Tot nooit eerder gekende hoogte.

Geërgerd door het feit dat het college er opnieuw niet in was geslaagd om een beslissing te nemen binnen de daarvoor geldende termijn , stuurde ik op 11 december een brief naar het Presidium, met het verzoek er op toen te zien, dat het college zich aan haar verplichtingen zou houden. De brief kan hier worden gelezen.

Het Presidium bestaat uit de 9 fractievoorzitters van de raad, plus de twee voorzitters van raadscommissies. Haar voorzitter is tevens voorzitter van het college en de gemeenteraad.

Haar secretaris is de griffier. Ambtenaar in dienst van de gemeenteraad en de voornaamste adviseur van de gemeenteraad op het gebied van haar volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol.

Sinds het aantreden van burgemeester van Zuylen vergadert het Presidium in beslotenheid en wordt haar agenda niet meer openbaar gemaakt. We mogen dus zonder meer stellen, dat als het Presidium vergadert, het neusje van de zalm van de gemeentelijk toezichthouders (in beslotenheid) bijeen is.

Als er binnen het Presidium eenstemmigheid ontstaat over een onderwerp, dan is de raadsvergadering over hetzelfde onderwerp een formaliteit en doen de opvattingen van de resterende 6 leden (een minderheid) er eigenlijk niet meer toe.

Het Presidium vergadert gewoonlijk over huishoudelijke zaken, maar is (vanwege haar vertrouwelijke karakter) ook van belang voor het “afdekken” van politiek heikele kwesties.

Zo werd het besluit, om meer dan een half miljoen uit te geven om opnieuw zeggenschap te krijgen over ruim 6000 m2 grond (die in erfpacht was uitgegeven) in het Presidium en niet in de openbare commissie voorbereid.

Waarna die zeggenschap drie maanden later weer werd overgedragen (door haar opnieuw in erfpacht uit te geven) voor een lager bedrag dan de gemeente er drie maanden eerder voor had betaald.

Kortom, het Presidium is om meerdere reden een uiterst belangrijk instrument voor het besturen van de stad.

Op 22 december kreeg ik van haar secretaris bericht, dat men mijn brief van 11 december tijdens een bijeenkomst op 14 december had besproken, maar dat er niet aan mijn verzoek kon worden voldaan.

Omdat het Presidium geen toezichthoudend orgaan was, terwijl ik haar in mijn brief wel als zodanig had aangeduid.

De griffier heeft natuurlijk het grootste gelijk van de Breedstraat.

Hoewel in het Presidium een meerderheid van gemeentelijke toezichthouders bijeen is, om op vertrouwelijke basis zaken te bespreken, die in het belang zijn van het besturen van de stad, heeft het orgaan formeel geen toezichthoudende functie, maar een adviserende.

Een onzorgvuldige kwalificatie van mijn kant dus, met evenwel een positieve keerzijde.

Dank zij de hier getoonde opmerkzaamheid van de (nieuwe) griffier, heb ik er alle vertrouwen in, dat hij (als adviseur van de raad) er op korte termijn in zal slagen om het kennisniveau van de raad (inzake geheimhouding) tot op nooit eerder gekende hoogte zal weten op te stuwen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: