Veel te verbergen.

Op 13 augustus publiceer ik de brief die ik aan het presidium heb geschreven met verzoek om inzage te vragen in het geheim verklaarde taxatierapport, dat bevestigt dat € 335.000,- betalen voor het recreatieoord (plus de belofte een strand en een baai aan te leggen) marktconform is.

Dan blijken er toch weer zes mensen te zijn die dat geen goed idee vinden, maar het ook te veel moeite vinden uit te leggen waarom ze dat vinden. Dat schiet dus niet erg op.

Feit is dat de raad zich bij de verkoop van het recreatieoord volledig buiten spel heeft laten zetten. Er was maar één raadslid die daar bezwaar tegen had en dat was Hans Langbroek van HEA. Alle andere fracties hadden geen bezwaar en stemden tegen de motie die Langbroek had ingediend.

Aangezien de raad geen besluiten hoefde te nemen, zal ze zich ook niet verdiept hebben in de vraag of de door Orez bv ingebrachte exploitatieopzet op basis van het ingediende plan realistisch was en nam ze genoegen met de mededeling van het college dat dit het geval was.

Inmiddels weten we dat dit niet het geval was en dat het college dat had kunnen en moeten weten. Het plan “vesting” had geen ander doel dan de kosten zo hoog mogelijk op te jagen om daarmee de uit te brengen bieding zo laag mogelijk te doen uitvallen. En die opzet is geslaagd, € 335.000,- voor 17 ha bouwgrond is een schijntje en niet echt marktconform dunkt me.

Verder wist het college dat verstoring van de bestaande kustlijn voor het ZZM onacceptabel was. Dus kunnen de bezwaren uit die richting onmogelijk als een verrassing zijn gekomen.

Alles wijs er op dat de echte “insiders” allang wisten dat het plan nooit zou worden uitgevoerd en dat er dus alleen nog een schuldige moest worden aangewezen. De uitzonderlijke tirade van burgemeester Baas richting ZZM (bij zijn afscheid) kwam in dat verband als geroepen.

Kortom het heeft er alle schijn van dat er twee jaar lang gewerkt is aan een plan waarvan men kon bevroeden, dat het nooit zou worden uitgevoerd. Mogelijk dat dit inzicht in de exploitatieopzet en het taxatierapport wordt bevestigd en beide stukken om die reden geheim moeten blijven.

Zoals degenen, die werd opgedragen het plan goed te keuren geheim moeten blijven. De gemeente heeft kennelijk erg veel te verbergen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: