze heeft ze een fors aantal interessante, maar weinig relevante documenten vrijgegeven, terwijl ze tegelijkertijd de bespreking (door raadsleden) van het enige relevante document strafbaar heeft gemaakt. Althans voorlopig voor de eerstkomende drie maanden.

Het kerndocument in de motie was het taxatierapport, omdat dit rapport (volgens het college) het bewijs is, dat de door Orez uitgebrachte bieding daadwerkelijke marktconform is.

Deze bewering van het college was tevens de rechtvaardiging voor het omzetten van een tot dan toe “voorwaardelijke” onderhandse gunning naar de definitieve gunning.

Mocht die bewering niet juist zijn (en ik heb het bewijs daarvan inmiddels al geleverd) dan opent zich een doos van Pandora. Waarbij de betrokkenheid van het huidige college niet onbesproken kan blijven.

Het college kent immers de inhoud van het taxatierapport en is zich dus ook bewust van het feit, dat het gevraagde bewijs van marktconformiteit niet is geleverd.

De voor de hand liggende vraag die hier in verschiet ligt is, welk eigen belang van het college deed haar besluiten, dat de waarheid over het taxatierapport voorlopig niet aan het licht mocht komen.

Ze kan de raad niet ontzeggen kennis te nemen van de inhoud van het rapport, maar wel het daarover spreken strafbaar maken door het opleggen van de plicht tot geheimhouding.

Een plicht waar de raad (op straffe van rechtsvervolging) de eerstkomende 3 maanden aan zal moeten voldoen.

Het is op zichzelf verwonderlijk, dat je het openbaar maken van een document dat ergens het bewijs van is, strafbaar stelt.

In haar raadsbrief geeft het college de volgende aanvullende informatie over de reden voor de geheimhouding.

Daarnaast is het taxatierapport momenteel onderdeel van een door extern betrokken adviseurs (Fakton en Pot Jonker) geleid financieel / juridisch onderzoek naar de in de tijd, tussen taxatie en nu, opgekomen wijzigingen in het project en de financiële en juridische consequenties daarvan.

Het op dit moment openbaar maken van het taxatierapport wordt door dit bureau nadrukkelijk afgeraden omdat dat het onderzoek belemmert en, zo lang er nog geen conclusies uit kunnen worden getrokken, de financiële positie en de onderhandelingspositie van de gemeente ondermijnt.

De gemeente verliest dan mogelijk de regie en dat is niet in het belang van de gemeente en de Enkhuizense gemeenschap.

Surprise, de externe adviseur (Fakton), verantwoordelijk voor het opmaken van een ondeugdelijk taxatierapport dat niet bewijst wat het zegt te bewijzen (dat de bieding van Orez marktconform was), adviseert de gemeente het rapport niet openbaar te maken.

Wij van WC eend adviseren het gebruik van WC eend.

Wij van Fakton adviseren de gemeente om het door ons verstrekte, maar helaas (ondeugdelijke) bewijs niet openbaar te maken.

Een onderzoek naar de tijd tussen taxatie en nu hoeft natuurlijk geen beletsel te zijn om het uitgangspunt voor dat onderzoek (het taxatierapport) openbaar te maken.

Het geheim houden heeft slechts tot doel om Fakton in staat te stellen om te proberen een nieuw rapport te maken, dat wat minder opvallend tekort schiet in wat het oorspronkelijke rapport beoogde te bewijzen.

Daarmee zijn we aangekomen bij wat de oorspronkelijke opdracht aan Fakton lijkt te zijn geweest.

De gemeente had de bieding van Orez al als zijnde acceptabel gekwalificeerd. Alleen de wet op staatssteun eist, dat in geval van een onderhandse gunning de marktconformiteit van die bieding door een onafhankelijke partij moet worden aangetoond.

Dus beste firma Fakton stel ons in staat om datgene te doen wat we altijd al van plan waren om te doen. Namelijk, in zee te gaan met Orez bv op basis van de door haar uitgebrachte bieding

Verschaf ons het bewijs, dat die bieding marktconform is en maak u over uw bewijsvoering verder geen zorgen. Wij zullen die geheim verklaren, zodat geen haan er ooit naar zal kraaien.

Het kan niet anders of het college kent het bestaan van die afspraak en kiest er voor haar geheim te willen houden. Niet in het belang van Enkhuizen, maar in het belang van haarzelf en haar voorgangers.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: