Laakbaar gedrag.

In mijn vorige bericht sprak ik van laakbaar gedrag door de gemeente. Ik wil dat aan de hand van het volgende illustreren.

Nadat de gemeente de aanvraag voor een ontheffing (voor het realiseren van een camping) publiceerde, heb ik de gemeente gevraagd mij te informeren over hetgeen waarvan de aanvrager (Orez) ontheven diende te worden.

Toen een antwoord daarop uitbleef, heb ik bij de provincie geïnformeerd of de gevraagde ontheffing wellicht betrekking had op wat er was vastgelegd in de PRV.

Het in stand houden van een 200 meter brede kwaliteitszone aan de voet van de Westfriese Omringdijk.

De provincie liet weten dat er van haar kant geen ontheffing was verleend, maar dat haar bij navraag bij de gemeente Enkhuizen duidelijk was geworden, dat de ontheffing de verlenging van de instandhoudingstermijn van een bouwweg betrof.

Kort daarop bevestigt de gemeente de juistheid van deze bewering van de provincie.

Het was een bewering, omdat uiteindelijk uit de onderliggende stukken zal blijken, dat de gevraagde ontheffing wel degelijk betrekking had op een verbod tot plaatsen van bouwsels (zoals recreatieve nachtverblijven) in het gebied.

Dat verbod vloeide (anders dan ik had verondersteld) niet voort uit de provinciale richtlijnen, maar uit hetgeen er bepaald was in het bestemmingsplan.

Ik ben van mening, dat het onjuist informeren over de inhoud en draagwijdte van een besluit van de gemeente (waartegen bezwaar mogelijk is) neerkomt op laakbaar gedrag.

Kennelijk met als oogmerk de mogelijkheid van bezwaar tegen dat besluit te frustreren.

Ook het toestaan van werkzaamheden, alvorens de daarvoor noodzakelijke vergunning is aangevraagd, met het oogmerk bezwaren tegen het besluit te bemoeilijken, beschouw ik als laakbaar gedrag.

Het bevoegde gezag (inzake laakbaar gedrag van het college) is de gemeenteraad, maar  daarvan is in de loop der jaren duidelijk geworden, dat men (in voorkomende gevallen) van dat gezag geen gebruik wenst te maken.

Omdat het laakbare gedrag van het college zich ook heeft uitgebreid naar de provincie (men heeft de provinciale richtlijnen doelbewust genegeerd), heb ik de gedeputeerde gevraagd of hij mijn opvatting inzake het laakbare gedrag deelt en of hij bereid/in staat is om corrigerende maatregelen te nemen.

 

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: