Doorbraak?

Op de vraag of mijn aanwezigheid bij RADAR nog wat had opgeleverd was mijn antwoord tot dusver altijd “niks” geweest.

Een college laat zich niet door een tv programma tot inkeer brengen. Daar kan alleen de raad iets aan veranderen. Dus eerst moet de raad tot inkeer worden gebracht.

Een eerste stap in die richting is gezet door het verzoek om inzage in geheim verklaarde documenten.

Dit stelt de raad in staat om zelfstandig te beoordelen of de noodzaak tot het handhaven van de geheimhoudingsplicht daadwerkelijk aanwezig is.

Dat de wens daartoe bestaat bij het college is duidelijk.

Maar de wet kent geen uitzonderingsgrond, die uitsluitend berust op de wens van een college. Er zullen krachtiger argumenten moeten worden aangevoerd, waarin het financieel belang van de gemeente wordt aangetoond.

En dat financiële belang van de gemeente was afgedekt en vastgelegd vanaf het moment, dat ze haar concessie tot herinrichting van het recreatieoord aan Orez had verkocht.

Voor het schamele bedrag van € 335.000,-.

Terwijl de doorverkoop van de concessie de oorspronkelijke eigenaren zeker (naar verluidt) 2 miljoen heeft opgeleverd, wordt het echte winstpotentieel van de concessie voor sommigen nu pas duidelijk.

Waar de college en raad ons tot dusver altijd hebben voorgehouden, dat het gebied niet aan de straatstenen was kwijt te taken en dat er daarom geen andere keus was geweest, dan het gebied onderhands af te stoten aan een rechtspersoon zonder geld, zonder personeel en zonder ervaring, blijkt nu, dat investeerders kennelijk grif bereid zijn om 2,5 ton te betalen voor een kaveltje aan de kustlijn.

Waar het hele gebied voor € 335.000,- is verkocht, levert alleen de kuststrook langs het vakantiepark al 8 miljoen op.

Pas nu begint het bij de gedrukte pers door te dringen, welk nieuws zij al die tijd hun lezers hebben onthouden.

Zal dit inzicht, dat ze nu pas delen met hun lezers, leiden tot een toename van het het bewustzijn over de werkelijke gang van zaken?

En waar zal dat dan uiteindelijk toe leiden?

Dat zij, die al die tijd de verantwoording droegen, nu eindelijk ook eens bereid zullen zijn om verantwoording af te leggen? In plaats van over hun aandeel in de gang van zaken te liegen en proberen geheim te houden?

Dat zou pas een echte doorbraak zijn in de Enkhuizer manier van politiek bedrijven.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Eén gedachte over “Doorbraak?”

  1. Mooi
    Gemeentes maar WOZ verhogen en burgers uitpersen en wie gaan er met geld aan de haal: project ontwikkelaar en de rijke stinkerds .
    Met VVD aan bewind zal het voorlopig zo blijven.
    Als links zich nu eens echt eensgezind opsteld kan het ooit iets worden…

    Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: