Wegmoffelen.

Door middel van een inspraaknotitie wilde ik de gemeenteraad in januari 2021 het hieronder (in rood) weergegeven verzoek doen.

Tot slot herhaal ik nogmaals mijn verzoek. Neem kennis van de inhoud van de kosten/baten analyse op basis waarvan de concessie is gegund.

Neem ook kennis van de inhoud van het taxatierapport, waarmee de bieding marktconform werd verklaard en besluit vervolgens in het openbaar (en tijdens de eerstkomende raadsvergadering in februari) of de door het college gebruikte argumenten voor geheimhouding nog steeds hout snijden.

De hier geschetste procedure maakt deel uit van de procedure als neergelegd in artikel 25.3 van de gemeentewet. De vrijdagmiddag voor de vergadering reageerde de griffier de heer J.J. den Hollander als volgt.

Het woord kan niet gevoerd worden:

a. over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;

Ik kan niet anders dan er van uitgaan dat de griffier in deze kwestie namens de gehele raad spreekt en over dit antwoord met haar contact heeft gehad. De raad wenst dus niet door mij te worden toegesproken en ontneemt me daarmee ook mijn recht op inspraak.

Mijn verzoek gold overigens geen besluit van het college, maar een besluit van de raad. Namelijk, om geen kennis te willen nemen van de inhoud van stukken die door het college geheim/vertrouwelijk waren verklaard.

Uiteraard had ik, hetgeen ik wilde inspreken, niet alleen aan de griffier doen toekomen, maar ook aan alle individuele leden van de raad. Zodat men, in het geval mijn notitie vragen zou oproepen, zich kon voorbereiden.

Uiteraard kreeg ik op die brief ook geen enkele reactie, zodat ik er vanuit mag gaan dat ook deze informatie rechtstreeks in het struisvogelarchief voor niet gewenste informatie terecht is gekomen.

Het is natuurlijk beschamend, dat een democratisch bedoelde instantie als de gemeenteraad zijn toevlucht neemt tot inspraak belemmerende maatregelen, maar de Enkhuizer raad is in dat opzicht allang de schaamte voorbij.

Groot was dan ook mijn verbazing, dat het gisteravond de heer Munnink, die zich notabene al tot de voorzieningenrechter had gewend om een besluit van het college, over het afsluiten van de Melkmarkt, ongedaan gemaakt te krijgen, toch de gelegenheid kreeg zijn bezwaren tegen het collegebesluit kenbaar te maken.

Het beleid van de raad wordt met de dag ondoorgrondelijker.

Als in het ene geval bezwaren tegen de gang van zaken worden toegestaan, terwijl ze in het andere geval op deskundige wijze worden weggemoffeld.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: