In overweging nemen.

Afgelopen dinsdag vergaderde de raad over het gewijzigde bestemmingsplan Enkhuizerzand en IJsselmeergebied. Voor de raadsleden een uitgelezen moment om te demonstreren wat ze allemaal NIET weten.

Als je tijdens het seizoen hebt rondgekeken op de camping, dan moet je (rijdende op de Immerhornweg) rechts van je campers, caravans en soms zelfs tenten hebben zien staan.

Maar raadslid Jans (HEA) weet nog steeds niet waar de passanten hun plek hebben gekregen. Kennelijk beschikt hij ook niet over de plattegrond van de camping, die al sinds juli wordt verstrekt aan een ieder die er om vraagt.

De Jong (EV!) is verbaasd, dat de tijdelijke toegangsweg (voor bouwverkeer) niet wordt veranderd in een permanente toegang. Het aldaar geplaatste hek dat de toegang moet verhinderen is hem blijkbaar niet opgevallen.

Ook Raven (NE) ziet (een jaar nadat het Hoogheemraadschap geweigerd had in te stemmen met een noordelijke ontsluiting van het gebied, anders dan voor fietsverkeer) nu pas een verkeerschaos ontstaan.

Hoewel Droomparken een gelikte presentatie heeft gemaakt over hoe het gebied er mogelijk uit zo komen te zien, heeft mevrouw Buit (D66) kennelijk nog geen moeite gedaan om die presentatie te bekijken, want ze heeft nog steeds geen beeld van hoe het er uitgaat zien.

Van Galen (CDA) stipt de prijs aan waartegen Orez is overgenomen door Droomparken, maar verbindt daar verder geen conclusies aan. Hij wil wel weten hoe het staat met de overname van het zwembad.

Een mosterd na de maaltijd vraag, omdat de gemeente door het sluiten van haar overeenkomst met Orez inmiddels al haar troeven uit handen heeft gegeven en op dit punt afhankelijk is van de welwillendheid van de nieuwe eigenaar van Orez bv, Droomparken.

Hotting (CU/SGP) vraagt zich af in hoeverre het project nog budgetneutraal is. Tot nu toe kon je nog spreken van een opbrengst van € 335.000,- uit de verkoop van de grond. Er mag nu van uitgegaan worden, dat dit niet meer het geval zal zijn, nu er een beperking is opgelegd van het aantal te bouwen villa’s. Hetgeen neerkomt op een daling van de winstgevendheid voor Droomparken.

Overigens, het project is nooit budgetneutraal geweest als je rekening houdt met de kosten van nog te nemen de verkeermaatregelen buiten het projectgebied. Zoals de opwaardering van de dijkopgang.

Fractievoorzitter Keesman (SP) had, bij de goedkeuring van het vorige BP, al eerlijk laten weten, dat ze 1038 pagina’s van het BP niet allemaal had bekeken, maar de verwachting uitgesproken, dat het allemaal wel zou kloppen. Helaas is die verwachting niet uitgekomen en heeft het € 65.000,- gekost om de tekortkomingen in het vorige BP op te heffen.

Misschien heeft Keesman om die reden het woordvoerderschap in dit dossier overgedragen aan mevrouw Stemmler. Die, naar ik begreep, wel een poging had gedaan om de onderliggende stukken te bestuderen, maar ruzie had gekregen met de inhoudsopgave en de raadsvergadering benutte om naar een verbeterde versie (van de inhoudsopgave) te vragen.

Je had daar natuurlijk ook een ander medium voor kunnen gebruiken, zoals email of telefoon en niet hoeven wachten op de vergadering, maar elke schipper mag zijn mast overboord zeilen.

Net als haar voorgangster liet Stemmler weten, dat het gebrek aan inzicht in hetgeen er werd voorgesteld, voor haar geen reden was om tegen te stemmen.

Omdat spreken dikwijls zilver en zwijgen goud is, onthielden PvdA en VVD zich elk commentaar. We mogen aannemen, dat ook zij kennis hebben genomen van (en ingestemd hebben met) de voorgestelde wijzigingen in het BP.

Geen van de hierboven gestelde vragen, of gemaakte opmerkingen, houden ook maar enige verband met de voorgestelde wijzigingen in het BP en het feit, dat ze € 65.000,- hebben gekost om ze te kunnen aanbrengen.

Veel van de zaken waar raadsleden mee blijken te worstelen heb ik uitvoerig behandeld op mijn blog. Dat men echter weigert om te lezen, omdat ik niet op voorhand bereid ben om hun rooskleurige zelfbeeld te bevestigen. Liever laat men zich stroop rond de mond smeren door het college.

Het staat raadsleden vrij die keuze te maken, maar ik verbaas me wel over het feit, dat ze van ons burgers respect en waardering eisen, voor hun onkundig gedrag.

Het project kent een projectleider en een supervisor. Kennelijk zijn die niet in staat om de raad naar behoren te informeren en zijn de raadsleden te serviel, om dat op te merken en te veranderen.

Dus moet op voorstel van Jans (HEA) de heer Bruil (directeur van Droomparken en Orez) komen opdraven, om het gebrek aan kennis bij onze raadsleden op te heffen. Een duidelijk breuk met het principe, dat alleen datgene wat het college heeft geaccordeerd, serieus in overweging mag worden genomen.

Een beleidswijziging, die het misschien mogelijk maakt, dat mijn bevindingen ook in overweging mogen worden genomen. Iets waar tot dusver een taboe op rustte en niet was toegestaan.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: