Noblesse oblige

Rob van Reijswoud, de nieuwe gemeente secretaris van ouder Amstel, liet me (in een reactie op mijn blog) weten me te gaan missen, ook al is hij totaal niet met me eens.

Wat dat betreft is hij natuurlijk echt een ambtenaar. Dat wil zeggen iemand die in dienst is van de overheid en die (uit dien hoofde) in staat is om anderen ter verantwoording te roepen, maar die zelf nauwelijks ter verantwoording kan worden geroepen. Vanwege door hem gemaakte fouten.

Gewoonlijk zijn daar dan weer anderen voor verantwoordelijk.

Bij de overheid gaat het er nu eenmaal niet om welke resultaten je hebt bereikt, maar of je de juiste instelling hebt. Dat wil zeggen, dat je voldoende dienstbaar bent ten opzichte van je superieuren.

Het raadsbrede akkoord waarvan hij de pleitbezorger was, had als voornaamste doelstelling de onderlinge verhoudingen te verbeteren door het creëren van een ambtelijk klimaat in de gemeenteraad. Waarbij elk besluit unaniem wordt genomen en dus niemand verantwoordelijk is als achteraf zou blijken, dat het een verkeerd besluit was.

Doel van de gemeenteraad is het op efficiënte wijze organiseren van toezicht op het doen en laten van college en ambtenaren.

Deze doelstelling werd echter (op voorspraak van Van Reijswoud en met volle medewerking van Keesman) volledig ondergeschikt gemaakt aan het zo prettig mogelijk vergaderen over zaken waar raadsleden (dikwijls door gebrekkige informatie) nauwelijks een oordeel over kunnen vellen.

Anders valt niet te verklaren, hoe het mogelijk is dat raad telkens weer unaniem besluiten neemt over het REZ, die achteraf op een faliekante mislukking blijken uit te draaien.

Er wordt nu al gespeculeerd over mogelijke aanpassing van het ingediende BP. Dat zou dan de vierde versie zijn van het bestemmingplan. De derde versie had een kostenplaatje van € 65.000,-, maar volgens Rob en zijn volgelingen (maar ook zijn partijgenoot en wethouder) gaat alles naar wens.

De planuitvoering (zoals vastgelegd en overeengekomen in de exploitatieopzet) is inmiddels al meerdere keren aanzienlijk gewijzigd. Met als gevolg een hogere opbrengst en lagere kosten voor Orez bv.

Ik heb Rob, noch één van zijn volgelingen, zich nooit horen afvragen welke gevolgen er aan die planwijzigingen verbonden moesten worden.

Noblesse oblige, adeldom verplicht.

Het is van tweeën één. Je kunt niet de alleswetende deskundige uithangen en tegelijkertijd net doen, alsof de adembenemende ambtelijke en bestuurlijke incompetentie, waardoor de gemeente miljoenen is misgelopen, je is ontgaan.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: