Verschuilen.

Gisteren plaatste een zekere Makiso de volgende reactie op mijn blog.

Beste Pim, het zou je zieren als je voordat je stelling ergens over inneemt eerst je onderzoek over de feiten goed doet. Het was niet Struijlart die ervoor gezorgd heeft dat Enkhuizen miljoenen misloopt zoals jij beweert. De oorzaak daarvan ligt bij de aanbesteding en de daaruit volgende gunning aan OREZ. Ten tijde van deze aanbesteding en gunning was Struijlart geen wethouder in Enkhuizen. Ga nog maar eens uitzoeken welke college het was die de aanbesteding en gunning uitgevoerd hebben.

Het verwijt komt me bekend voor en wordt veel gebruikt in de wandelgangen van het stadhuis. Ter rechtvaardiging van het feit dat de Enkhuizer politieke elite (tot dusver) raadsbreed mijn bevindingen heeft genegeerd.

Wat Makiso (kennelijk een schuilnaam) beweert is ten dele juist. De offerte die Orez uitbracht is beoordeeld door een ander college dan het college dat (voor wat betreft de gunning) de knoop doorhakte. Van dat laatste college maakte Struijlaart deel uit.

Struijlaart heeft derhalve het taxatierapport onder ogen gekregen, dat bevestigde, dat de bieding van Orez marktconform was.

Niet duidelijk is, of dit een conclusie was van de schrijvers van het rapport of dat het een conclusie was van het college. Ofwel hun interpretatie van de inhoud van het rapport.

Het rapport is geheim verklaard en het college beweegt hemel en aarde om het geheim te houden. Het is dus heel wel mogelijk, dat de conclusie dat het hier om een “marktconforme bieding” gaat een opvatting van het college was, die niet als zodanig door het rapport wordt onderschreven.

Het ambtelijk advies spreekt van een verwaarloosbaar verschil tussen de door Orez uitgebrachte bieding en de berekening in het taxatierapport en concludeert dat de bieding derhalve marktconform was.

Een wat mij betreft dubieuze, zo niet volstrekt onjuiste conclusie, zoals ik eerder al heb beredeneerd.

In dit geval zal de taxatie nauwgezet de onderdelen hebben getaxeerd, die door de offerte waren bijeengebracht en kennelijk ook de goedkeuring wegdroegen van het toenmalige college. Dat lijkt me een voor de hand liggende werkwijze.

Duidelijkheid daarover verschaft de gegeven opdracht en het rapport zelf. Die zijn echter geheim verklaard. Wat niet geheim is, is dat de samenstellers van het rapport een voorbehoud hebben gemaakt voor wat betreft de te trekken conclusie uit het rapport.

Namelijk dat de taxatie (en de daaruit getrokken conclusie) alleen geldig was zolang de planuitvoering exact dezelfde zou zijn als er was getaxeerd. Het was te voorzien, dat dit nooit het geval zou zijn.

Struijlaart wist (of had moeten weten) dat er bij het ZZM ernstige bezwaren bestonden tegen de uitvoering van plan “Vesting”. Hij had dus kunnen weten dat de uitvoering van plan “Vesting” hoogst onwaarschijnlijk was.

Het verschil tussen plan vesting en het huidige plan voor wat betreft de uitvoeringkosten betreft al gauw enkele miljoenen.

Die uitvoeringskosten spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de hoogte van de bieding. Immers, hoe hoger de uitvoeringskosten, hoe lager de bieding zou uitvallen.

Kortom, het excuus dat Makiso opvoert (en waarachter Struijlaart zichzelf ook altijd verschuilt) is dat hij slechts een tussenpersoon was, zonder enige invloed op de gang van zaken. Die voorstelling van zaken is onjuist.

Struijlaart is wel degelijk is staat geweest geweest om te beoordelen of de door Orez uitgebrachte bieding marktconform was. Dat hem daarbij niets, maar dan ook helemaal niets is opgevallen kan maar op één manier verklaart worden.

De brave man mist het vermogen om een cijfermatige onderbouwing te doorgronden. Dat is een eufemisme voor “hij was te dom om te begrijpen wat er werd berekend”. Of dat een steekhoudende verklaring is mag iedereen voor zichzelf beoordelen zodra het taxatierapport wordt vrijgegeven.

Zelf denk ik dat Struijlaart eerder iemand is die kansen ziet en benut als ze zich voordoen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: