Dingen bij hun naam noemen.

Als je van de 124 onderzoeksvoorstellen op de vierde plek eindigt, dan hoef je je natuurlijk niet te schamen. Het is nu eenmaal een gegeven, dat veruit de meeste inwoners schouderophalend voorbij gaan aan de lokale politiek.

Er wordt verslag van gedaan, maar elke duiding ontbreekt. Zaterdag werd in het NHD verslag gedaan van het feit, dat de drie lokale partijen hadden besloten om toch niet samen te gaan.

Over het hoe en waarom van het mislukken van dit proces valt er op geen enkel website ook maar iets te lezen. Voor Enkhuizen Lokaal is het in stand houden van een website (waarop het gedachtengoed wordt uitgedragen) zelfs te veel moeite geweest.

Het noemt zichzelf volksvertegenwoordigers, maar het zijn in werkelijkheid niet meer dan plucheklevers, verslaaft aan het gewichtig doen en de € 1000,- die ze daarvoor maandelijks in ontvangst mogen nemen.

Het echte onderwerp van het Enkhuizer voorstel in de FTM pitch competitie was natuurlijk “het vermoeden van corruptie bij de verkoop van ons recreatieoord.”

Corruptie is een beladen begrip. Het woord kwam in het voorstel niet voor, maar veel van de ingediende voorstellen suggereren corruptie, zonder het bij naam te noemen.

Het praten met meel in de mond (de dingen niet bij naam noemen) lijkt daarom wel een nationaal tijdverdrijf. Ook ik maak me er, van tijd tot tijd, schuldig aan.

Het brengt je niets verder en ik ben dan ook tot de conclusie gekomen, dat daarmee doorgaan zinloos is en dat je de dingen beter bij hun naam kunt noemen.

In dit geval, het vermoeden van corruptie bij de verkoop van ons recreatieoord.

Uit de aan FTM gedane voorstellen voor onderzoek blijkt, dat corruptie van de overheid voor veel mensen een bron van zorg is. Ook de overheid zelf spreekt daarover haar zorg, in de vorm van een eufemisme, uit.

Men waarschuwt voor “ondermijning” van het bestuur. Waarbij het lijkt, of de bestuurders altijd onwillige slachtoffers zijn, maar nooit daders, die gretig een graantje mee pikken.

Als er duidelijke aanwijzingen zijn van corruptie en die zijn er, het gebied is ver beneden zijn werkelijke waarde verkocht aan Tuin cs. Als je als toezichthouder elke mogelijkheid tot onafhankelijk toezicht uit de weg bent gegaan en dat ben je als gemeenteraad.

Dan maak je dus deel uit van (en verleen je steun aan) een bestuurscultuur, die in elk opzicht gecorrumpeerd is. Je bent dan niet langer de oplossing voor het probleem, maar onderdeel van het probleem geworden.

En dus valt van onze huidige volksvertegenwoordigers, als zijnde de medeplichtigen aan een gecorrumpeerde bestuurscultuur, helemaal niets te verwachten.

Gelukkig kunnen we “als gewone burgers” nog wel meepraten over de drie overgebleven pitches en ik ben van mening, dat het voorstel dat Zarco heeft ingediend past bij het voorstel dat uiteindelijk heeft gewonnen.

Het verschil tussen beide voorstellen is, dat de winnaar onderzoek wil naar de mogelijke gevolgen van wat ze “verroompottisering” noemen, terwijl wij (als de verliezers) inmiddels weten, wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn.

Een onderzoek naar het een ligt in het verlengde van een onderzoek naar het ander.

Kortom, ik zal blijven proberen om het voorgenomen onderzoek door FTM niet alleen maar te beperken tot de dingen die zouden kunnen gebeuren, maar uit te breiden tot dingen die er gebeurd zijn. Ik blijf u daarvan op de hoogte houden.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

2 gedachten over “Dingen bij hun naam noemen.”

 1. Chris, dat EV! besloten heeft zelfstandig de gemeenteraadsverkiezingen 2022 in te gaan is een feit. Het stuk in het NHD kwam wat ons betreft voortijdig en was zeer ongelukkig geschreven en gaf geen goed beeld over de situatie. Ook wij hadden liever één lokale partij gezien vanaf 2022. Dat dit niet is gelukt komt omdat bepaalde karakters en insteek van politiek bedrijven zich schijnbaar moeilijk laten verenigen in één partij. En je moet wat dat betreft op één lijn zitten. Dat zal anders korte tijd goed gaan en dan begint het gesodemieter weer van vooraf aan. En daar hebben wij gewoon geen zin. We weten welke kant we op willen en houden daar aan vast. En wie wel of niet over zijn en/of haar eigen schaduw moet en/of wilde heenstappen… daar heeft ieder zijn eigen idee over. Het ligt uiteraard altijd aan de ander;).

  Like

  1. Hallo Frank,
   Ik ben bang dat je mijn column anders interpreteert dan ik haar bedoelde.
   Vorige week maandag deed Enkhuizen leuk mee (in een door FTM georganiseerde) onderzoek wedstrijd. Dit bracht de mogelijkheid binnen bereik van onderzoek naar de gang van zaken rond het REZ door een daarin gespecialiseerd onafhankelijke journalist.

   Mijn indruk was, dat mijn blog lezers massaal gehoor hadden gegeven aan mijn verzoek om steun, maar dat het bestaan van de wedstrijd op grotere schaal bekend moest worden gemaakt wilde we haar toch niet op het laatste moment verliezen, zoals uiteindelijk toch het geval is geweest.

   Ik zocht derhalve steun bij twee instanties die het aantal stemmen kon verhogen. Hetzij door het bestaan van de competitie bekendheid te geven (NHD en De Drom) hetzij door belangstelling te tonen voor de mogelijkheid van een onafhankelijk onderzoek. (het presidium). Dus stuurde ik een kopie van mijn brief aan het presidium (waarin haar om steun vroeg) naar het NHD en De Drom.

   Had ik laten weten de winnaar van de zonnebloemgroei wedstrijd in de Bloemenbuurt aan te zullen kondigen, dan hadden de reguliere media ongetwijfeld willen weten wie dat was, maar nu het ging om een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken rond het REZ en dus was geen van beiden geïnteresseerd.

   Misschien was de pers niet geïnteresseerd, omdat het presidium niet geïnteresseerd was in een door FTM in te stellen onderzoek , dat zou kunnen, maar zeker weet ik dat het niet. Er is ook niemand van de fractievoorzitters die gezegd heeft wat hij er van vond.

   Dan de items waar de pers wel aandacht aan schonk. Het NHD over het niet doorgaan van een fusie en de Drom over wat een markante persoonlijkheid Henk Hortensius wel niet is. Het is duidelijk , als het dan toch over politiek moet gaan, dan maar liever over een niet doorgaande fusie, dan over een competitie waarin een inwoner Enkhuizen heeft betrokken en waarin we op dat moment op de eerste plaats staan.

   In mijn ogen was het niet doorgaan van een eerder aangekondigde fusie geen prangend nieuws, maar het het feit, dan een gewoon burger (in ken hem niet) Enkhuizen had aangemeld voor een onderzoek naar de gang van zaken wel. Kennelijk zit de gang van zaken niet iedereen even lekker en is men bereid genoegen te nemen met de door de politiek gegeven verklaringen.

   Dus dat de fusie niet doorgaat begrijp ik, kan me verder eigenlijk ook weinig schelen, maar door daar wel aandacht aan te schenken en niet aan de mogelijkheid kosteloos onafhankelijk onderzoek binnen te halen over een onderwerp dat Enkhuizers meer raakt dan je op het eerste zicht zou vermoeden, draag je alleen maar bij aan de verdere infantilisering van de politiek.

   Daarover was ik teleurgesteld en niet over het feit een fusie tussen lokale partijen er niet inzat. Ook over het niet oppakken van de boodschap door het presidium natuurlijk, maar wat het presidium aangaat weet ik inmiddels niet beter.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: