Geen eenduidig antwoord.

Volgens ex-wethouder Struijlaart in zijn afscheidsinterview in het NHD, dient Enkhuizen zich helemaal geen zorgen te maken over de herinrichting van het REZ. Die herinrichting is, als gevolg van zijn daadkrachtige manier van werken uitstekend geregeld.

Ook dienen de Enkhuizers zich geen zorgen te maken over de verdeling van de kosten van het SED. Ook al is kostenbijdrage (per inwoner) voor de inwoners van Enkhuizen veel hoger dan voor de inwoners van de andere gemeenten die deel uitmaken van de SED.

Het enige waar we ons, volgens Struijlaart, zorgen over zouden moeten maken, is de krenterige opstelling van gemeenteraden, die te beroerd zijn om de (door uitputting bedreigde) SED ambtenaren verlichting te bieden. En weigeren om geld voor het aantrekken van extra personeel beschikbaar te stellen.

Ok, het is een opvatting en het is fijn, dat het NHD bereid is die opvatting rond te toeteren, maar dat neemt niet weg, dat Enkhuizen (dank zij het optreden van wethouder Struijlaart) miljoenen aan inkomsten is misgelopen.

Misschien is hij niet de enige verantwoordelijke, maar hij is wel de primair verantwoordelijke. Door er mee in te stemmen, dat de nieuwe eigenaar van de overeenkomst tussen Orez en de gemeente (Droomparken) in staat was om af te wijken, van wat er tussen de gemeente en Orez was overeengekomen.

En al die afwijkingen, behalve degene die door de provincie was afgedwongen, waren (in financieel opzicht) in het voordeel van de nieuwe eigenaren van Orez bv.

In dat licht gezien, doet de hysterie die uitbrak vanwege het in gebruik nemen van een verkooptent (voordat een vergunning was verleend) nogal overdreven aan.

De onderhands gegeven toestemming om op de camping 65 recreatiewoningen te mogen bouwen, levert Droomparken al gauw een extra omzet van 20 miljoen op. De stennis, die de gemeente maakt over verkooptent, levert haar niets op, behalve een lekker gevoel van macht.

Dat een kleine meerderheid van de raad inmiddels heeft besloten om kennis te nemen van de inhoud van de documenten waarop de Anterieure Overeenkomst is gebaseerd, is zondermeer winst te noemen.

Ze wisten al waar het bieding bedrag uit bestond (€ 335.000,-) nu weten ze ook waarom het zo laag is. Lage opbrengst voor het plandeel camping, hoge kosten voor het plandeel villapark.

Ik leg het nogmaals uit aan de hand van de formule met behulp van fictieve cijfers.

Stel het totaal aan investeringen is 40 miljoen en een redelijke winst over die investeringen is 10%, dat zijn de totale kosten 44 miljoen. Als de geschatte opbrengst van het project 44,5 miljoen is, kan de uit te brengen bieding als volgt worden berekend.

Bieding = Opbrengst – (Investering +Winst) ofwel Bieding = 44,5 – (40 + 4) wat neerkomt op een bieding van 0,5 miljoen.

Als die bieding wordt vastgelegd in een Anterieure Overeenkomst, wat gebeurd er dan, als de uiteindelijke planuitvoering niet meer overeenstemt met de ooit getaxeerde planuitvoering, die de grondslag vormde voor de Anterieure Overeenkomst?

Bijvoorbeeld, als de planuitvoering qua opbrengst 1 miljoen hoger zou uitvallen en qua kosten een miljoen lager. De anterieure overeenkomst voorziet niet in een wijziging achteraf van het bieding.

Zodat verhoging van de opbrengst en verlaging van de kosten alleen ten goede zullen komen aan de door Droomparken te behalen winst.

De vraag die nu zich opdringt is, waren de planwijzigingen (die nu aan het licht komen) te voorzien? Voor wat het plandeel villapark “Vesting” betreft, ik kan me eigenlijk niet voorstellen, dat iemand ooit serieus gedacht heeft dat dit plan, gezien de bezwaren van het ZZM, ooit doorgang zou kunnen vinden.

Er is door Orez ook nooit een poging gedaan om het plan acceptabeler te maken voor het ZZM. In tegendeel, het definitieve plan, met de extra landtong, had als voornaamste effect, dat het ZZM nog meer vastbesloten was om tegen het plan bezwaar te maken.

Met als enig effect, dat het unieke, maar qua uitvoering kostbare plan, door een veel goedkoper en doorsnee plan werd vervangen.

Samengevat, is de gemeente door Orez en Droomparken bij de neus genomen of heeft ze zich willens en wetens bij de neus laten nemen?

Ik ben bang, dat er geen eenduidig antwoord op die vraag valt te geven.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: