Wie zwijgt, stemt toe.

Wat ik wel mooi vind is, dat dit blog ooit begonnen is met een ongeloofwaardig taxatierapport en het er ook weer mee zal eindigen.

Het taxatierapport waarmee het ooit begon betrof de waardebepaling van een erfpachtovereenkomst tussen de gemeente en de exploitant van tennisbanen op het REZ. De zogenaamde Uilenbanen. Die exploitatie was verlieslatend.

De taxateur was geen accountant, maar een onroerend goed makelaar. Een wat merkwaardige keuze, omdat grond en opstal eigendom van de gemeente waren en feitelijk werden verhuurd aan de exploitant van de tennisbanen.

Het raadsvoorstel wekte de indruk dat het om de aankoop van grond ging en er waren raadsleden die zich bij de behandeling ook in die zin uitlieten. Het besluit was half december (tijdens een besloten presidium vergadering) voorbereid en werd drie weken later genomen. Alleen het CDA stemde tegen.

Het CDA (kennelijk niet aanwezig in de Presidium vergadering) liet weten, dat ze zich vanwege Kerst en Nieuwsjaar onvoldoend had kunnen voorbereiden en vroeg om uitstel van behandeling, hetgeen (onder druk van de burgemeester) werd geweigerd.

En dus besloot de raad binnen een kwartier (met uitzondering van het CDA) om een nog 10 jaar lopende erfpacht overeenkomst met de Uilenbanen (die de gemeente jaarlijks € 7000,- opleverde), voor meer dan een half miljoen af te kopen.

Voor € 92,- m2 werd zeggenschap verkregen over eigen grond, die vervolgens 3 maanden later weer werd opgegeven ten gunst van Sprookjeswonderland. Voor 1/3 van de grondwaarde, zoals die kort daarvoor was vastgesteld.

Grappig is, dat tijdens de raadsvergadering waarin tot aankoop werd besloten ook de heer van Galen aanwezig was als inspreker. Toen nog als adviseur van de Landal GreenParks organisatie.

Met behulp van een uittreksel van de Kamer van Koophandel waarschuwde hij de raad, dat de “aankoopprijs” die door het college werd voorgesteld, veel te hoog was.

In de notulen werd de door van Galen gegeven waarschuwing weggelaten. In de huidige raad zitten er naast van Galen nog maar drie raadsleden, die de betreffende vergadering hebben bijgewoond. Stomp, van Marle en van der Werf.

Ik zie hun reactie op mijn weergave van de feiten met belangstelling tegemoet, maar op voorhand neem ik aan, dat ze (net als toen) zullen zwijgen.

Adviseerde het college 11 jaar geleden nog dat er € 92,- per m2 betaald moest worden om zeggenschap te krijgen over eigen grond, binnen 10 jaar komen dezelfde hoofdpersonen tot de conclusie, dat Enkhuizen beter af is als het hele gebied wordt overgedragen aan een speculant voor minder dan € 2,-per m2.

Net als 11 jaar geleden rechtvaardigt het college haar optreden met behulp van taxatierapport, maar kennelijk heeft men geleerd uit het verleden en wordt het taxatierapport nu geheim verklaard.

De toezichthouder daarentegen heeft niets geleerd uit het verleden en gaat er ook nu weer stilzwijgend mee akkoord, dat het gebied, ver beneden haar eigenlijk waarde, wordt verkocht op basis van een (opnieuw) ongeloofwaardig taxatierapport.

Men heeft ondanks al mijn waarschuwingen nooit de moeite genomen om het rapport ter in zake te vragen, maar pas naar na lang aandringen van mijn kant daartoe besloten.

Maar ook dat heeft tot dusver niet geleid tot het openbaar maken van de inhoud van het rapport, met als consequentie, dat raadsleden de onjuistheden die er over de inhoud van het rapport zijn verspreid (het zou bewijzen dat de bieding van Orez marktconform was) onweersproken blijven.

Immers, wie zwijgt stemt toe en is daarom medeplichtig aan het verspreiden van onwaarheden.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: