Onderhandse gunning.

Wat we natuurlijk niet uit het oog mogen verliezen is, dat bij het verlenen van de concessie (herinrichting van het REZ) er ook een verschil van opvattingen was in ideologische opzicht.

Verklaard scepticus ten aanzien van de marktwerking, de SP, was destijds ook de voornaamste pleitbezorger voor een “onderhandse gunning”. Waarbij voormalig SP raadslid Fokke Snoeck een nogal opvallende rol speelde.

Het besluit om tot onderhandse gunning over te gaan werd met de kleinst mogelijke meerderheid (1 stem) genomen. Daarom komt het niet helemaal als verrassing, dat de SP zich verzet tegen mijn conclusie, dat de door haar zo gekoesterde “onderhandse gunning” de gemeente miljoenen heeft gekost.

Waarbij de door het college gekozen uitwerking van die gunning, het volledig buitensluiten van de raad, volkomen verkeerd heeft uitgepakt.

Keesman laat de krant optekenen, “Je kunt wel alles opvragen, maar heeft dat meerwaarde? Het eindresultaat telt, niet alleen de grondprijs. Het gaat om het totaal pakket”.

Om te beginnen heb ik niet alles opgevraagd maar slechts twee documenten.

Het eerste document betrof de exploitatieopzet die door Orez was gemaakt. Ze bestond uit een verzameling van ramingen van opbrengsten en ramingen van kosten. Wat uiteindelijk resulteerde in de door Orez gedane bieding. Ofwel de maximaal haalbare grondprijs.

Het tweede document was feitelijk een beoordeling van de door Orez gemaakte ramingen. Die kwamen overeen met die van de externe deskundige, maar of je ze daarom marktconform kunt noemen? Lijkt me eerder begripsverwarring.

Rest de vraag of inzien van beide documenten meerwaarde heeft. Voor mij wel, maar voor de SP en de overige raadsfracties kennelijk niet. Anders zou men wel om inzage hebben gevraagd. Maar die vraag doet niet ter zake.

De vraag die wel ter zake doet is of door openbaarmaking schade kan ontstaan voor de gemeente.

Gegeven het feit, dat zowel de oorspronkelijke ramingen van Orez bv alsmede de taxatie van die ramingen betrekking hebben op een fictieve situatie, die zich niet heeft voorgedaan en zich ook niet zal voordoen, zie ik niet goed in hoe het vrijgeven van die informatie schade toe kan brengen aan de gemeente, anders dan dat de door haar gegeven voorstelling van zaken, op een onwaarheid berust.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Eén gedachte over “Onderhandse gunning.”

  1. Citaat:
    Keesman laat de krant optekenen, “Je kunt wel alles opvragen, maar heeft dat meerwaarde? Het eindresultaat telt, niet alleen de grondprijs. Het gaat om het totaal pakket”.

    Het blijft je verbazen, dat volksvertegenwoordigers zo gemakkelijk grote bedragen uitgeven, omdat ze er kennelijk op vertrouwen, dat het aan hen geschonken vertrouwen om de kiezersbelangen goed te behartigen, toch niet wordt gecontroleerd.

    Het is wel fijn, dat jouw blog eindelijk een actie heeft teweeggebracht bij NHD, die een aantal politici heeft gedwongen (een beetje) kleur te bekennen.

    Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: