Liever azijnpisser dan hielenlikker.

Vroeger ging mijn blog over de alle aspecten van de lokale politiek. Die leerweg heb ik per 1-10-2019 (na 10 jaar) afgesloten. Gebruik makende van de ervaring die ik daarbij heb opgedaan verdiep ik me alleen nog maar in de opwaardering van het recreatieoord.

Een en ander, zoals door de gemeente met Orez bv is overeengekomen en wordt uitgevoerd door Droomparken.

De gebruikelijke gang van zaken is, dat je eerst een bestemmingsplan vaststelt voor een gebied en daarna een overeenkomst sluit met een commerciële partij over hoe een en ander dient te worden vormgegeven.

Ondanks het feit, dat de gemeente er nadrukkelijk voor was gewaarschuwd, hanteerde ze de omgekeerde volgorde. Men sloot eerst een overeenkomst over de invulling van het gebied en schreef daarna het bestemmingsplan, dat die invulling mogelijk moest maken.

Pikant detail daarbij is, dat het bedrijf, dat in opdracht van de gemeente het bestemmingsplan schreef (RHO), tevens al jarenlang adviseur en uitvoerder was van Droomparken.

Openbaarmaking van het ontwikkelingsplan leidde onmiddellijk tot problemen, zodat er een complete wijziging van het plan (waar 2 jaar lang aan was gewerkt) noodzakelijk werd geacht.

Een ongekende vorm van kapitaalvernietiging, die bovendien afgekocht moest worden met nieuwe toezeggingen op het gebied van grondverkoop.

Maar ook de inmiddels aangepaste versie voldeed niet aan de wensen van de provincie. Daarop volgde er onderhandelingen tussen Droomparken en de provincie. Het resultaat daarvan zal worden voorgelegd aan de raad, die (naar verwachting) in september een aangepast bestemmingsplan zal goedkeuren.

Als dat gebeurd is krijgen belanghebbenden de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het aangepaste bestemmingsplan.

Het feit, dat de provincie in het aangepaste plan 160 villa’s toelaatbaar vindt wil niet zeggen dat andere belanghebbenden dat ook moeten vinden. Het aantal villa’s is bepalend voor het aantal verkeersbewegingen in het gebied en op de aan- en afvoer wegen.

Zowel SWL als het ZZM hebben daar (met het oog op hun bereikbaarheid) een belang bij. Daarnaast is er ook nog een algemeen belang voor de inwoners van Enkhuizen.

Het risico bestaat namelijk dat zij (na de voltooide herinrichting) geconfronteerd zullen worden met opstoppingen en noodzakelijke verkeersmaatregelen als gevolg van de verkeerstoename.

Waarbij de kosten (voor nog te nemen verkeersmaatregelen) uiteraard voor rekening van de Enkhuizer belastingbetaler zullen zijn.

Dat laatste aspect heeft volgens mij de aandacht van het Comité tot behoud van het Enkhuizer Zand, maar dat zou (wat mij betreft) over dat onderwerp best wat meer aan de weg mogen timmeren.

Voor Paljas, dat weliswaar een zienswijze heeft ingediend met betrekking tot de toekomstige verkeersintensiteit zie ik (anders dan het signaleren van mogelijke problemen) geen rol van betekenis.

Hoewel ik geprobeerd heb een zo objectief mogelijke beschrijving te geven van wat ons nog te wachten staat zal ook deze column op Facebook wel weer worden afgedaan als azijnpissen. Het zij zo. Liever een azijnpisser, dan een hielenlikker.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: