Opportuun.

Gisteren een Wob verzoek ingediend en inzage gevraagd in de correspondentie tussen de gemeente en Orez bv, die leidde tot de toestemming voor het plaatsen van recreatiewoningen op het plandeel camping.

Plaatsing die volgens de Anterieure overeenkomst tussen de gemeente en Orez bv niet was toegestaan en dus ook niet was meegenomen in de exploitatieopzet waarop de bieding (€ 335.000,-) was gebaseerd.

Verder, ook documenten waaruit blijkt, dat de financiële gevolgen van deze toestemming (een 20 miljoen hogere omzet voor dat plandeel) doorberekend zijn in de waardebepaling van de grond. (bieding)

Als antwoord op vraag 8 van de door Enkhuizen Vooruit gestelde vragen tijdens de bijzondere raadsvergadering op 24 februari, zegt de wethouder namelijk, dat financiële gevolgen van deze uitbreiding van toepassingen, in de bieding prijs is verwerkt.

Droomparken heeft weliswaar een marktconforme bieding gekocht, maar die marktconformiteit is alleen gewaarborgd bij de getaxeerde planuitvoering.

Worden daar nieuwe (opbrengst verhogende) elementen aan toegevoegd, zoals een bungalowpark op het camping terrein, dan zal hertaxatie moeten plaatsvinden om opnieuw tot een marktconforme bieding te komen.

Hetzelfde geldt, als er (kosten verhogende) maar getaxeerde elementen komen te vervallen. Dan zal hertaxatie moeten plaatsvinden wil de marktconformiteit, waar de gemeente zich op beroept, in stand blijven.

Gedacht moet worden aan de uiterst kostbare waterbouwkundige werken, die deel uitmaakten van het plan “Vesting”. Kostenverhogende elementen die hun rol hebben gespeeld bij het vaststellen van de bieding, maar die inmiddels zijn komen te vervallen.

Nu de wethouder heeft beweerd, dat deze hertaxaties hebben plaatsgevonden en ook nog verwerkt zijn in de bieding prijs die is uitgebracht, is het opportuun om inzage te vragen in de documenten, die het bewijs van de bewering vormen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: