Schandalig.

Blij dat het NHD afgelopen donderdag aandacht wilde besteden aan het feit, dat het Enkhuizer college documenten (bij een verzoek om inzage) al gauw geheim, dan wel vertrouwelijk verklaart.

Naar aanleiding van weer zo’n geheimverklaring schreef ik een brief aan het Presidium met het verzoek de opgelegde geheimhouding bij eerste gelegenheid (raadsvergadering in september) te bekrachtigen, dan wel op te heffen.

Feitelijk gaat het hier om een verplichting van de raad, dat als hoogste orgaan van de gemeente het laatste woord heeft inzake het opleggen, dan wel opheffen van geheimhouding.

Het niet nakomen van die verplichting (door de raad) heeft tot gevolg, dat de door het college opgelegde geheimhouding van rechtswege wordt opgeheven.

Gelukkig is in dit land “openbaarheid” nog steeds de norm en is geheimhouding de uitzondering. Hetgeen wat mij betreft, nog lang zo zal blijven.

De krant heeft een aantal fractievoorzitters gevraagd naar hun mening over dit verzoek en uit hun antwoorden wordt duidelijk, dat een aantal van hen geen flauw benul heeft waar het in deze kwestie om gaat.

Raven (NE) laat weten er weinig voor te voelen om er in dit stadium op terug te komen. Waarop wil hij niet terugkomen? Over welke gemaakte keuzes heeft hij het? Er is hem, door middel van mijn brief, alleen gevraagd om een besluit van het college op te heffen, dan wel te bekrachtigen.

Dat is zijn plicht als lid van het hoogste orgaan binnen de gemeente, Als hij en zijn collega’s hun plicht niet willen vervullen, wat nogal eens voorkomt, dan vervalt de geheimhouding die door het college is opgelegd. Zo simpel is het.

Wat Raven bij dit alles wel of niet voelt zal me worst zijn, ik vraag hem alleen maar zijn plicht te doen en een besluit te nemen over geheimhouding.

Wat bedoelt hij door te zeggen, dat de gemeente deze ontwikkeling nooit had kunnen betalen. Weet hij dan wat het aanleggen van een strand kost? Heeft hij het ooit gevraagd? Hij had het kunnen weten als hij inzage had gevraagd in de documenten waar ik nu om gevraagd heb.

De aanlegkosten staan als het goed is (als kostenpost) gewoon vermeld in de exploitatieopzet die Orez heeft ingediend. En zou dat niet de reden zijn waarom mij de inzage is geweigerd.

Ik ben de enige die ooit geprobeerd heeft een kosten/baten analyse te maken Geen enkel raadslid heeft zich daar ooit in verdiept en zich steeds in slaap laten sussen door de verzekering van het college, dat het niets zou kosten.

Met als enig resultaat, dat de opbrengst uit het gebied miljoenen euro’s lager is uitgevallen dan mogelijk zou zijn geweest.

Is het niet zo, dat de kosten van strandaanleg makkelijk betaald had kunnen worden uit de erfpacht opbrengsten van het villapark en de camping. Kortom Raven roept een hoop, maar demonstreert tegelijkertijd heel weinig kennis van zaken en heeft ook nooit enige moeite gedaan om die te verwerven, anders dan door kennis te nemen van de gemeentelijke propaganda.

Nog veel bonter maakt mevrouw Keesman (SP) het, die zich volgens de krant afvraagt welke “meerwaarde” mijn verzoek om inzage heeft.

Dat kan ik mevrouw Keesman pas vertellen, nadat ik inzage heb gekregen in de documenten waarom ik heb gevraag. Dat zijzelf geen inzage heeft gevraagd is mij inmiddels wel duidelijk.

Ze weet dus niet, op basis van welke berekening (exploitatieopzet) de concessie tot de herinrichting van het REZ is gegund aan een bv zonder personeel, zonder ervaring en met een eigen vermogen van € 200,-.

Ze weet evenmin op grond van welke overwegingen het college concludeerde dat het aanbod van Orez marktconform was.

Het verschil tussen mevrouw Keesman en mijzelf is, dat mevrouw Keesman klakkeloos aanneemt, dat alles wat het college beweert waar is en ik (bij twijfel) een onderzoek doe naar de waarheid van de bewering.

En dat ik daarbij met enige regelmaat ontdek, dat die waarheid ver te zoeken is.

En het mooie van dit land is, dat de wetgever mij het recht (en de mogelijkheid) heeft gegeven om dat onderzoek te kunnen doen.

Door inzage vragen in de documenten, op basis waarvan de overheid zegt haar besluiten te hebben genomen.

Dat de lokale overheid dit onderzoek probeert te frustreren door middel van het geheimverklaren van documenten is geen goed voorteken. Dat de raad zich min of meer verplicht voelt om daar aan me te werken, is ronduit schandalig.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: