Fragwürdig

Of de exploitatieopzet van Orez meer “buitenkansjes” bevat dan degene die ik heb beschreven in mijn vorige beschouwing, weet ik niet. Dat kan pas worden vastgesteld als de exploitatieopzet openbaar is geworden.

Wat ook openbaar gemaakt moet worden is het taxatierapport waaruit het college de conclusie heeft getrokken, dat de door Orez gedane bieding berust op marktconforme voorwaarden. Wat het college daarmee wil zeggen, weet ik niet.

Ik vrees dat deze conclusie “fragwürdig” is, omdat er nogal lichtvaardig lijkt te worden omgesprongen met het begrip “marktconform”.

Ik kan me namelijk niet voorstellen, dat de marktconforme prijs van grond voor recreatie parken minder dan € 2,- per m2 is, gelet op het feit dat ze er niet voor terugdeinzen kavels van 200 m2 voor € 75.000,- te verkopen.

En dat de lichtvaardigheid, waarmee het begrip marktconform wordt gebruikt, ook de belangrijkste reden is om het rapport geheim te verklaren.

Daarom heb ik het presidium van Enkhuizen (als vertegenwoordiger van de raad) een email geschreven met het verzoek om zelf een oordeel uit te spreken over de vraag of geheimhouding al dan niet noodzakelijk is voor dat rapport.

Een en ander in het licht van het belang van de openbaarheid van bestuur.

De inhoud van mijn email wordt hieronder weergegeven.

==================================================

Geachte leden van het Presidium,

Op 4 augustus werd mij namens B & W medegedeeld dat men in een tweetal gevallen geen medewerking wilde verlenen aan de openbaarmaking van documenten.

Het eerste verzoek betrof de exploitatieopzet van REZ, ingediend door P. Tuin c.s., dat ertoe heeft geleid, dat de concessie tot herinrichting van het REZ werd gegund aan Orez bv.   

Het tweede verzoek betrof het taxatierapport van de firma BaseValue, dat het college ertoe gebracht heeft te concluderen, dat de bieding van P.Tuin c.s.  onder
marktconforme voorwaarden was uitgebracht.

Op mijn weblog leg ik aan mijn lezers uit, dat ik tegen deze besluiten bezwaar zal aantekenen en welk traject er dient te worden doorlopen. 
https://pimsep.wordpress.com/2020/08/07/voortschrijdend-inzicht-3/

Verder leg ik ook uit, dat er een minder omslachtige methode beschikbaar is als de raad daar medewerking aan zou willen verlenen. Die methode bestaat uit het volgende.

Één of meer raadsleden doen wat ze destijds hebben nagelaten en vragen inzage in het taxatierapport van de firma BaseValue. Die inzage zal hun onder geheimhouding worden verstrekt, waarna bij eerste gelegenheid (de vergadering van september) de voltallige raad beslist of het collegebesluit tot geheimhouding in stand moet blijven. Neemt de raad geen besluit dan vervalt de geheimhoudingsplicht van rechtswege.

Deze werkwijze legt de verantwoording voor geheimhouding daar waar ze thuishoort, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad.

Tegelijkertijd vormt ze geen beletsel om openbaarheid via de rechter af te dwingen.

Ik zie uw reactie op mijn voorstel, collectief of individueel, met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet,

Chris Segerius.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

2 gedachten over “Fragwürdig”

  1. Ik heb een positieve duim gegeven, omdat behoorlijk bestuur gecontroleerd mag worden.
    In het verleden is ook gebleken waarvoor dit toch noodzakelijk is

    Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: