Bevoegde autoriteit.

Naast het feit, dat het bericht in het NHD geen onderscheid maakt tussen een boete (die betaalt moet worden naar aanleiding van een gemaakte overtreding) en een dwangsom, die pas betaald moet worden als niet voldaan wordt aan een opgedragen “last” (in dit geval afbraak van een informatietent voor 1 april), kent het interview met de heer Bruil in het NHD van zaterdag meer opvallende zaken.

Zo spreekt Bruil van een raadsvergadering van 16 september, waar hij doelt op de ingelaste raadsvergadering op 16 maart. Waarmee een in september 2020 gedane belofte (informatie over hoe Droomparken de concessie dacht uit te voeren) wordt ingelost.

Nu had de raad haar onwetendheid aangaande de uitvoering van de concessie voor een groot deel aan zichzelf te danken. Zo heeft ze nooit willen weten onder welke voorwaarden de concessie aan Orez was verleend en onder welke voorwaarden ze (door de eigenaars van Orez) was doorverkocht aan de eigenaar van Droomparken.

Artikel 21 van de anterieure overeenkomst tussen gemeente en Orez bepaalt, dat een overdracht van de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten alleen maar kan plaatsvinden, nadat de gemeente daar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Op 20 november 2018 werd de overeenkomst (aangegaan tussen gemeente en Orez) getekend. Op 9 april 2019 ging Orez over in andere handen en kwamen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten in andere handen. Eind mei van dat jaar werd de raad daarover geïnformeerd.

In die tussentijd moeten er tussen Droomparken en de gemeente afspraken zijn gemaakt over een gewijzigde planuitvoering voor het onderdeel camping.

Dat dit feit niemand eerder opviel kwam, omdat de planuitvoering en de taxatie ervan, door het college geheim waren verklaard, met als gevolg dat ze niet aan de gemeenteraad waren voorgelegd.

De gewijzigde planuitvoering hielt in, dat naast verhuizing van de camping er ook plaats gemaakt zou worden voor een bungalowpark met uiteindelijk meer dan 65 bungalows.

Deze toevoeging op de oorspronkelijke (in de exploitatieopzet vastgelegde) planuitvoering had een omzetverhoging van het onderdeel camping tot gevolg, die op basis van de huidige inzichten begroot kan worden op 20 miljoen euro. Waarop al gauw een brutowinst van 4 miljoen zal worden gemaakt.

Van deze (expliciet toegestane) extra winst op de planuitvoering is nog geen stuiver richting de gemeente gevloeid.

De verantwoording voor dit alles berust bij het huidige college, met als primair verantwoordelijke wethouder Struijlaart. Hij probeert zijn rol weliswaar zo veel mogelijk te bagatelliseren, maar hij is de overeenkomst met Orez aangegaan.

Hij is ook degene die toestemming heeft gegeven voor het doorverkopen van de overeenkomst aan de eigenaar van Droomparken en tot slot is hij degenen, die toestond, dat Droomparken mocht afwijken van de getaxeerde planuitvoering, waardoor de bieding op de concessie niet langer marktconform was.

De enige, nog resterende relevante vraag was, “hoe kan het, dat de concessie tot de herinrichting van het recreatieoord zo ver beneden haar werkelijke waarde is verkocht”.

Ik denk, dat ik het antwoord op die vraag in de bovenstaande beschouwing heb gegeven en daarmee zit mijn werk er op. Het is nu aan de “bevoegde autoriteit” (de gemeenteraad) om handelend op te treden.

Door mijn conclusie over te nemen, dan wel te verwerpen. Ik zie wel wat er van komt.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: