Goed en slecht nieuws.

Het goede nieuws is natuurlijk dat de drie lokale partijen (NE, HEA en EV!) sinds kort gezamenlijk vragen stellen aan het college. Het slechte nieuws is, dat ze die vragen op ambtelijke wijze formuleren.

Ambtenaren communiceren graag met behulp van cryptogrammen en door als raadslid die gewoonte over te nemen, worden de vragen nodeloos ingewikkeld en krijg je nooit een bevredigend antwoord.

Zo stelde de drie lokale partijen op 7 september de volgende vraag.

Hoe vallen de brochures van Somnium Recreatie te rijmen met genoemde overeenkomst, wij doelen hier met name op de verkoop van kavels voor duurdere vakantiewoningen op de camping?

Met “genoemde overeenkomst” wordt de Anterieure overeenkomst van 23 oktober 2018 bedoeld. Maar wat de drie nu eigenlijk precies willen weten is ook mij onduidelijk. Volkomen voorspelbaar maakt het college onmiddellijk gebruik van die onduidelijkheid om een nietszeggend antwoord te formuleren.

Wat de drie, met hun verwijzing naar de Anterieure Overeenkomst, mogelijk wilden bereiken was een verklaring voor het feit, dat Orez het gehele terrein waar de camping zou komen voor € 75.000,- had gekocht, terwijl alleen al de doorverkoop van 67 kavels voor chalets makkelijk meer dan 5 miljoen zou opleveren.

Misschien wilden ze wat anders weten, dat kan ook, maar één ding is zeker, zolang je blijft doorgaan met het stellen van cryptische vragen, kom je never nooit iets aan de weet.

Wil je als raadslid weten waarom een besluit is genomen? Nooit vragen naar het “waarom”, maar altijd vragen om inzage in de documenten die het besluit rechtvaardigen.

Mijn grote voorbeeld, de Amerikaanse journalist Izzy Stone, stelde zich op het standpunt, dat het stellen van vragen aan de overheid weinig zin heeft, omdat die alleen in uitzonderlijke gevallen bereid is om de waarheid te vertellen.

Beter was het de documenten in te zien waarop de overheid haar besluiten had gebaseerd. In dit geval de exploitatieopzet, die het college had doen besluiten om de opdracht tot herinrichting van het recreatieoord te gunnen aan Orez.

Daarin staan ramingen van de te verwachten opbrengsten en ramingen van de te maken kosten. Hierin wordt voorgerekend waarom, wil de ontwikkelaar een redelijk rendement op zijn investering maken, hij niet meer dan 1 á 2 euro de m2 voor de benodigde grond kan betalen.

Probleem is, dat het college nooit de behoefte heeft gehad om die afweging van kosten en baten met de raad te delen. Terwijl op haar beurt de raad ook nooit de behoefte heeft gehad om kennis te nemen van die afweging.

Ik heb op mijn blog talloze keren gewezen op het belang van inzicht in die afweging. Toen duidelijk werd dat de raad mijn opvatting niet deelde, heb ik (door middel van een WOB verzoek) zelf om inzage gevraagd.

Daarop werd de afweging van kosten en baten (de exploitatieopzet) feitelijk geheim verklaard door het college. Mijn reactie daarop was het Presidium te vragen om na te gaan of die geheimhouding gehandhaafd moest blijven.

Het is namelijk niet het college, maar de gemeenteraad die uiteindelijk moet beoordelen of een door het college opgelegde geheimhouding van kracht moet blijven. Geen gehoor geven aan een verzoek tot beoordeling en daar begint het inmiddels op te lijken, kan alleen maar worden uitgelegd als een ernstig plichtsverzuim van de gemeenteraad.

Mijn advies aan de drie lokale fractievoorzitters is derhalve, schei nu een uit met het stellen van cryptische vragen (waarop je toch alleen maar cryptische antwoorden krijgt en waar je verder ook niets aan hebt), maar vraag inzage in de documenten waarop het college haar beslissingen baseert.

En stel op basis van documenten (en niet op basis van “gekleurde” antwoorden) vast of er sprake is geweest van een deugdelijke beslissing en neem vervolgen daarbij passende maatregelen om herhaling te voorkomen.

Hou verder ook op, om voldoen aan jullie eigen “mores” belangrijker te vinden dan voldoen aan de vaderlandse wet- en regelgeving. Over die mores meer in een volgend bericht.

Als raadslid heb je (uit hoofde van je controlerende functie) recht op inzage in alle, ik herhaal, alle onderliggende documenten.

Gebruik nu eindelijk eens DAT recht in plaats van het stellen van cryptische vragen en zeg desnoods het vertrouwen op in een college, dat weigert om de rechten van raadsleden te respecteren.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: