Gebruik van bevoegdheden.

Zowel het college als de raad van Enkhuizen lijken moeite te hebben met het begrip “bevoegd”.

Zo laat het college mij in haar brief van 17 december 2020 weten dat de raad niet “bevoegd” was om de door haar opgelegde geheimhouding op te heffen.

Omdat ze de geheimhoudingsplicht alleen aan zichzelf had opgelegd en niet aan de raad.

De bewering, dat de raad niet “bevoegd” is om een (door het college aan zichzelf opgelegde) geheimhoudingsplicht, ongedaan te maken berust op een onwaarheid. Omdat het college geacht moet worden te weten, dat haar bewering op een onwaarheid berust, mag gesproken worden van een leugen.

Doel van deze leugen van het college was, het creëren van een alibi voor de raad, waarmee ze haar plichtsverzuim (de weigering om de noodzaak tot geheimhouding te willen beoordelen) zou kunnen rechtvaardigen.

Een bestuurscultuur, waarin college en raad elkaar door middel van leugens in het zadel proberen te houden kan niet anders omschreven worden dan een corrupte bestuurscultuur.

——————–

Dat het college “bevoegd” is tot de verkoop van grond staat buiten kijf. Zoals ook buiten kijf staat, dat het college (in bijzondere gevallen) pas van die bevoegdheid gebruik mag maken, nadat ze de raad in de gelegenheid heeft gesteld om wensen en bedenkingen (met betrekking tot die verkoop) ter kennis van het college te brengen. Artikel 169 lid 4 van de gemeentewet.

Het feit, dat het college nooit aan de raad heeft voorgelegd, dat ze van zins was om op het recreatieoord grond (voor 400 kavels) te verkopen voor € 335.000,- (= € 837,50 per kavel) rechtvaardigt de conclusie, dat het college misbruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid (tot het verkopen van grond).

Dat de raad aan dat misbruik geen aandacht heeft geschonken maakt het feit niet anders.

Aangezien de gemeente zich blind en doof houdt voor de door mij aangevoerde bezwaren blijft er geen andere mogelijkheid, dan mijn bezwaren voor te leggen aan de provincie.

In de hoop dat die in staat zal zijn de gemeente over het juiste gebruik van haar bevoegdheden te adviseren.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: