Koetjes en kalfjes.

De door Orez voorgelegd exploitatieopzet was vertrouwelijk en is dus ook niet door de raad ingezien. Het plan dat werd voorgelegd wekte de indruk, dat Orez belast was met de uitwerking van het hele plan.

Het taxatierapport maakt echter duidelijk, dat de rol van Orez veel beperkter was en er feitelijk op neerkwam, dat de grond voor de plandelen camping en vakantiepark (na bouwrijp te zijn gemaakt) zou worden doorverkocht aan een exploitant van vakantieparken, zoals Droomparken.

Terwijl Orez tegelijkertijd algemene voorzieningen, zoals parkeerplaatsen en een strand voor haar rekening zou nemen en de kosten ervan zou doorbelasten aan de gemeente.

Met andere woorden, de opbrengst voor de gemeente bestond uit verkoop van bouwrijp gemaakte grond met bouwvergunning.

Wat impliceert, dat het meer lucratieve deel van de ontwikkeling, namelijk de verdeling van de grond in kavels en de verkoop ervan, inclusief de verkoop van recreatiewoningen, bij het bepalen van de opbrengst buiten beschouwing zou blijven.

De met Orez overeengekomen kavelprijs voor recreatiewoningen bedroeg € 50.000,- per kavel. De kavelprijs voor het plandeel camping was € 1000,-.

We weten inmiddels, dat de verkoopprijzen voor kavels voor recreatiewoningen minimaal het dubbele zijn van de door Orez geraamde verkoopprijs.

In het plandeel camping kunnen de verkoopprijzen van kavels zelfs het honderdvoudige zijn van de door Orez geraamde verkoopprijs.

Het besluit om de opbrengst uit het meest lucratieve deel van de ontwikkeling buiten beschouwing te laten was een besluit van het toenmalige college onder leiding van de SP. Naar we mogen aannemen op advies van de ambtelijke staf.

De gemeenteraad, die zich buitenspel had laten zetten door middel van een eerder genomen go/no go besluit, had derhalve part noch deel aan het buiten beschouwing laten van het meest winstgevende deel van de ontwikkeling.

In de desinteresse van de gemeenteraad voor wat betreft de financiële gevolgen van de herontwikkeling van het REZ is (op een enkele uitzondering na) tot op de dag van vandaag geen verandering gekomen.

Het feit, dat de gemeente door haar manier van aanbesteden miljoenen is misgelopen is voor de overgrote meerderheid van de raad nog steeds geen aanleiding voor een gedegen onderzoek.

Kennelijk beperkt men zich liever tot het spreken over koetjes en kalfjes.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: