Beproefde methode.

Even een recapitulatie.

Het college keurt in april 2017 een plan annex kosten/baten analyse (ook wel exploitatieopzet genoemd) van Orez bv goed.

Daarmee gunt ze Orez bv (onderhands en voorlopig) de concessie tot de herinrichting van het recreatieoord. De kosten/baten analyse is geheim.

Vervolgens wordt de kosten/baten analyse getaxeerd in relatie tot het risico van (ongeoorloofde) staatssteun.

De taxatie resulteert in de kwalificatie “marktconform” voor de kosten/baten analyse, waardoor de voorlopige gunning wordt omgezet in een definitieve. Ook het taxatierapport is geheim.

Omdat de raad, vanwege de opgelegde geheimhouding, had nagelaten zichzelf in kennis te stellen van de inhoud van de beide documenten, meende ik er goed aan te doen om, door middel van een WOB verzoek, inzage te vragen.

Vanwege de geheimhoudingsplicht, die op de beide documenten rustte, werd me de inzage (aanvankelijk) geweigerd.

Vervolgens vroeg ik de raad (overeenkomstig artikel 25.3 van de gemeentewet) om te beoordelen of geheimhouding (3 jaar na dato) nog steeds noodzakelijk was.

De raad weigert aan mijn verzoek gehoor te geven op basis van argumenten die ze mij nooit heeft meegedeeld.

Vervolgens komt de definitieve weigering op mijn verzoek tot het openbaar maken van van de beide documenten.

Er staan nu twee mogelijkheden open.

Naar de bestuursrechter gaan en hem te vragen om door het college gegeven redenen voor het in stand houden van de geheimhouding ongegrond te verklaren.

Of, de raad nogmaals te vragen om op basis van de inhoud van de documenten te bepalen of de opgelegde geheimhouding nog in stand moet blijven.

Formeel is dat ook haar taak als toezichthouder. Maar het is ook het onderdeel van haar takenpakket, dat ze het minst serieus neemt.

Om dat raadsleden niet reageren op mijn blog en ook niet op emails, rest er nog maar één manier om mijn verzoek onder aandacht van de raad te brengen.

Door gebruik te maken van de inspraakmogelijkheid voor burgers aan het begin van elke raadsvergadering . Dat dient nu schriftelijk te gebeuren. Op 26 januari is de eerstkomende raadsvergadering.

Dus nog even geduld voordat we weten hoe de raad reageert op mijn verzoek tot beoordeling van de noodzaak tot geheimhouding van de kosten/baten analyse en het taxatierapport.

Rekening houdende met het feit, dat in Enkhuizen “niet reageren” dikwijls een beproefde methode is.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: