Verstreken termijn.

Vandaag over een week weten we of de bovenstaande indeling van de camping definitief is. Dan is namelijk de termijn verstreken waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt tegen deze indeling.

Potentiële bezwaarmakers zijn de IJsselmeervereniging e. a. die hun bezwaar tegen deze indeling hebben voorgelegd aan de Raad van State en in afwachting zijn van een uitspraak.

Maar ook de provincie is een mogelijke bezwaarmaker, omdat deze indeling de wens van de provincie negeert, om aan de voet van de Westfriese Omringdijk een 200 meter brede obstakel vrije kwaliteitszone te realiseren.

Probleem bij dit alles is natuurlijk, dat Droomparken de vergunning (om op die plek recreatieve nachtverblijven te mogen plaatsen) pas heeft aangevraagd op het moment dat die recreatieve nachtverblijven al waren geplaatst.

Wellicht verstandiger zou zijn geweest als de gemeente de waarschuwing van de provincie (gegeven in haar de reactieve aanwijzing) ter harte had genomen en gewacht had met haar goedkeuring, totdat er over de inrichting van de nieuwe camping overeenstemming zou zijn bereikt met de provincie.

Weliswaar heeft de huidige inrichting de goedkeuring van HHNK, maar deze instantie toetst niet op basis van ruimtelijke ordening. Dat is een taak van het college, die daarbij uiteraard de door de provincie vastgelegde richtlijnen dient te volgen.

Iets wat overduidelijk is nagelaten.

Door het besluit van het Enkhuizer college (om bebouwing toe te staan op een plek die door de provincie ongewenst wordt gevonden) is de mogelijkheid, om deze kwestie binnenskamers op te lossen, verkeken en zal de provincie kleur moeten bekennen t.a.v. het beleid dat ze voorstaat.

Op mijn vraag aan de gedeputeerde of de provincie als belanghebbende (het is haar beleid, dat door het besluit van het college teniet wordt gedaan) bezwaar zal aantekenen (tegen de door het college de verleende vergunning) is helaas nog geen antwoord gekomen.

Onzekerheid daarover kan echter niet langer dan een week duren, omdat de termijn waarbinnen bezwaar tegen het collegebesluit kan worden ingediend volgende week woensdag is verstreken.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: