De weg vrij.

Op 24 juni van dit jaar schreef ik SP statenlid Wim Hoogervorst een mail over de vergunning, die de gemeente had verleend om bebouwing de kwaliteitszone aan de voet van de Westfriese Omringdijk toe te staan.

Door die vergunning te verlenen negeerde de gemeente een provinciaal belang. Mijn vraag aan de gedeputeerde was, gaat u dit belang nog verdedigen, of laat de provincie het aan particuliere instanties (of personen) om de belangen van de provincie (als vastgelegd in de Provinciale Ruimtelijke Verordening) veilig te stellen.

Op die vraag aan de gedeputeerde kwam een nietszeggend antwoord. Vandaar mijn vraag aan Hoogervorst, “Wellicht bent U in staat hem een antwoord te ontlokken op de vraag waarom de provincie, als het gaat om het verdedigen van haar belangen, ze die verdediging niet zelf ter hand neemt, maar overlaat aan particuliere personen en instanties.”

Anders dan “Ik zal eens kijken welke weg ik zal bewandelen om aan uw verzoek te kunnen voldoen.” heb ik niets meer van de heer Hoogervorst vernomen.

Ondertussen heeft zich een tweede statenlid over het REZ gebogen. Mevrouw Tessa van Wijnen van GL. Ze stelt 6 vragen. De enige relevante vraag is nr. 3.

In het plan is de camping verplaatst naar het noordelijke deel van het Enkhuizerzand, waarbij op de gehele camping bebouwing is toegestaan (chalets en stacaravans). Die bebouwing is mogelijk tot dicht bij de Westfriese Omringdijk.
Hebt u vanwege die bebouwing tot aan de dijk overwogen om voor dit deel van het plan een reactieve aanwijzing te geven op grond van artikel 15 PRV?
Zo nee, waarom niet.
Zo ja, waarom hebt u die reactieve aanwijzing voor dit plandeel niet gegeven?
Antwoord.
Nee.
Voor dit deel van het plan is een zienswijze niet overwogen, omdat de verplaatsing van de camping geen afbreuk doet aan het gestelde in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie met betrekking tot de Westfriese Omringdijk. Dit plandeel voldoet daarmee aan artikel 15 van de PRV
.

Anders dan Hoogervorst is Van Wijnen er dus wel in geslaagd om een antwoord te ontlokken aan de gedeputeerde. Het antwoord is, dat de camping geen afbreuk doet aan de kwaliteitszone, die de provincie voor ogen staat.

Een 200 meter breed gebied, vrij toegankelijk en zonder bebouwing of hoge begroeiing. Een beetje zoals de oorspronkelijke situatie.

Toen het gebied nog deel uitmaakte van een provinciaal monument, hetgeen bij nadere beschouwing (door wie eigenlijk) een vergissing bleek te zijn.

Een plaatje zegt meer dan duizend woorden. Het moet iedereen duidelijk zijn, dat nieuwe inrichting van het gebied allesbehalve een kwaliteitszone is en dat de gedeputeerde in zijn antwoord een groteske onwaarheid spreekt.

Ik ben benieuwd of Van Wijnen (of anders Hoogervorst die ter plekke bekend is) hem daarop durven te wijzen. Indien niet, dan neem ik aan, dat de weg vrij is voor toekomstige ontwikkelaars om het buitendijkse land tot aan de vuurtoren vol te proppen met caravans.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

2 gedachten over “De weg vrij.”

  1. Interessant dat een met onkruid overwoekerde illegale vuilstort wel de naam kwaliteitszone mag heten, maar een keurig ontwikkelt stacaravan park met veel groen niet. Alle Enhuizenaren die voorbij komen wandelen vinden het heel erg mooi en opgeknapt, dus zeg het maar.

    Like

    1. Kwaliteitszone is de naam voor een gebied aan de voet van de Omringdijk, waarin niet gebouwd mag worden. Naar ik aanneem wisten de gemeente en Droomparken dat. Als ze dat gebied uitkiezen om er toch te bouwen dan nemen beiden een risico. Het stacaravanpark had ook makkelijk buiten de kwaliteitszone gerealiseerd kunnen worden.

      Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: