Doofpotconstructie.

Op 12 augustus schrijf ik het Presidium (alle fractievoorzitters) de volgende brief.

Op 4 augustus werd mij namens B & W medegedeeld dat men in een tweetal gevallen geen medewerking wilde verlenen aan de openbaarmaking van documenten.  

Het eerste verzoek betrof de exploitatieopzet van REZ, ingediend door P. Tuin c.s., dat ertoe heeft geleid, dat de concessie tot herinrichting van het REZ werd gegund aan Orez bv. 

Het tweede verzoek betrof het taxatierapport van de firma BaseValue, dat het college ertoe gebracht heeft te concluderen, dat de bieding van P.Tuin c.s.  onder marktconforme voorwaarden was uitgebracht.

Op mijn weblog leg ik aan mijn lezers uit, dat ik tegen deze besluiten bezwaar zal aantekenen en welk traject er dient te worden doorlopen. 

https://pimsep.wordpress.com/2020/08/07/voortschrijdend-inzicht-3/  

Verder leg ik ook uit, dat er een minder omslachtige methode beschikbaar is als de raad daar medewerking aan zou willen verlenen. Die methode bestaat uit het volgende.  

Één of meer raadsleden doen wat ze destijds hebben nagelaten en vragen inzage in het taxatierapport van de firma BaseValue. Die inzage zal hun onder geheimhouding worden verstrekt, waarna bij eerste gelegenheid (de vergadering van september) de voltallige raad beslist of het collegebesluit tot geheimhouding in stand moet blijven.

Neemt de raad geen besluit dan vervalt de geheimhoudingsplicht van rechtswege.  

Deze werkwijze legt de verantwoording voor geheimhouding daar waar ze thuishoort, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Tegelijkertijd vormt ze geen beletsel om openbaarheid via de rechter af te dwingen.

Ik zie uw reactie op mijn voorstel, collectief of individueel, met belangstelling tegemoet. 
Met vriendelijke groet,

Chris Segerius

Op deze brief heeft alleen het CDA in vrijblijvende bewoordingen gereageerd.

Anders dan wat veel mensen denken is de geheimverklaring van een college slechts tijdelijk. Namelijk tot de eerst volgende gelegenheid (raadsvergadering) waarin het besluit van het college door de raad moet worden bekrachtigd. Als dat niet gebeurd, dan vervalt van rechtswege de opgelegde geheimhouding.

Daarmee is er geen rechtmatige reden meer om mij inzage te blijven weigeren.

Maar waar het me hier om gaat is het gedrag van de raad, dat in mijn ogen neerkomt op plichtsverzuim.

Mijn verzoek aan het Presidium (als representant van de raad) was om een geschil over geheimhouding langs politieke weg proberen op te lossen. De raad heeft echter willens en wetens geweigerd om te doen wat van haar gevraagd werd.

Het nemen van een besluit over de geheimhoudingsplicht.

Waardoor ze doelbewust meewerkt aan het in stand blijven van de door het college opgezette doofpotconstructie.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Eén gedachte over “Doofpotconstructie.”

  1. Wanneer je in het bestuur van een gemeente wordt gekozen doe je dat omdat je er behoefte aan hebt om diegene die jou gekozen hebben te vertegenwoordigen in het hoogste orgaan van jouw gemeente. Maar als je zo angstvallig het belang van 4 personen (OREZ ) stelt boven velen, die jouw gekozen werkwijze Pim waarderen, dan vraag ik mij af waarom wil je gekozen worden?
    Ben je dan zo bang dat wijlen Hans Langbroek alsnog gelijk krijgt dat de werkwijze die je als gemeenteraadslid hebt gekozen de verkeerde was.
    En dat de tijd toch eens gaat bewijzen wie gelijk krijgt Chris Segerius of het College.
    Raadsleden , als er niets aan de hand is werk dan mee met openbaar maken ,is er wel wat aan de hand geef dan de inwoners van Enkhuizen inzicht in de stand van zaken opdat zij zich kunnen voorbereiden hetgeen de toekomst gaat brengen aan positieve of negatieve uitvloeiselen van de overeenkomst tussen College en OREZ.

    Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: