In de mallemolen van de gemeente.

Vorige jaar 18 augustus 2020 vroeg ik de gemeenteraad om iets te doen, wat je normaal gesproken niet zou moeten hoeven doen. Kennis nemen van feiten en op basis daarvan een besluit te nemen.

Waar men (in mijn ogen) kennis van had moeten nemen was de inhoud van het taxatierapport, dat volgens het college bewees, dat de bieding van Orez bv voor de concessie tot het inrichten en exploiteren van een camping en recreatiepark op het REZ marktconform was.

Ik beweer al geruime tijd, dat de concessie ver beneden haar eigenlijke waarde is verkocht. De gemeenteraad is tot dusver niet in staat geweest die, tamelijk voor de hand liggende conclusie, te weerspreken. Ze doet, wat ze altijd doet wanneer ze wordt tegengesproken. Men negeert de mening van buitenstaanders.

Een deel van de raad, met name VVD, D66, PvdA heeft niet eens de moeite genomen om na te gaan of wat ik zeg juist is. De krant citeert ze als partijen die hun zorgen uitspreken over de financiële situatie waar Enkhuizen in is verzeild.

De PvdA heeft het over zwaar weer, D66 over een belabberde situatie, de VVD stelt vast dat er geen geld is. Alle drie doen ze alsof het gaat om onafwendbare natuurverschijnselen, waar Enkhuizen slachtoffer van is geworden. Het is niet anders, dan het gratuite gejammer der gemakzuchtigen.

In werkelijkheid is de situatie het gevolg van onwil om kennis te nemen van de feiten en daar naar te handelen. Het taxatierapport vormt niet het bewijs dat de bieding marktconform was, maar het bewijs van het tegenovergestelde.

Dat de concessie voor miljoenen beneden haar werkelijke waarde is verkocht, wat neerkomt op ongeoorloofde overheidssteun van enkele miljoenen voor de koper van de concessie, Orez bv.

Overheidssteun, die Orez vrijwel onmiddellijk ten gelde heeft gemaakt door de concessie (naar verluidt) met 3 miljoen winst te verkopen aan een partij, die (anders dan Orez zelf) wel in staat is de in de concessie opgenomen verplichtingen na te komen. Droomparken.

VVD, D66 en PvdA hebben met elkaar gemeen, dat ze dikke krokodillentranen huilen over de financiële situatie waarin Enkhuizen is komen te verkeren, maar die tegelijkertijd geen stap extra hebben gezet om die situatie te voorkomen of te verbeteren.

Dan de partijen die het taxatierapport WEL hebben ingezien. SP, CDA en de drie lokale partijen.

Zij WETEN dus dat dat de bieding niet marktconform is. Zouden ze op basis van dat gegeven juridisch advies hebben ingewonnen, dat zou het hun duidelijk zijn geworden, dat ongeoorloofde staatssteun kan leiden tot het nietig verklaren van de overkomst, tenzij het genoten voordeel wordt teruggegeven.

Teruggave van het genoten voordeel zou voor Enkhuizen al snel een miljoenen voordeel opleveren. Dus wat doen deze partijen? Stellen ze iets vast? Eisen ze een onderzoek?

Geenszins, men stelt niets vast, maar verzoekt (alsof de gang van zaken nog niet duidelijke genoeg is) om meer openbaarheid. Een verzoek dat wordt omarmt door het college, maar vervolgens niet wordt uitgevoerd.

Samengevat, een deel van de raad is veel te gemakzuchtig om kennis te willen nemen van feiten. Hun mening bestaat uit vrijblijvend gekakel over zaken waar ze eigenlijk niets van afweten.

Het deel, dat wel de moeite doet om kennis te nemen van de feiten weet vervolgens niet, wat ze met die feiten aan moeten.

In plaats van een conclusie te trekken uit de feiten die inmiddels bekend zijn, stelt men die conclusie uit, tot er weer andere (feitelijk overbodige) feiten bekend zullen worden gemaakt.

Een verzoek dat het college zegt te omarmen, maar waar ze vervolgens geen gehoor aan geeft.

Kortom, in de mallemolen van de gemeente, draait iedereen (zonder zich ook maar een seconde te bekommeren om de feiten) zijn eigen rondje mee. Over 8 maanden wordt ons gevraag om (door het uitbrengen van een stem) ook een rondje mee te draaien.

Zoals de zaken er nu voorstaan denk ik, dat ik er verstandig aan doe om voor die eer te bedanken.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: