Wensdenken

Het raadsvoorstel “vaststellen van de gewijzigde regeling bestemmingsplan Enkhuizerzand en IJsselmeergebied”, dat op 15 september in de commissie grondgebied zou worden behandeld, komt de volgend alinea voor.

Ook heeft OREZ een uitgebreid participatieproces doorlopen waarvan u de uitkomst is gepresenteerd. Bij de voorbereiding van het voorliggende besluit is hieraan dan ook nadrukkelijk aandacht besteed en is hiermee rekening gehouden, zodat moet worden aangenomen dat het draagvlak voor de invulling van het plangebied hiermee in belangrijke mate is vergroot.

De commisie is inmiddels verdaagd naar 22 september. Dat is een week voordat de raad een besluit zal nemen over dit belangrijke bestemmingsplan.

Ik beperk me even tot het “uitgebreide participatieproces” dat is doorlopen. De uitkomst ervan is aan de raad gepresenteerd en men neemt aan dat hierdoor het draagvlak aanzienlijk is toegenomen.

Het proces bestond uit een drietal bijeenkomsten op zaterdag, waarvan de derde (wegens corona) werd omgezet in een telefonische vergadering. De eerste ging globaal over de parkinrichting. De tweede over de inrichting van de zogenaamde openbare ruimte.

Ik begrijp, dat 30 inwoners zich hadden aangemeld en er uiteindelijk slechts 13 hebben meegedaan. Als ik goed heb geteld deden er meer door Droomparken aangestelde deskundigen mee aan het particpatieproject, dan participerende inwoners van Enkhuizen.

Dat er als gevolg van beide zaterdagen een breder draagvlak zal zijn onstaan lijkt me dan ook het product van wensdenken door politici. Een commercieel denkend bedrijf als Droomparken is uiteraard niet te beroerd om te helpen deze illusie in stand te houden en te ondersteunen. Met behulp van een mooie folder waarin de voordelen van een villapark worden bezongen.

Echter, de opmerking over een vergroot draagvlak is alleen maar bedoeld om de raad een argument in handen te geven, waarmee ze zichzelf kan overtuigen, dat ze er goed aan heeft gedaan om elke vorm van toezicht (op de manier waarop de overeenkomst met Orez tot stand is gekomen) achterwege te laten.

Maar in plaats van zich zelfgenoegzaam rond te wentelen in een verondersteld toegenomen draagvlak, doet de raad er (naar mijn mening) veel verstandiger aan om zich te verdiepen in hetgeen er wél is gewijzigd.

Namelijk, dat er (door toedoen van de provincie) 40 woningen minder kunnen worden gebouwd dan de gemeente met Orez was overeengekomen. Goed voor een omzet van minstens 12 miljoen euro, wat (bij een winst van 10% over de omzet) betekent dat Droomparken genoegen zal moeten nemen met ruim een miljoen minder winst.

Wat geleid heeft tot een vernieuwde anterieure overeenkomst tussen Orez en de gemeente, waarvan de inhoud, zoals gebruikelijk, niet bekend is gemaakt. Zodat we niet weten of Orez genoegen heeft genomen met ruim een miljoen minder winst, of dat de gemeente zich geroepen voelde om Droomparken (op een of andere manier) te compenseren vanwege het niet kunnen nakomen van haar eerdere aangegane verplichtingen. (200 woningen)

Mijn inschatting is dat alle benodigde grond om niet zal worden overgedragen aan Orez BV, maar met zekerheid kan dat niet worden gezegd. Het betreffende document maakt geen deel uit van de stukken.

Als commissieleden de moeite zouden nemen om te vragen naar de inhoud van de anterieure overeenkomst (wat bijzonder zou zijn) dan zal die inhoud hen vertrouwelijk worden verstrekt.

Voor veel commissieleden zal dat een bevestiging inhouden van het belang van hun functie. Zij mogen namelijk iets weten wat anderen niet mogen weten. Een vleiende gedachte, die vrijwel elk commissielid zal doen besluiten om de (door het college opgedrongen) vertrouwelijkheid te honoreren.

Een beroep op de wet openbaarheid van bestuur kan alleen maar falen, omdat de commerciele belangen van Orez (naar oordeel van B&W) nu eenmaal altijd veel zwaarder wegen, dan het belang van openbaarheid van bestuur.

Enfin, de vergadering van afgelopen dinsdag is (wegens de zoveelste storing van de apparatuur) verschoven naar aankomende dinsdag. Wat betekent, dat u kunt beluisteren welke commissieleden zich zullen overgeven aan wensdenken en welke op zoek gaan naar de waarheid.

Mijn inschatting (op basis van jarenlange ervaring) is, dat de hele commissie zich te buiten zal gaan aan het wensdenken

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: