Niks openbaar.

Gisteren prees ik de raad, omdat ze niet was bezweken onder de wens van wijze mannen om een ondemocratische lastenverdeling te continueren. Vandaag staat in de krant dat men er voor gezorgd heeft dat de nieuwbouw van een school weer een jaar is uitgesteld.

Kortom, wat onze brekebenen in de Breedstraat met hun handen denken op te bouwen, trappen ze met hun voeten weer om.

Ook teleurstellend, geen mededeling dat Droomparken er geen bezwaar tegen had, dat de met haar gesloten overeenkomst openbaar zou worden gemaakt. Dat zal uiteindelijk wel gebeuren als de raad met reces is gegaan, zodat de raad, zoals ik al voorspelde, kan reageren door het verscheuren van een natte krant.

Bij ons thuis de omschrijving van een machteloos gebaar als reactie op het niet nakomen van een belofte. De raad eiste de onmiddellijke openbaarmaking van stukken, het college jokt dat daarvoor toestemming moest worden gegeven en stelt een tijdstip in het vooruitzicht waarbinnen die toestemming kon worden verwacht.

Helaas, dat tijdstip wordt dan weer niet gehaald, zodat de 3 maanden uitstel (waarop het college had aangedrongen, maar de raad had afgewezen) alsnog een feit wordt.

Na die drie maanden uitstel is ook het deskundige advies van een (voor veel geld) geraadpleegde deskundige beschikbaar. Die de gemeente ernstig zal ontraden om bepaalde documenten, zoals bijvoorbeeld het door haarzelf gemaakte taxatierapport, openbaar te maken.

Waarna de kans groot is, dat een meerderheid van de raad besluit, dat de soep niet zo heet hoeft te worden opgegeten als zij die drie maanden eerder (door middel van de motie) hadden opgediend.

Vervolgens drinkt iedereen weer een glas, doet een plas en laat alles zoals het was.

Voor de zoveelste keer.

Openbaarmaking van het taxatierapport heeft tot gevolg dat het voor iedereen duidelijk zal worden, dat marktconformiteit niet meer is dan een door het college gebruikt voorwendsel, dat het mogelijk moest maken het gebied ver beneden haar werkelijke waarde te verkopen aan Orez.

Als dat zou worden vastgesteld, dan komt weliswaar de mogelijkheid van nietig verklaring van de overeenkomst binnen bereik, maar valt het ook niet langer te ontkennen dat de raad (als toezichthouder) jammerlijk gefaald heeft.

Dat reputatieverlies zal de raad zich tegen elke (door de gemeente te betalen) prijs willen besparen, daarin uiteraard bijgestaan door het college, die haar eigen manier van werken ook liever niet aan de grote klok hangt.

Kortom het openbaar maken van het taxatierapport zit er, nu FTM haar pijlen op iets anders richt dan het weggeven van het recreatieoord, voorlopig niet in.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

3 gedachten over “Niks openbaar.”

 1. Nu wordt er na de kadernotavergadering weer een besloten sessie toegevoegd omdat er “nieuwe” info is aangaande het REZ. Het is werkelijk niet te geloven maar was wel te verwachten! Alle konijnen die op het REZ rondliepen halen ze nu uit die hoge hoed vandaan.

  Like

  1. Frank, neem van mij aan, ze zullen het taxatierapport nooit openbaar maken. Maar wat mij betreft hoeven ze dat ook niet. Ze kunnen namelijk de raad niet beletten er kennis van te nemen en als de raad serieus van die mogelijkheid gebruik maakt, beseffen ze, dat ze zijn voorgelogen over de marktconformiteit en dat iets of iemand aangifte zou moeten doen van bedrog.

   Hoewel Struijlaart niet de veroorzaker van het bedrog is, is het ondenkbaar dat hij het niet heeft opgemerkt en een prijs bedongen zal hebben voor het continueren ervan. En dat is natuurlijk ook het probleem. Vrijwel iedereen heeft zich gecompromitteerd door net te doen of ze niks opviel.

   Geluk bij een ongeluk is echter, dat wie een klacht indient over ongeoorloofde staatsteun waarschijnlijk in het gelijk gesteld wordt en de overeenkomst met Orez nietig verklaard zal worden. Daar zit Droomparken niet op te wachten.

   De vraag is alleen wie doet het en wanneer. Ik vind het wel een leuk idee om met lege huls Paljas, die andere lege huls Orez, de voet dwars te zetten. Maar het kan ook een nieuwe partij zijn die naam wil maken met de verkiezingen of een bestaande partij die het gelieg en bedrieg zat is. We zullen zien.

   Like

  2. Wat natuurlijk ook mogelijk is, is dat ze eindelijk het licht hebben gezien en besloten hebben om een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken rond de gunning. Zulk “nieuws” wil je natuurlijk niet rondbazuinen.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: