Balletje balletje.

Het NHD besteed vandaag aandacht aan de Motie Vreemd Aan De Orde Van De Dag, die door 6 partijen is ingediend en aanstaande dinsdagavond besproken zal worden.

Het krantenbericht (hierboven deels weergegeven) bevat opvattingen die tot verwarring kunnen leiden en die ik daarom hier wil ophelderen.

Allereerst ben ik natuurlijk blij met de erkenning van SP voorvrouw Keesman dat het volstrekt onduidelijk is wat er precies gebeurt op het Enkhuizer Zand.

Ik roep dat al vanaf het moment, dat de Anterieure Overeenkomst met Orez BV werd getekend (op 20 november 2018) en ben daarom blij, dat ook zij inmiddels tot dat inzicht is gekomen. Had wat mij betreft iets sneller gekund, “maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten, Matth. 19:30.”  

Keesman vervolgt met de opmerking dat het haar niet perse gaat om financiële gegevens. Waar het haar dan wel om gaat is me niet helemaal duidelijk.

Droomparken mag heel wel in staat geacht worden een vakantiepark aan te leggen, dat voorziet in de behoefte van mensen die er gebruik van willen maken of die er in willen investeren. De gemeente ontbeert elke vorm van kennis op dat gebied, zoals men inmiddels meermalen heeft gedemonstreerd.

Anders dan mevrouw Keesman gaat het mij wel om de financiële gegevens, die er toe geleid hebben, dat het door OREZ uitgebrachte bod marktconform werd verklaard en haar de opdracht onderhands werd gegund.

Het krantenbericht vermeldt verder, dat de raad er mee heeft ingestemd dat de ontwikkelaar 10 jaar lang toeristenbelasting werd kwijtgescholden. Dat is een pertinente onjuistheid. Waar de raad mee heeft ingestemd was, dat het college alle noodzakelijk besluiten zou nemen en dat de raad zich zou beperken tot een besluit over het Bestemmingsplan.

Dat het college Droomparken 10 jaar toeristenbelasting heeft kwijtgescholden is wel waar, maar een collegebesluit is niet hetzelfde als een raadsbesluit.

Het besluit de grond te verkopen was een collegebesluit, waarbij geen rekening werd gehouden met het bepaalde in artikel 169.4 van de gemeentewet, zodat je kunt spreken van een misbruik van bevoegdheden. Hetgeen als gevolg van het raadsbrede akkoord door geen enkel raadslid werd opgemerkt.

Het besluit tot het aangaan van de Anterieure Overeenkomst met Orez bv, is door het college (zonder enige consultatie van de raad) genomen. De motie maakt duidelijk, dat ruim 2 1/2 jaar na ondertekening de raad nog steeds niet precies weet, welke financiële afspraken er in die overeenkomst zijn gemaakt.

Tot slot de vermelding dat er (naast de ruim 3 ton die is neergelegd voor de aankoop van de grond) de ontwikkelaar ook nog miljoenen investeert in de aanleg en onderhoud van de publieke ruimte. Een opvatting die eerder door raadslid Van Galen werd uitgedragen.

Ook hier bedriegt de schijn. Orez BV heeft een eigen vermogen van 200 euro en kan dus helemaal niets investeren. Elke investering wordt uiteindelijk (en via een omweg) door de gemeente betaald. Stuk voor stuk sigaren uit eigen doos.

De 10 jaar gratis onderhoud van de openbare ruimte door Droomparken? Wordt gewoon in mindering gebracht op de aankoopprijs van de grond en dus door de gemeente betaald.

Het college speelt al jaren balletje-balletje met de raad over de verkoop van het recreatieoord. Mijn geduld raakt op. Ik heb er geen zin meer in. Ik hoop dus dat de raad de motie aanneemt (niets is zeker in Enkhuizen) en het college besluit om gehoor te geven aan het verzoek van de raad. Dinsdagavond zullen we het weten.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

6 gedachten over “Balletje balletje.”

 1. In het raadsvoorstel Go-no go beslissing herontwikkeling REZ uit 2014 staat dat toen al voorzien is dat als enkel rekening gehouden wordt met eenmalige grondopbrengsten dit plan niet binnen de randvoorwaarden (budget-neutraal) gerealiseerd kan worden. Anders wordt het als ook rekening gehouden mag worden met de gekapitaliseerde waarden van (vooraf genormeerde) extra jaarlijkse opbrengsten uit dit gebied. Concreet gaat het om opbrengsten uit OZB, toeristenbelasting en het zwembad. Er is geen termijn genoemd en geen bedragen. Die zijn overeengekomen tussen college en orez en ingevuld bij de anterieure overeenkomst. Wel weer zonder de raad te kennen in de financiële consequenties hiervan voor de gemeente. Maar het college had naar mijn idee door dit raadsbesluit groen licht opbrengsten weer weg te geven. Het begrip budgetneutraal is zo natuurlijk een wassen neus. Je gaat over tot de ontwikkeling van iets en spiegelt rijkdom en voorspoed voor maar ondertussen loopt de gemeentelijke schatkist enkele miljoenen mis die in de algemene middelen hadden kunnen vloeien.

  En dat van die OZB (naast toeristenbelasting en zwembadgebruik) dringt nu voor het eerst tot mij door! Is volgens mij niets over afgesproken maar is het wel het onderzoeken waard.

  Like

  1. Volgens mij moesten de geesten worden rijpgemaakt voor tegenvallende opbrengsten. Die indruk had ik ook na het mislukken van de “competitieve dialoog” en de volstrekt onnodige “Europese” aanbesteding. Beide mislukkingen droegen bij aan de sfeer van, het is allemaal niks waard wat we aan te bieden hebben. Geheel in tegenspraak met wat Droomparken verkondigde. Top locatie. Wat de gemeente aan de straatstenen niet leek kwijt te kunnen, verkoopt Droomparken in een handomdraai. De volgende stap moet in mijn ogen dan ook zijn het instellen van een gedegen onderzoek naar de toedracht van deze aanbesteding.

   Like

  2. Budget neutraal is sowieso een wassen neus als je beseft welke verkeersmaatregelen moeten worden genomen buiten het plangebied. T kruising Noorderweg/Dreef en aanleg fietspad Noorderweg en de dijkopgang.

   Like

 2. grappig dat die 10 jaar onderhoud steeds weer wordt gepresenteerd als zo’n geweldig onderhandelingsresultaat.
  Afgezien van wat groenonderhoud zijn de onderhoudskosten de eerste 10jaar nihil en vaak al (voor enkele jaren) is afgedekt door een onderhoud- en garantietermijnen die volgen uit het uitgevoerde werk. Pas na zo’n 10 jaar gaat de ‘badkuipkromme’ weer stijgen en nemen de onderhouds- en vervangingskosten sterk toe. Het voordeel voor de gemeente is dus zeer beperkt. De werkelijke rekening komt later.

  Like

  1. Die 10 jaar onderhoud staat voor 300.000 op de begroting. Je hebt dus volkomen gelijk. Peanuts. Die 3 ton wordt afgetrokken van de aankoopprijs van de grond en betaalt de gemeente dus gewoon zelf.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: