Verkiezingen afwachten.

Het bericht wat ik gisteren reproduceerde was uit 2014. In dat jaar waren er verkiezingen gehouden, en was (onder leiding van de SP) een nieuwe coalitie aangetreden met SP, CDA, NE en CU/SGP als deelnemers.

Het streven was de herinrichting van het REZ op voortvarende wijze ter hand te nemen. Er werd € 200.000,- krediet gevraagd voor het opstarten van een competitieve dialoog. Na het verlenen van het krediet is nooit meer iets van de competitieve dialoog vernomen.

Vervolgens werd een Europese aanbesteding noodzakelijk geacht. Wonderlijk want het enige dat de gemeente diende aan te besteden was een strand en de kosten daarvan waren min of meer bekend. Ongeveer € 1.2 miljoen.

Nadat ook die poging jammerlijk was mislukt, werden de geesten begin 2016 rijp gemaakt voor een onderhandse gunning.

Waar in het bedrijfsleven geldt, dat je na 2 mislukte pogingen de opdracht aan iemand anders geeft, gelden er binnen de gemeentelijke organisatie andere normen en waarden.

Nadat je tot tweemaal toe je incompetentie hebt bewezen, mag je het gewoon weer een voor een derde keer aantonen.

De derde keer leidde tot een vertrouwelijke overeenkomst, waarvan de inhoud voor de raad geheim werd gehouden. Het was een voorlopig overeenstemming, die bekrachtigd zou worden als de in de exploitatieopzet gebruikte ramingen (door derden) als marktconform zouden worden beoordeeld.

Feitelijk niet meer een doorgestoken kaart, omdat alleen de ramingen die deel uitmaakten van de exploitatieopzet zouden worden getaxeerd en je wel heel erg dom moet zijn om die ramingen te doen afwijken van wat gebruikelijk was.

Het feit dat die ramingen marktconform waren zegt niets over de eventuele marktconformiteit van de bieding. Bovendien is het begrip marktconform alleen van toepassing op een planuitvoering die volkomen identiek is aan de planuitvoering die eerder was getaxeerd.

We weten inmiddels, dat er aanzienlijk is afgeweken van de originele planuitvoering en dat het ook tamelijk voorspelbaar was, dat dit niet viel te voorkomen.

Een gemeenteraad, die zich van haar toezichthoudende functie bewust zou zijn geweest, was al veel eerder tot de conclusie gekomen, dat deze uitzonderlijke gang van zaken (die de gemeente miljoenen aan inkomsten heeft gekost) een nader onderzoek wenselijk maakte.

De huidige gemeenteraad heeft echter bij herhaling aangetoond, dat zij niet in staat is om haar taak (als toezichthouder) te vervullen. Zodat er niets anders op zit, dan de komende verkiezingen af te wachten.

Hopelijk bevat de nieuwe raad dan wel mensen, die bekwaam genoeg zijn om toezicht te houden.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: