Eerherstel

Mijn verzoek om inzage in “geheim verklaarde documenten” dient uitgelegd te worden als een verzoek tot opheffing van die geheimverklaring.

Ik heb dat verzoek tot opheffing (via het Presidium) op 13 augustus gericht aan de hoogste instantie binnen de gemeente. De gemeenteraad.

Het Presidium heeft mijn verzoek, zonder opgave van redenen, afgewezen. Die redenen zijn me echter in de laatste brief van het college duidelijk geworden. Ik heb daaruit de conclusie getrokken dat er vanuit het Presidium eerder sprake is van onkunde dan van onwil en besloten om de raad in staat te stellen zich te rehabiliteren.

In het kader daarvan stuur ik sinds zondag, wanneer ik een nieuw bericht plaats dat betrekking heeft op de rehabilitatie van de raad, de link naar dat bericht aan alle leden van de raad.

Het is uiteraard aan de raadsleden zelf om te bepalen of ze op die link klikken en kennis te nemen van hetgeen ik over hun eerherstel heb op te merken.

De heer Jans van het Enkhuizer Alternatief heeft me laten weten geen prijs te stellen op verdere toezending van links. Mogelijk omdat hij niet geïnteresseerd is in eerherstel van de raad. Tegelijkertijd liet hij wel de mogelijkheid open om hem voor specifieke zaken te benaderen.

Daarom heb ik hem (en zijn collega raadsleden) de onderstaande brief geschreven.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Geachte heer Jans,

De specifieke zaak waarvoor ik aandacht vraag (en eerder al gevraagd heb) is de volgende.

Ik het kader van de WOB heb ik inzage gevraagd in een document. Dat is me geweigerd omdat het door het college geheim was verklaard.

Ik heb daarop gereageerd, met het stellen dat een door het college opgelegde geheimhoudingsplicht door de raad in de eerstvolgende raadsvergadering dient te worden bekrachtigd. Wordt dat nagelaten, dan is de geheimhoudingsplicht van rechtswege vervallen. Artikel 25 lid 3 gemeentewet.

Het college heeft me in haar laatste brief meegedeeld, dat zij niet de raad, maar zichzelf geheimhouding heeft opgelegd en dat daarom alleen zij zelf (en niet de raad) bevoegd is de opgelegde geheimhouding op te heffen. Ik neem aan dat deze gedachtegang aan u en uw mede presidiumleden bekend is en dat dit de reden is geweest, dat u niet op mijn in augustus aan het presidium gedane verzoek bent ingegaan.

Deze kolderieke gedachtegang van het college kan alleen gekoesterd blijven, zolang de raad nalaat om inzage te vragen in door het college geheim verklaarde documenten. Mijn indruk is, dat veel raadsleden denken, dat als er documenten door het college geheim worden verklaard, zij ze niet mogen inzien.

Dat is onjuist. Raadsleden mogen (uit hoofde van hun controlerende functie) ook geheim verklaarde documenten inzien. Zou dat anders zijn, dan kunnen zij hun controlerende functie niet uitvoeren.Na inzage moeten ze echter wel bepalen, of ze de opgelegde geheimhouding willen bekrachtigen, dan wel opheffen.

De brief van het college maakt duidelijk, dat de raad nooit om inzage heeft gevraagd in de documenten die het college deed besluiten haar opdracht aan Orez te gunnen. Dat zegt iets over de betrokkenheid van de raad bij het onderwerp. De verkoop van het recreatieoord aan een bv zonder ervaring, vermogen en personeel.

Mijn verzoek aan het Presidium was om alsnog inzage te vragen en vervolgens (op basis van de inhoud van die documenten) te bepalen, of de geheimhouding gehandhaafd moest blijven. Een en ander zoals dat door de gemeentewet wordt voorgeschreven. 

Het Presidium heeft mijn verzoek, (om overeenkomstig de wet te handelen) zonder enige toelichting afgewezen. Ik heb aangenomen, dat aan die weigering eerder onkunde dan onwil ten grondslag ligt en  daarom besloten om de raad een nieuwe kans te geven om (op basis van de inhoud van stukken) te bepalen of die stukken geheim moeten blijven.

Anders dan u veronderstelt gaat het dus niet om een mening, waar u het al dan niet geïnteresseerd in hoeft te zijn, maar om het naleven van de wet.

Ik zal aan uw verzoek om geen documentatie toe te sturen gehoor geven, zodra ik de documentatie m.b.t.  de herkansing van de raad, heb toegestuurd. 

Het is vervolgens aan de raad om te bepalen of ze van die herkansing (om overeenkomstig de wet te handelen) gebruik wil maken.  

met vriendelijk groet
Chris Segerius

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: