Onbestuurbaar?

Mijn vorige twee beschouwingen kunnen niet los worden gezien van de analyse die het NHD afgelopen dinsdag plaatste onder de alarmerende kop “Het niveau zakt steeds verder weg”.

Het artikel concludeert, dat versplintering van raadsfracties en het niveau van hedendaagse raadsleden een gemeente onbestuurbaar kan maken. Wat in mijn ogen een volstrekt onzinnige conclusie is.

Beide verschijnselen bevorderen feitelijk de bestuurbaarheid van de gemeente, omdat versplintering het voeren van oppositie (tegen het bestuur) alleen maar moeilijker maakt. Terwijl een ondermaatse kwaliteit van raadsleden hetzelfde effect zal hebben.

De “bestuurbaarheid” van een gemeente wordt dus niet bedreigd, maar wat wel in gevaar komt is de kwaliteit van dat bestuur. Dat is in hoofdzaak het gevolg van incompetentie van bestuurders en ambtenaren en pas in de tweede plaats het gevolg van falend toezicht door de raad.

Een aspect, dat burgemeester Nijpels in zijn analyse gemakshalve overslaat. De kwaliteit van het bestuur wordt primair bepaald door de bestuurder en de hem terzijde staande ambtenaren. Niet door de kwaliteit van de raadsleden.

Falend toezicht maakt het mogelijk, dat de “kwaliteit” van het bestuur tot een bedenkelijk niveau kan dalen, maar is niet de oorzaak van die daling. Die moet toch echt bij de bestuurder en zijn ambtelijke organisatie worden gezocht.

Als fragmentering in zichzelf slecht zou zijn voor de kwaliteit van het bestuur, dan is er sprake van een systeemfout, dat immers uitgaat van toezichthouders (raadsleden) die zonder last of ruggespraak (van wie dan ook) hun taak vervullen.

En van onbestuurbaarheid als gevolg van versplintering is al helemaal geen sprake. Nergens op gebaseerde bangmakerij.

De Enkhuizer raad is behoorlijk gefragmenteerd. De 17 zetels zijn verdeeld over 9 fracties. De burgemeester stelt (tijdens zijn nieuwjaarsrede) tevreden vast, dat vrijwel alle besluiten in Enkhuizen unaniem worden genomen. De oppositie is inmiddels formeel afgeschaft. Nooit eerder was het besturen zo makkelijk.

Maar het nastreven van bestuursgemak door het college en raad heeft niet altijd verhoging van de bestuurskwaliteit tot gevolg.

De gemeente Enkhuizen is bij de verkoop van haar recreatieoord miljoenen aan inkomsten misgelopen. Door het onbekwaam handelen van haar bestuurders en haar ambtenaren. Een feit, dat men dank zij een wegkijkende toezichthouder en commercieel denkende media tot nu toe uitstekend heeft weten te verbergen.

Samengevat, anders dan het krantenbericht suggereert, heeft de versplintering van de gemeenteraad geen onbestuurbaarheid tot gevolg. Eerder het tegenovergestelde omdat het voeren van oppositie ingewikkelder is geworden.

Ook een lager kennisniveau van raadsleden leidt niet tot het onbestuurbaar worden van gemeenten.

De taak van raadsleden bestaat primair uit het goedkeuren van de door het college ingediende voorstellen. Daarvoor hoef je niets te weten of te kunnen.

De kwaliteit van de besluitvorming wordt bepaald door het kennisniveau van de bestuurder en zijn ambtenaren en niet door het kennisniveau van het raadslid.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

6 gedachten over “Onbestuurbaar?”

 1. Er is 1 cruciaal punt misgegaan bij de provincie die in het algemeen de adviezen van het Park volgen.Als je die van af 2015 volgt wordt gefocust op het gebied bij de recreatie woningen en zijn ze de camping vergeten, daar had als de richtlijn PR 15 de 200 m , gehandhaafd wordt ,ook een bindende aanwijzing gegeven moeten zijn. De provincie beweert dat zij daar niet bevoegd zijn .Dat is natuurlijk onzin,zij hadden in februari 2018 al middels prv 15 en hun bevoegd gezag natuurwet de demping van het Sluftertje moeten tegenhouden . Kortom de Provincie is ook ernstig te kort geschoten, bovendien ben ik er van overtuigd dat er in 2017 op ambtelijk niveau tussen RWS , HHNK , Provincie en gemeente overleg leidend tot toestemming of gedogen van demping en integraal ophogen van het camping terrein,met 180000 m3 grond afkomstig grotendeels van de verbreiding van d West Friesia weg ,wat de Provincie natuurlijk goed uitkwam ,integraal en niet mrt zomrtdijken ,zoals in het 2015 beeldkwaliteitsplan nog van werd uitgegaan, dit om de vervuilde bodem af te dekken, en ja als je maar niet al te veel onderzoek doet, wordt wel voldaan aan de zgn achtergrondwaarde. Kortom genoeg voer voor gedegen onderzoeksjounalistiek.

  Like

  1. Volkomen met je eens Henk, met een kleine aanvulling. De ophoging is destijds aan de raad verkocht als een kostenbesparing voor het opruimen van een eigen gronddepot op een industrieterrein. Die grond is uiteindelijk naar elders getransporteerd. De besparing is nooit gerealiseerd.
   Dat ambtelijk overleg heeft geleid tot ophoging van een provinciaal monument zou moeten zijn terug te vinden.

   Like

 2. Beste Pim,
  Ik heb jou epistel deze keer negatief beoordeeld,en wel door de eenzijdige focus op de financiële aspecten van het drama Enkhuizerzand. Naar mijn mening is het belangrijkste wat verloren is gegaan zijn de zgn LNC waarde dat zijn de Landschappelijke,Natuur en Cultuur historische waarden van Enkhuizen en de Westfriese omringdijk ,waarbij nog bij komt het verlies van openbare ruimte en niet te vergeten ten koste van een wijds uitzicht op het Ijsselmeer. Dit door 5 jaar wanorde in het bestuur zoals een van de raadsheren van RvSt
  op de zitting zijn indruk samenvatte.

  Like

  1. Beste Henk, dit stuk had betrekking op een analyse in het NHD en had geen relatie tot het REZ.

   Wat mijn, volgens jou, eenzijdige focus op de financiële aspecten betreft, het volgende. Als inwoner van Enkhuizen betreur ik het ten zeerste, dat de gemeentelijke algemene reserve op nul is aangeland, terwijl projectontwikkelaars inmiddels miljoenen hebben toegeschoven gekregen.

   Tot slot de LNC waarde zoals je het noemt. Ik denk dat ik er als eerste op weest, dat de camping in een bebouwingsvrije (kwaliteitszone) werd gesitueerd. Ik heb de gedeputeerde gevraagd of hij van plan was de belangen van de provincie (als vastgelegd in de PRV) te verdedigen, of dat hij dit overliet aan privé personen en instellingen zoals de IJsselmeervereniging. Ik heb hem er ook op gewezen dat zijn antwoord aan mevrouw van Wijnen (vraag 3) op een onwaarheid berustte. Dat heb ik ook mevrouw van Wijnen laten weten. Geen van beiden heeft daarop (zoals gebruikelijk bij belangrijke politici) gereageerd.

   Tot slot schrijf ik al meer dan 11 jaar over de bestuurlijke wanorde in Enkhuizen, dus de raadsheren zijn niet de enigen die het opvalt. Vraag is alleen welke gevolgen dat zal hebben. Is er een verslag gemaakt van de zitting dat ik kan citeren?

   Like

  2. Beste Pim,
   Je hebt volkomen gelijk,ik zat helemaal mis. Ik ben pas van vorig jaar mei betrokken bij dit drama na de informatie en hoorzitting door het Zuiderzeemuseum. De vragen van Tessa van Wijnen aan GS zijn op mijn initiatief en Loui van Wegen en mede met hulp van Auke Wouda opgesteld. We zijn met een kluitje in het riet gestuurd. Tessa zal dit in haar fractie brengrn en daarna in dr desbetreffende commissies naar ik hoop voor de uitspraak van de RvSt

   Like

   1. Beste Henk, ik wil je niet teleurstellen, maar fractieoverleg en commissieoverleg levert niks op. Ofwel je gaat naar de pers (NH Nieuws) over het feit dat je wordt voorgelogen, ofwel je laat het lopen. Wat ze ook zou kunnen doen is, opvragen van de documenten die bevestigen dat de kwalificatie “provinciaal monument” op de verkoopacte op een vergissing berust.

    Verder vandaag in het NHD, een modelvliegclub moet buitendijks land voor € 10,- m2 kopen anders moet ze weg. De gemeente verkocht haar buitendijks land (inclusief bouwvergunning) voor €1,- m2.

    Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: