Tegenstrijdigheid.

RHO (adviseurs voor leefruimte) is sinds 2011 adviseur van Droomparken en heeft ook het bestemmingsplan voor de gemeente gemaakt. Op verzoek van Orez bv heeft men de vergunningsaanvraag voor de camping verzorgd en ook het verzoek om ontheffing van het verbod tot het plaatsen van bouwwerken is van haar hand.

De twee laatste verzoeken zijn gedaan aan het Hoog Heemraadschap Noorder Kwartier (HHNK). Deze instantie heeft beide verzoeken beoordeeld op basis van waterbouwkundige kwaliteit en zich niet verdiept in de ruimtelijke kwaliteit.

Juist vanwege de ruimtelijke kwaliteit (in een deel van het bestemmingsgebied) heeft de provincie een reactieve aanwijzing gegeven, maar die betrof alleen het deel waarin de recreatie villa’s gerealiseerd zouden worden.

De indeling van de camping, die voor een deel ook niet voldoet aan de eisen voor ruimtelijke kwaliteit (omdat er, na de verleende ontheffing door B&W, gebouwd mag worden in de vrijwaringszone) staat los van de reactieve aanwijzing.

Wat ik me nu afvraag is het volgende. Ik neem aan dat het college geacht moet worden rekening te houden met de provinciale wensen inzake de ruimtelijke kwaliteit. Zoals vastgelegd in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018.

Maar wat nu als de gemeente dat niet doet? Omdat het niet in haar belang is om daar rekening mee te houden?

Ze is namelijk met Orez een camping indeling overeengekomen met maximaal 200 plekken . Rekening houden met de provinciale ambities (op het gebied van ruimtelijke kwaliteit) zal resulteren in een kleinere camping. Wat zonder enige twijfel zal leiden tot een geschil met Droomparken.

Kortom de gemeente heeft er geen enkel belang bij om rekening te houden met de opvattingen van de provincie inzake de ruimtelijke kwaliteit. Waarbij ze zich bovendien mag verheugen in de steun van vrijwel de hele raad. Getuige de op 17 december 2019 aangenomen motie.

Daarin wordt het college namelijk opgedragen om (als reactie op de reactieve aanwijzing van de provincie) “voorbereidingen te treffen voor het inzetten van alle juridische instrumenten, waaronder bezwaar, beroep, en voorlopige voorziening, binnen de termijnen die de wet hieraan stelt”.

Als naast een beperking van de omvang van het recreatiepark ook de omvang van de camping wordt beperkt, dan zie ik de strijdlust van de raad alleen maar toenemen.

Ik zie een duidelijke tegenstrijdigheid in de belangen van de gemeente (die de hete adem van Droomparken in haar nek voelt) en het belang van de provincie voor wat betreft de ruimtelijke kwaliteit.

Hoe deze tegenstrijdigheid wordt opgelost weten we in het gunstigste geval over drie weken. Wanneer de termijn waarbinnen er bezwaar kan worden gemaakt (tegen de door het college verleende vergunning) zal zijn verstreken.

 

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: