Der Teufel steckt im detail

Ofwel, het probleem wordt pas zichtbaar als men bereid is om de details te bestuderen.

Hierboven de plattegrond zoals hij deel uitmaakt van het inmiddels aan de raad gepresenteerde participatieproces. Hieronder de plattegrond van de camping zoals hij op dit moment wordt uitgegeven.

Waar het om gaat zijn de centrale parkeervoorzieningen. Op de participatieplattegrond zijn die weergegeven als grijze vlakken ter weerszijde van een weg. Zowel weg als vakken zijn niet in verhouding weergegeven.

Volgens die tekening is er (rechts) naast de weg en vakken ook nog ruimte voor een fietspad, ontmoetingspunt, klimduim, simpele speeltoestellen en jeu de boules banen.

In werkelijkheid neemt een weg (met links en rechts parkeervakken) veel meer ruimte in dan er op de participatieplattegrond wordt gesuggereerd. Dat blijkt uit het tweede kaartje dat wel in de juiste verhouding is.

Naast de weg met parkeervakken is nauwelijks ruimte voor een fietspad, laat staan voor een ligweide.

Bovendien maakt de bovenstaande weg deel uit van het campingterrein en is ze niet langer onderdeel van de openbare ruimte.

Maakt het wat uit, dat zeker de helft van de centrale parkeervoorzieningen (ooit geschat op 350 plekken) komt te vervallen? Jazeker, als gevolg van de bouw van Droompark zuid, zullen er een flink aantal parkeerplekken verloren gaan en de centrale parkeervoorziening gold als compensatie van dat verlies.

Op topdagen heeft SWL al gauw het dubbele nodig aan parkeercapaciteit die ze normaal in gebruik heeft. In het verleden kon men nog uitwijken naar het voormalige zwembadterrein, maar die capaciteit gaat verloren bij de bouw van Droompark-zuid.

Maar ook de schatting van 350 was veel te hoog. Ik schat, dat op het resterende (openbare) deel ten hoogste 100 parkeerplekken kunnen worden gerealiseerd. Het schijnt, dat er plannen zijn om een deel van de sportvelden op te offeren om daarmee het tekort aan parkeerruimte voor de sportclubs op te lossen, maar of de kosten daarvan voor rekening van Droomparken zullen komen?

Samengevat, de helft van de centrale parkeervoorziening in het project is naar de camping overgeheveld en fungeert nu als passanten-camping voor kampers en caravans.

De ruimte beschikbaar voor ligweiden is in werkelijkheid veel minder dan de ruimte die op de participatieplattegrond wordt gesuggereerd.

Voor wie zich vastklampt aan het idee dat de constructie van de baai alles anders zal gaan maken, nog de volgende overweging.

Het bestemmingsplan (in zijn huidige vorm) maakt de constructie van een baai mogelijk, maar tegen het bestemmingsplan (en het aanleggen van een baai) is bezwaar gemaakt. Mocht de rechter dat bezwaar gegrond verklaren, dan is het ook twijfelachtig of de zeilschool kan verhuizen.

Daarnaast is het onduidelijk of RWS bereid is mee te werken aan een overdracht van grond om de aanleg van de baai mogelijk te maken.

Voor Droomparken zal het niet hoeven aanleggen van een baai alleen maar een kostenbesparing inhouden.

Als gezegd, de problemen worden pas zichtbaar als men bereid is om de details te bestuderen.

Die bereidheid bestaat niet of nauwelijks bij de inwoners van de mooie stad Enkhuizen. Die moeten daarom ook niet zeuren als hun vertegenwoordigers precies het zelfde doen als zijzelf.

Met als uiteindelijk resultaat, dat wat die zich hadden laten voorspiegelen, nooit meer was dan een fata morgana.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: