Het straatlicht effect.

Naast de rode haring, die als doel heeft een dwaalspoor te creëren, is er ook nog het streetlight effect.

Dat effect verwijst naar het gedrag om een zoektocht te beperken tot hetgeen er makkelijk te doorzoeken is en moeilijke zoektochten uit de weg te gaan.

Het verschijnsel is vernoemd naar een bekende grap, waarbij een dronken man (onder een lantaarnpaal)) op zoek is naar zijn sleutels. Als een passerende agent hem vraagt of hij zijn sleutels daar heeft verloren, laat de dronkaard weten dat hij sleutels in het park heeft verloren, maar dat het daar te donker was om goed te kunnen zoeken.

Dat de gemeenteraad van Enkhuizen voor de buitenwereld liever de indruk wekt dat ze zoekende is (zoals de dronkaard onder de straatlantaarn), dan dat ze zich daadwerkelijk met onderzoek bezig houdt, moet elke lezer inmiddels wel duidelijk zijn.

Na lang aandringen en 6 maanden besluiteloosheid heeft een aantal (naar ik begrijp niet eens alle) raadsfracties de moeite genomen om kennis te nemen van de inhoud van een taxatierapport.

Heeft de raad met dit verkregen inzicht iets nuttigs gedaan? Tot dusver heeft alleen van Gangelen (EV!) iets gedaan met het door hem verkregen inzicht en een motie in het vooruitzicht gesteld. Een motie die zich, naar het zich laat aanzien door een meerderheid van de raad zal worden gesteund.

Uit de cijfers die me onder ogen zijn gekomen blijkt dat de verkoopwaarde van bouwrijpe grond voor het villapark geraamd was op minder dan de helft van wat er mogelijk blijkt te zijn.

De grondwaarde van de camping werd geraamd op 2,5 ton. Terwijl de kavels op de camping voor recreatiewoningen gemiddeld makkelijk € 80.000,- per stuk zullen opleveren. Alleen al de 70 woningen, die nu in de planning staan voor het onderdeel camping 5,6 miljoen op.

En wat heeft de raad tot dusver met dat inzicht gedaan? Er komt (als alles goed gaat) een motie waarin het college wordt opgedragen zowel de exploitatieopzet als het taxatierapport (dat haar marktconform verklaarde) openbaar te maken.

Prima natuurlijk, had al 6 maanden eerder moeten gebeuren, maar wat dan. Zo er al mensen zijn die bereid zijn zich in de cijfers te verdiepen (en ik denk dat dit een hele kleine groep zal zijn) dan zijn die, net als ik, machteloos.

De enige instantie die iets kan en hoort te ondernemen is de gemeenteraad, die zich tot dusver voornamelijk bezig houdt met het zoeken naar sleutels op plekken waarvan iedereen beseft dat er niets te vinden is.

Hoe lang moet het nog duren tot de gemeenteraad van Enkhuizen tot het besef komt, dat het geen zin heeft om degenen die het mogelijk gemaakt hebben dat Enkhuizen miljoenen is misgelopen, te vragen om een onderzoek in te stellen.

Ofwel je stelt zelf een onderzoek in, dan wel je geeft opdracht tot onderzoek (bij voorkeur een instantie die over bevoegdheid beschikt zoals de rijksrecherche of het Openbaar Ministerie), dan wel je doet je uiterste best om te voorkomen dat deze kwalijke zaak aan het licht komt.

Tot dusver lijkt de laatste optie de voorkeur van onze volksvertegenwoordigers te hebben. Het is goed om dat te beseffen tijdens de aanstaande verkiezingen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: