Aan de regels houden.

In mijn laatste column vroeg ik me af wie van de twee statenleden [Van Wijnen (GL) of Hoogervorst (SP)] het zouden aandurven om gedeputeerde Loggen er op te wijzen, dat hij bij de beantwoording van vragen een groteske onwaarheid had verkondigd.

Ik noem het een onwaarheid, omdat ik aanneem dat hij de vraag niet zelf heeft beantwoord maar heeft overgelaten aan zijn ambtenaar. Uiteraard weet die wél, dat zijn antwoord berust op een onwaarheid. Zodat je kunt spreken van een ambtelijke leugen, waarvoor de gedeputeerde dan weer verantwoordelijk is.

Mevrouw van Wijnen heeft laten weten dat ze vandaag overleg heeft met mensen die wat beter in de materie zitten, waarna ze haar standpunt zal bepalen.

Volgens mij maakt GL deel uit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en dan is het niet de bedoeling, dat je elkaar het vuur na aan de schenen legt.

Voor Hoogervorst geldt dat niet, de SP maakt geen deel uit van gedeputeerde staten, maar die zit weer met een heel ander probleem. Zijn partner is de fractievoorzitter van de SP in Enkhuizen en die wil geen kwaad woord horen over de manier waarop het gebied wordt ingericht.

Mijn verwachting is dan ook, dat beide politici doen wat ze altijd doen als er geen eenvoudige oplossing voorhanden is. Ze zullen, net zoals gedeputeerde Loggen deed, domweg het bestaan van een probleem ontkennen.

Is daarmee de kou van de lucht voor wat betreft de kwaliteitszone. Nog niet helemaal. Het hangt er van af, wat de IJsselmeerverenigingen en het Comité tot behoud van het Recreatieoord doen.

Ze hebben (bij de bestuursrechter) bezwaar aangetekend tegen het besluit van het college een bouwvergunning te verlenen voor de kwaliteitszone.

Tot voor kort beriep de gemeente zich er op dat er niets in het Bestemmingplan stond, dat het verlenen van een bouwvergunning in de weg stond, maar dat kan sinds de laatste wijzing van het Bestemmingsplan niet meer.

Nu staat er wel in, wat in de voorgaande versie van het Bestemmingsplan was “vergeten”. Namelijk, dat er in de kwaliteitszone (aan de voet van de Omringdijk) geen bebouwing is toegestaan.

Terwijl politici, wanneer hun dat beter uitkomt, kunnen doen of de regels die ze hebben vastgesteld er eigenlijk niet toe doen, ligt dat voor de rechters toch wat moeilijker. Van hen wordt namelijk verwacht, dat ze er op toezien, dat de bestaande regels worden toegepast.

Daarom zijn we niet alleen een democratie waarin een meerderheid van politici bepaalt wat er moet gebeuren, maar een democratische rechtstaat, waarin een rechter kan bepalen, dat ook politici zich aan de regels moeten houden.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

5 gedachten over “Aan de regels houden.”

 1. Misschien op de verkeerde plek en allang achterhaald, ik ruim wat op in de laptop, en lees voor het slapen gaan wat opwekkende lectuur. Ik koos voor het sprookje, Gemeente Enkhuizen, Enkhuizerzand, Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht, 26 maart 2019.
  Valt me zomaar op dat er van gemeente zijde echt wel zorg was rond de vrije ruimte bij de dijk. Is dat misschien in een herziene versie weggelaten? Die heb ik dan niet, en het wordt te laat om er twee van bijna 300 blz. te gaan lezen. In deze de volgende, jou bekende, stukjes.
  Bij artikel 4,7,2 en op blz. 32 zie ik een tekst die recht doet aan de bescherming van de dijk. Ik zet die even helemaal onderaan. Maar het zal toch niet zo zijn dat ten behoeve van de lieve vrede door Arcadis een zin is bedacht die de vrije ruimte behoorlijk inperkt. Allemaal gelopen race nu natuurlijk. Ben benieuwd wat de rechters zeggen. En ik moet nog veel meelezen en leren voor ik alles snap.
  Welterusten
  ======================================
  ONDERWERP
  Bepalen profiel van vrije ruimte, ontwikkeling Enkhuizer Zand
  DATUM
  19 februari 2018
  Ontwerp PVVR
  Voor het hiervoor bepaalde PVVR wordt een maatgevend dwarsprofiel uitgewerkt en als begrenzing in een
  bovenaanzicht uitgezet (bijlage E). Samenvattend houdt het PVVR rekening met:
  • Handhaving van het binnentalud en kruinhoogte (circa NAP +3,50 m) van de bestaande dijk;
  • Verbreding van de kruinbreedte met ongeveer 1,50 meter tot een totaal breedte van 3 meter;
  • Een buitentalud onder helling 1:3 en een berm van 5 meter breedte op een peil van NAP +2,50 m.
  • De berm sluit met een helling van 1:3 aan op het bestaande maaiveld (circa NAP +1,35 m.)
  Naast het profiel van vrije ruimte wordt een 5 meter brede strook gereserveerd voor onderhoud. In de
  ontwerpsituatie staat het voorland ongeveer een halve meter onder water.
  De vrijwaringszone heeft een ruimtebeslag van circa 18 meter buitenwaarts vanaf de huidige buitenkruin of
  keermuur. Het profiel is in onderstaande principe profiel weergegeven, Figuur 7.
  Vanuit de nieuwe ontwikkeling ligt een rijweg op een afstand van 44 tot 64 meter (respectievelijk profiel N en K).
  De nieuwe ontwikkeling ligt buiten het PVVR en heeft geen invloed op toekomstige versterkingswerkzaamheden.
  ======================================
  4.7.2
  Veiligheid en waterkering
  Ten zuidwesten van het plangebied is een primaire waterkering gelegen. Langs de primaire waterkering
  bevindt zich een profiel van vrije ruimte dat vrijgehouden moet worden van onomkeerbare
  ontwikkelingen om toekomstige dijkversterkingen mogelijk te maken. De kering bevat een
  beschermingszone A en B.

  blz 32
  Profiel van vrije ruimte (PVVR) van primaire waterkering Oosterdijk
  Aan de noordoost zijde van Enkhuizen ligt het buitendijkse terrein het Enkhuizerzand. Hier wordt een
  ontwikkeling van een recreatiepark Enkhuizerzand voorbereid. De ontwikkeling ligt buitendijks en staat
  in open verbinding met het IJsselmeer. Het nieuwbouwplan ligt op circa 50 m van de primaire kering. De
  beheerder van de kering is het Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier (HHNK). Vanwege
  toekomstige dijkversterkingen en uitvoeren van onderhoud reserveert HHNK een strook langs de
  waterkering waar geen hoogwaardige ontwikkelingen mogen plaats vinden. Deze zogenoemde
  vrijwaringszone wordt vastgesteld op basis van een Profiel van Vrije Ruimte (PVVR).

  Like

  1. Hoi Jochem, het gaat volgens mij hier om de waterbouwkundige eisen die HHNK stelt. Aan die eisen is voldaan. De provinciale eisen hebben betrekking op eisen m.b.t. de ruimtelijke ordening. Iets waar HHNK zich niet in verdiept, maar college wel rekening mee had moeten houden. Let wel er gold een verbod voor verbouwing waar de bevoegde instantie (het college) ontheffing voor kon verlenen. Het bezwaar geldt volgens mij de verleende ontheffing voor het hele gebied, in plaats van ontheffing voor het gebied uitgezonderd het deel binnen de kwaliteitszone .

   Like

 2. Allemaal leuk gezegd en gedacht maar soms maken ook rechters het krommer. Lef en politiek. Eerst breng je iets kostbaar tot stand. En wel tijdens het vergunningen traject. Dan zeg je tegen de behandelde instantie of rechter ” dom, dat had ik anders moeten doen”. Meestal wordt dan niet overgegaan tot sloop, stoppen of veranderen maar krijgt men een reprimande of een boete. Zo zie ik vliegveld Lelystad niet meer verdwijnen, blijven Hoogovens een heel dorp ziek maken en blijven in Enkhuizen de caravans staan waar ze nu staan. Klote, maar zo gaat het wel.

  Like

  1. Klopt Jochem, maar de camping verhuizen naar het gebied dat buiten de kwaliteitszone valt is een mogelijkheid, maar bestaande eigenaren laten staan, totdat ze hun plek opgeven kan ook. Het gebied wordt dan op de lange termijn weer openbaar bezit.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: