Ondermijning.

Het is moeilijk vast te stellen wanneer P. Tuin cs tot de conclusie kwam, dat het voor hun (financieel gezien) aantrekkelijker was om een plan te ontwerpen dat nooit zou worden uitgevoerd, dan een plan te maken dat wel kans van slagen had.

Feit is, dat na het uitbrengen van versie 1.0 van het plan Vesting, er twee jaar is gewerkt aan versie 2.0 zonder dat er ook maar enige poging is ondernomen om tegemoet te komen aan de bezwaren die door het ZZM waren geuit.

Sterker nog, versie 2.0 was nog nadrukkelijker in strijd met de wensen van het ZZM dan versie 1.0.

Als ik er vast van overtuigd ben dat versie 2.0 nooit zal worden uitgevoerd en daarin gelijk heb gekregen, op grond waarvan denken Orez en de gemeente dan, dat ZZM versie 2.0 wel zal accepteren? Of doen ze beiden alleen maar alsof en weten ze in werkelijkheid beter?

Wanneer Droomparken Orez bv overneemt (en daarmee ook haar overeenkomst met de gemeente) schrijf ik op mijn blog dat Droomparken de trotse eigenaar is geworden van een dood paard. Omdat het plan (in mijn ogen) nooit zal worden uitgevoerd.

Die conclusie was juist, het plan werd niet uitgevoerd. Alleen besefte ik op dat moment niet, dat Droomparken geen belang had bij de uitvoering van Vesting 2.0. Vanwege de enorm kostbare uitvoering met landtongen etc.

Waar Droomparken wel belang bij had was de uitvoering van een eigen plan, waarvan de kosten slechts een fractie zouden zijn van wat Orez met de gemeente was overeengekomen.

Omdat de besparing van kosten kon worden opgeteld bij het door Droomparken te behalen rendement, hetgeen tot een aanzienlijke stijging van dat rendement zou leiden.

In dat verband is ook de toespraak, die burgemeester Baas hield bij zijn vertrekt interessant. Hij wees op het gevaar van een geheimzinnige door het ZZM in leven geroepen lobby. Die een bedreiging vormde voor het prachtige plan, dat Enkhuizen en Orez inmiddels met elkaar waren overeengekomen.

Daarmee was op voorhand een schuldige aangewezen in het geval het plan niet zou doorgaan. Met name de SP fractie was overtuigd van de kwade bedoelingen, die het ZZM (met steun van de provincie) koesterde.

Het SP Statenlid Hoogervorst beloofde de kwestie tot op de bodem uit te zullen zoeken. Helaas heeft hij die belofte nooit gestand gedaan. Ook SP raadslid Stolk sprak bij zijn afscheid over mysterieuze krachten in het provincie, die er op uit waren om de Enkhuizer bevolking een prachtig plan te onthouden.

Maar naast deze complottheorie van de SP kun je ook een heel andere theorie overwegen. Een, die op tal van punten wel aansluit bij de werkelijkheid.

Namelijk, dat P. Tuin cs en Droomparken collaboreerden met als oogmerk een mooi, maar qua kosten een uitzonderlijk kostbaar plan te presenteren. Een plan dat bij voorbaat gedoemd was te mislukken, maar juist om die reden heel goed zou zijn te verkopen.

Omdat de koper, na mislukking van het oorspronkelijk plan, zijn eigen plan zou kunnen uitvoeren.

Nadat Orez (vanwege de enorme kosten van realisatie) een uiterst bescheiden bieding had uitgebracht (die door de gemeente werd geaccepteerd) kon Orez overgaan tot verkoop van het plan onder de garantie, dat het nooit zou hoeven worden uitgevoerd.

Omdat dit plan door belanghebbenden zou worden getorpedeerd, waarmee de weg vrij kwam voor een geheel nieuw plan. Waarvan de kosten van uitvoering slechts een fractie zouden zijn van de kosten, waarmee in het vorige plan was gerekend.

Dit verschil in kosten van uitvoering zou vervolgens verdeeld kunnen worden onder de collaborateurs.

Hoewel dit een vrij exacte omschrijving van de gang van zaken is, is dat volgens mij nog geen bewijs, dat collaboratie ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Het is niet meer dan een mogelijkheid, waarvan alle betrokkenen nadrukkelijk zullen betwisten er gebruik van te hebben gemaakt.

Het is ook niet mijn taak om dat te bewijzen, dat men er gebruik van heeft gemaakt, maar eerder de taak van de instantie, die met het bestrijden van gemeentelijke ondermijning is belast.

Aan het in stand houden van die instantie draagt Enkhuizen jaarlijks € 30.000,- bij. Daarom misschien geen slecht idee, om haar te vragen of er (bij de verkoop van het recreatieoord) sprake is geweest van ondermijning. De bevoegdheid om dat verzoek te doen berust uiteraard bij het hoogste orgaan van de gemeente, de gemeenteraad.

Dat staat niet echt bekend om haar daadkrachtige optreden, maar je weet nooit wanneer het gezonde verstand in die kring de overhand zal krijgen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: