Buitengewone gang van zaken.

De firma RHO (adviseurs voor leefruimte) adviseert sinds 2011 Droomparken op het gebied herontwikkeling Recreatieparken. Ze heeft ook ten behoeve van de gemeente Enkhuizen het bestemmingsplan opgesteld. Ook verzorgt RHO voor OREZ bv (Droomparken) alle benodigde aanvragen.

In die laatste hoedanigheid heeft RHO op 10 juli 2019 (namens OREZ bv) bij het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de aanvraag voor een vergunning (voor een te realiseren camping) gedaan.

Daarop laat HHNK op 18 november 2019 (door middel van een Watervergunning en Wegenverordening) weten, aan welke waterbouwkundige eisen OREZ bv dient te voldoen om een camping te mogen realiseren.

Het zou voor de hand hebben gelegen als RHO onmiddellijk daarop de gemeente zou hebben verzocht om een omgevingsvergunning, maar dat gebeurde niet.

Wat wel gebeurde, is dat Orez halverwege januari 2020 begint met het inrichten van de camping overeenkomstig de wensen van het HHNK.

Pas op 1 april 2020 publiceert de gemeente de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van een camping. Zie hieronder.

Op het moment van aanvraag is een aanzienlijk deel van de camping al ingericht en is de verhuizing van de oude naar de nieuwe camping al voltooid.

Vragen over waar de aanvrager van ontheven wil worden, worden pas (na enig aandringen) op 5 mei beantwoord. De ontheffing is dan al verleend en er zijn dan inmiddels al twee weken van de beschikbare bezwaartijd verstreken.

Ook RHO reageert niet op mijn verzoek om informatie over haar aanvraag.

Daarom de volgende conclusies.

OREZ had, nadat ze de Water en Wegenvergunning van HHNK had ontvangen, nooit meteen met de aanleg van de camping mogen beginnen, zonder dat ze beschikte over een “omgevingsvergunning voor het aanleggen van een camping”.

Bij het beoordelen van de aanvraag heeft het bevoegde gezag (het college) niet alleen rekening te houden met de (waterbouwkundige) opvattingen van het HHNK, (zoals vanuit gemeentezijde voortdurend wordt gesuggereerd) maar ook met de vraag, of de ontwikkeling niet is strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

Op het eerste gezicht is de voorgestelde ontwikkeling in strijd met een goede ruimtelijke ordening, zolang er geen rekening is gehouden met de 200 meter brede (en publiek toegankelijke) kwaliteitszone als vastgelegd in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie van de PRV.

Door de omgevingsvergunning pas aan te vragen nadat het overgrote deel van de werkzaamheden al was uitgevoerd, heeft Orez, het recht om bezwaar te mogen maken tegen die werkzaamheden, aanzienlijk uitgehold.

Gelet op de ervaring van RHO en de terughoudendheid van de gemeente in het beantwoorden van vragen is het redelijk te veronderstellen, dat beiden hebben samengewerkt om de mogelijkheden tot bezwaar maken tot het minimum te beperken en gesproken mag worden van een buitengewone gang van zaken.

Wordt vervolgd.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: