Misgelopen opbrengst

Gisteren vroeg ik me af of de exploitatieopzet die Tuin cs aan de gemeente had gegeven een weerspiegeling was van wat er nu aan de gang is. Ik ben er vrijwel zeker van dat dit niet het geval is.

Wat we aanduiden als camping valt in drie delen uiteen. De seizoencamping, de passantencamping en een bungalowpark. Hieronder de plattegrond.

De seizoencamping (nrs 1 t/m 65) is linksboven. De passantencamping (nrs 100 t/m 138) rechtsonder. Het bungalowpark (nrs 200 t/262) precies in het midden. Daarnaast zijn er een aantal beach-houses (nrs 300 t/m 305) en een viertal zogenaamde safari-tenten.

De vraag is nu, maakte het bungalowpark deel uit van de exploitatieopzet die door Tuin cs werd voorgelegd. Ik weet wel zeker van niet. Met behulp van de exploitatieopzet werd de bieding (€ 335.000,-) berekend volgens de formule B=O-(K+W). Ofwel, de Bieding is gelijk aan Opbrengst minus (Kosten plus de Winst).

De jaarlijkse opbrengst van een camping (in vergelijking tot de kosten voor de inrichting) zal relatief bescheiden zijn. Maar wat wel veel geld oplevert, is als je een deel van de camping kunt inrichten (en verkopen) als bungalowpark.

Laten we een bescheiden gemiddelde kavelprijs hanteren, € 80.000,-. Dan komt alleen al de grondverkoop neer op 62 x 80.000,- = € 4.960.000,- . Tel daarbij de opbrengst uit de verkoop van bungalows op en de jaarlijkse huurinkomsten uit de verhuur van bungalows.

Ik ben er voor 99,9% zeker van dat deze opbrengsten (van het bungalowpark) niet vermeld staan in de exploitatieopzet die Tuin cs indiende. En omdat ze er niet instonden zijn ze niet meegeteld bij het bepalen van de bieding, die (als ze wel waren meegeteld) miljoenen hoger had moeten uitvallen.

En dat is de werkelijke reden waarom het college weigert inzage te geven in de exploitatieopzet. Waarom ze pseudo argumenten aanvoert om die weigering te rechtvaardigen en ze daarbij onvoorwaardelijk door de raad wordt gesteund.

Om te kunnen blijven verbergen, dat Enkhuizen miljoenen is misgelopen door de incompetentie van college en raad.

Helaas wordt dat mislopen van miljoenen aan opbrengst door de reguliere pers niet als nieuwswaardig beschouwd.

Zoals de reguliere pers het ook niet nieuwswaardig vindt, dat college en raad mijn recht als burger (op openbaarheid van bestuur) dwarsboomt.

Wel aandacht in het NHD (op aangeven van de VVD) voor de mogelijke gevaren van het carbidschieten in de regio en het ontbreken van een verbod in de APV (Algemene Politie Verordening). Want, zo als iedereen weet, is een verbod in de APV een keiharde garantie, dat dingen die verboden zijn, niet zullen gebeuren.

Maar geen enkele aandacht voor het feit, dat college en raad samenspannen om wetten (in dit geval WOB) niet te hoeven uitvoeren. Met geen andere reden, dan hun eigen incompetente gedrag voor de buitenwereld te verbergen.

Helaas, voor college en raad, vormt het streven om de eigen incompetentie te verbergen geen wettelijke grondslag, waarmee openbaarheid kan worden voorkomen.

Ik ben dus enigszins teleurgesteld, dat de reguliere pers alleen maar oog lijkt te hebben voor de folkloristische aspecten van de lokale politiek en maar weinig aandacht schenkt aan het wetteloos gedrag door lokale politici.

Daarom voor deze ene keer een beroep op mijn lezers. Deel dit bericht zoveel u kunt op Facebook. Daarnaast, maak gebruik van de email deel mogelijkheid van dit blog. Klik op het email icon onder dit bericht en vul 1 van de drie (alle drie mag ook) volgende adressen in.

redactie.wef@nhd.nl, redactie@dedrom.nl, westfriesland@nhnieuws.nl

Iets toevoegen hoeft niet en kan trouwens ook niet. Het idee achter deze actie is, dat als een redactie tig keer hetzelfde bericht toegestuurd krijgt, iemand van die redactie misschien het idee bekruipt, dat het bericht wellicht informatie bevat, waar ze (als nieuwsorganisatie) mogelijk tot dusver onvoldoende aandacht aan hebben geschonken.

Zoals bijvoorbeeld het feit, dat Enkhuizen bij het van de hand doen van haar recreatieoord een aanzienlijke opbrengst is misgelopen, dan wel het feit, dat college en raad pseudo argumenten aanvoeren, om een wet niet te hoeven uitvoeren.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: