Bevoegde instantie.

De herinrichting van het recreatieoord was onderhands gegund op basis van een door Orez BV afgegeven exploitatieopzet. Zo’n opzet bevat ramingen van opbrengsten en kosten, inbegrepen een redelijk geachte winst.

Het verschil tussen opbrengsten en kosten heet bieding en staat gelijk aan het bedrag waartegen de grond op het recreatieoord wordt overgedragen. Te weten € 335.000,-.

Het college meent, dat de exploitatieopzet vertrouwelijke informatie bevat en weigert om die reden inzage te verlenen.

Een onderhandse gunning brengt het risico met zich mee van ongeoorloofde staatssteun. Om die mogelijkheid uit te sluiten dienen de door Orez ingediende ramingen beoordeeld (getaxeerd) te worden door een neutrale partij. In dit geval het bedrijf Base/Value

Dat bedrijf heeft de bieding op basis van het plan “Vesting” beoordeeld en is tot de conclusie gekomen, dat de ramingen (en daarmee ook de bieding) marktconform was.

Onder voorwaarde, dat de definitieve planuitvoering plaatsvindt conform de in het rapport gehanteerde uitgangspunten. (citaat raadsbrief 31 oktober 2017)

Het college heeft het rapport (waarin deze voorwaarde staat vermeld) geheim verklaart en geweigerd ter inzage te geven.

Door zich beroepende op artikel 10 lid 2 onder b van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Het betreffende artikel luidt vrij vertaald dat openbaarmaking in strijd is met de financiële belangen van de gemeente.

Feit is echter, dat aan de gestelde voorwaarde, planuitvoering conform het plan “Vesting”, niet is voldaan.

In plaats daarvan is een, qua uitvoering, aanzienlijk goedkoper plan met de ontwikkelaar overeengekomen. Het verschil in uitvoeringskosten, mogelijk meerdere miljoenen, had (gelet op het systeem van gunning) tot een hogere bieding hebben moeten leiden om een verwijt van ongeoorloofde staatsteun te voorkomen.

Uit niets is gebleken, dat de gemeente om een hogere bieding heeft gevraagd, in tegendeel, de ontwikkelaar is door de gemeente gecompenseerd voor het niet hoeven uitvoeren van het oorspronkelijke (veel duurdere) plan.

Kortom, er zijn zeer sterke aanwijzingen, dat als gevolge van de goedkopere planuitvoering er wel degelijke sprake is van ongeoorloofde staatsteun.

Dat nog langer onderzoeken heeft voor mij echter weinig zin. Niet alleen omdat het college weigert relevante documenten ter inzage te geven, maar ook omdat het hoogste orgaan van de gemeente, de gemeenteraad, weigert mee te werken.

Haar is gevraagd te beoordelen of de door het college opgelegde geheimhouding nog gehandhaafd moest blijven. Dat verzoek heeft de raad gemeend naast zich neer te moeten leggen, wat naar mijn mening een ernstig plichtsverzuim is.

Helaas is geen verweer mogelijk tegen plichtsverzuim van de gemeenteraad.

Maar onder die omstandigheden heeft het voor mij echter weinig zin om verder nog onderzoek te plegen. Daarom zal ik mijn conclusie, dat bij de onderhandse gunning van de herinrichting van het recreatieoord sprake is geweest van niet geoorloofde staatsteun, onder de aandacht brengen van de bevoegde instantie.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

3 gedachten over “Bevoegde instantie.”

 1. Het wel zo Pim, dat plan Vesting uitging van 200 huisjes.
  Dat zijn er nu max 160 geworden.
  Dat is circa 5 miljoen minder omzet voor Droomparken.
  Je moet dit wel meenemen in de door jou genoemde staatsteun .

  Like

  1. Dat omzetverlies heb ik zelf ook al genoemd. Ik neem aan dat de gevolgen zijn vastgelegd in de nieuwe anterieure overeenkomst, die net als de voorafgaande overeenkomst geheim zal zijn.
   Mijn punt is, ik heb de raad gevraagd om te beoordelen of geheimhouding van een exploitatieopzet (die allang vervangen had moeten zijn door een nieuwe) nog steeds noodzakelijk is. Men heeft geweigerd een dergelijke beoordeling te doen. Ik heb geen zin om langs juridische weg de geheimhouding aan te vechten. Ik leg mijn bevindingen wel voor aan de instantie die wel in staat is onderzoek te verrichten. De instantie die zich bezighoudt met ongeoorloofde staatssteun. Of de instantie die zich bezig houdt met ondermijning omdat een vooropgezet plan ook nog tot de mogelijkheden behoort. Naast stupiditeit van de betrokken ambtenaren en bestuurders.

   Like

  2. De uitvoeringskosten van Vesting liggen miljoenen hoger dan de uitvoeringskosten van het huidige plan. Die lagere kosten hadden een hogere bieding tot gevolg moeten hebben. Is nooit gebeurd. Dat Droomparken een deel van dat voordeel weer moet inleveren, omdat ze minder kavels krijgen lijkt me logisch. Als de zaak daarmee weer in balans is, is dat niet door toedoen van de raad (die nergens geen benul van heeft) maar door toedoen van de provincie.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: