Doortrapt

Soms bekruipt me het gevoel dat een deel van mijn lezers nauwelijks weet heeft van het gebied waar de nieuwe camping is gesitueerd. Daarom deze keer een kaartje en een foto van het gebied.

schematisch-2
Hierboven de kaart van de gebiedsindeling met de diverse bestemmingen in kleur aangegeven. Lichtgroen is recreatie in haar verschillende vormen. Camping, dagrecreatie, villadorp. Rood is SWL en ZZM. Donkergroen is sport. Het kaartje schetst de toekomstige situatie dus na aanleg van de kom. De camping is linksboven gesitueerd. De kwaliteitszone (200 meter van de voet de omringdijk) loopt van het meest noordelijke punt van de camping tot waar het gebied een knik naar rechts maakt. De kwaliteitszone respecteren komt er dus feitelijk op neer, dat de camping de helft kleiner wordt dan er volgens het kaartje is toegestaan.

Op de foto boven dit bericht (van Noord naar Zuid) zien we bestaande situatie.

Helemaal rechts de kwaliteitszone waar alle bewoners van de oude camping inmiddels naar toe zijn verhuisd. 

Dan een nu nog leeg gebied voor passanten en nog meer naar links zijn de blokken herkenbaar, waarbinnen Droomparken haar chalets wil plaatsen.

Waar (helemaal links) nu nog water is, wordt de kustlijn verlengd totdat er een kom ontstaat.

 

Hiermee wordt hopelijk duidelijk, dat mocht Droomparken gedwongen worden de door de provincie gewilde kwaliteitszone in stand te houden, haar eigen voornemen om zo veel als mogelijk chalets te verkopen en verhuren niet wordt aangetast. Het zijn dan de voormalige bewoners van de oude camping (die zijn verhuisd) die het veld zullen moeten ruimen.

Uiteraard waren Gemeente en Droomparken zich bewust van het bestaan van een kwaliteitszone waarbinnen bouwsels als sta-caravans niet waren toegestaan. Hun oplossing om dit voorschrift te omzeilen bestond er uit, om het voorschrift niet in het bestemmingplan op te nemen.

Die nalatigheid bleef echter niet onopgemerkt door de provincie. In haar brief over de reactieve aanwijzing wijst men op deze tekortkoming.

In plaats van bij de inrichting van het gebied rekening te houden met die waarschuwing kiezen Gemeente en Droomparken er voor haar te negeren. Niet alleen dat, de gemeente staat Droomparken bewust toe om het gebied in te richten, zonder dat ze over een daartoe strekkende vergunning beschikt.

Die vergunning wordt pas aangevraagd nadat het gebied is ingericht en is inmiddels ook door de gemeente verstrekt. Tegen die verstrekking is echter bezwaar aangetekend. Niet door de provincie, zoals ik had verwacht, maar door de IJsselmeervereniging en het Comité tot het Behoud van het Enkhuizerzand.

Wat mij bij dit alles nog het meeste stoort is het volgende. De gemeente verwacht van mij dat ik de voorschriften opvolg die ze uitvaardigt. Ik verwacht van haar, dat ze hetzelfde doet voor wat betreft de voorschriften die op haar van toepassing zijn. En dat ze niet op doortrapte wijze probeert die voorschriften te ontduiken.

Dat doet ze, in nauwe samenwerking met Droomparken, echter wel.  Nu al weet ik, dat als die opzet mislukt Gemeente en Droomparken hun handen in onschuld zullen wassen en de campingbewoners het slachtoffer zullen worden van dit (in mijn ogen) laakbare gedrag.

Iets wat om de een of andere reden nooit wordt opgemerkt door de toezichthouder (zoals de gemeenteraad) of door de lokale pers.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: