De nieuwe kleren van de keizer.

Op 18 augustus 2020 stuurde ik een mail naar het Presidium (de vergadering van fractievoorzitters wier taak het is aanbevelingen te doen aan de raad) met het verzoek kennis te nemen van de inhoud van het taxatierapport.

Om zodoende te kunnen beoordelen of geheimhouding nog steeds noodzakelijk was.

Brieven aan het Presidium belanden ook in de postbus van de voorzitter en de secretaris. De burgemeester en de griffier. Als reactie op mijn verzoek kregen de leden van het Presidium een vertrouwelijk memo van het college, waarin de noodzaak voor een blijvende geheimhouding werd uiteengezet.

Vertrouwelijk, omdat ik geen afschrift kreeg van het pleidooi en dus ook niet in staat was kanttekeningen te plaatsen bij de gebruikte argumenten. Argumenten die moeten voldoen aan de in de WOB genoemde criteria, maar die daar bij lange na niet aan voldeden.

Verder geen probleem natuurlijk, de kennis van het Presidium over de WOB is dusdanig, dat die tekortkoming haar niet zal zijn opgevallen. Ook de simpele kennisgeving, dat men niet bereid was om aan mijn verzoek te voldoen (inhoudende kennis nemen van de inhoud van het taxatierapport), zat er niet in.

==========

Om zijn toezichthoudende taak naar behoren te kunnen vervullen heeft ieder raadslid recht op inzage van documenten, die van invloed zijn geweest op de besluitvorming. Ook documenten waarop een, door het college opgelegde geheimhoudingsplicht, van toepassing is.

Het taxatierapport is zo’n document. Het bewees, volgens het college, dat de door Orez uitgebrachte bieding marktconform was en daarom het besluit rechtvaardigde de overeenkomst met Orez aan te gaan.

Gewoonlijk wordt zo’n besluit pas na overleg met de raad genomen. In dit geval werd de raad geïnformeerd dat het besluit genomen was. De overeenkomst zelf werd pas na enig aandringen vrij gegeven, nadat de daarin voorkomende financiële gegevens waren weggelakt.

=========

In april 2021, dus 8 maanden na mijn verzoek aan het Presidium, heeft een vijftal partijen toch de stoute schoenen aangetrokken en besloten om kennis te nemen van de inhoud van het rapport. Helaas, ook nu bleken ze niet bereid om hun nieuw verkregen inzicht met hun kiezers te delen.

Een van de meest opmerkelijke conclusies die uit het taxatierapport kan worden getrokken is, dat om de bieding van € 335.000,- te mogen ontvangen, de gemeente 10 jaar lang moest afzien van de door haar verlangde bijdrage in de kosten van het zwembadonderhoud en de toeristenbelasting.

Dus, door af te zien van bijna 2 miljoen euro aan inkomsten (verspreid over 10 jaar) kon de gemeente aanspraak maken op een bieding van € 335.000,-. Het alternatief was, om naast het gratis ter beschikking stellen van de benodigde grond, de aanleg van het Droompark (en de camping) met 1.7 miljoen te subsidiëren.

Normaliter is een sigaar uit eigen doos van die omvang, dus waarbij je 2 miljoen toegeeft om drie ton in handen te krijgen groot nieuws. Niet in Enkhuizen, waar de vijf partijen de sigaar verstoppen in een motie over meer openbaarheid.

Als dit soort feiten tot niet meer leidt dan een verzoek om meer openbaarheid, wat moet er dan in hemelsnaam nog meer duidelijk worden, alvorens de raad besluit om het college aan de tand te voelen. Over de betrouwbaarheid van de door het college verstrekte informatie over de overeenkomst met Orez.

Wat belet de raad eigenlijk om met onmiddellijke ingang inzage te eisen in de door Orez uitgebrachte offerte en daarover verslag uit te brengen aan haar kiezers.

Over welke bedrijfsgevoelige informatie heeft het college het eigenlijk, als de offerte van Orez volgens het taxatierapport als marktconforme bieding is bestempeld? Of staat dat helemaal niet in het rapport, maar betreft het weer eens een vrijmoedige interpretatie van het rapport door het college?.

Hoe lang blijven college en raad de waarheid nog geweld aandoen om zichzelf gezichtsverlies te besparen? En hoeveel geld wordt er nog uitgegeven voor het zelfde doel?

Fakton/Base Value heeft het taxatierapport gemaakt. Gaat dat bedrijf nu ook het college adviseren over de mogelijke gevolgen van het openbaar maken van haar rapport?

Hebben ze in de Breedstraat nog steeds niet in de gaten, dat hun parade paardje niet meer is dan een hedendaagse versie van de nieuwe kleren van de keizer?

.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: