Bezwaarmakers.

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar het is uiteindelijk toch nog gelukt om de tekst van het collegebesluit in handen te krijgen. Voordat de termijn (waarbinnen bezwaar kon worden gemaakt tegen het besluit) was verstreken.

Zoals ik al die tijd al vermoedde had het besluit betrekking op het toestaan van bebouwing waar het nu nog niet is toegestaan. De vrijwaringszone ook wel (in de PRV) kwaliteitszone genoemd. De bebouwingsvrije zone van 200 meter (vanaf de voet van de Westfriese Omringdijk.)

Reeds in januari 2020, bij de start van de inrichting van de camping, wees ik op het feit, dat bij het inrichten van de camping geen rekening was gehouden met deze bebouwingsvrije zone.

Kennelijk is Orez bv daar uiteindelijk ook van doordrongen geraakt en heeft men ontheffing gevraagd van een verbod tot bouwen van bouwwerken.

Ofwel, een vergunning tot het “bouwen van bouwwerken voor recreatief nachtverblijf binnen de aanduiding vrijwaringszone – dijk”.

Die ontheffing is inmiddels verleend door het bevoegde gezag, het college van B&W van Enkhuizen. Tegen deze ontheffing kan binnen 6 weken (waarvan er inmiddels al bijna 3 zijn verstreken) bezwaar worden gemaakt.

De meest voor de hand liggende bezwaarmaker is in mijn ogen de provincie, die alleen maar kan concluderen, dat wat bepaald is in de Provinciaal Ruimtelijke Verordening volledig door de gemeente Enkhuizen is genegeerd. Vanwege haar eigen financiële belangen.

Financiële belangen die het gevolg zijn van een – veel te voorbarig – afgesloten overeenkomst met Orez BV over de omvang van de camping en het vakantiepark.

Een tweede mogelijke bezwaarmaker is de IJsselmeervereniging, gesteund door het Comité tot behoud van het Recreatieoord, die in deze kwestie samen optreden.

De woordvoerder van de gedeputeerde laat mij weten (ik citeer letterlijk) “Het bewaken van de kwaliteit is voor de provincie een belangrijk speerpunt, ook in dit gebied.”

Hoe belangrijk dat speerpunt in werkelijkheid is, weten we pas op het moment dat de provincie een besluit heeft genomen over het al dan niet bezwaar maken tegen het ontheffingsbesluit van het college.

Maakt de provincie geen bezwaar, dan mogen we concluderen dat er van die kant geen al te veel gewicht wordt toegekend aan het eigen beleid inzake de kwaliteit van de ruimtelijke indeling.

Maar voorlopig kunnen we inmiddels wel vaststellen, dat het college van Enkhuizen er opnieuw in is geslaagd om de provincie in verlegenheid te brengen. Door het provinciale beleid inzake ruimtelijke ordening, volledig ondergeschikt te maken aan de eigen financiële belangen. Wordt vervolgt.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

4 gedachten over “Bezwaarmakers.”

 1. Pim, ik krijg al meer en meer het gevoel dat het college gegijzeld door Droomparken maar gaat zien waar het schip strandt. Nu binnen 4 weken een aanvraag behandeld hebben, jij moeizaam halverwege de bezwaarperiode de tekst boven water krijgende , een provincie ,die allang weet dat er iets gebeurt wat volgens haar PRV niet mogelijk was maar nog niets heeft gedaan sinds begin van de werkzaamheden .
  Ik denk dat de wethouder gaat bekendmaken :” we hebben helaas het recreatieoord goed verkocht aan Droomparken maar zijn het daardoor wel kwijt geraakt voor de gemeenschap, want Droomparken staat niet toe dat niet-huurders of kopers nog gebruik mogen maken van het door haar gerealiseerde strand”.
  Maar gelukkig hebben we het streekbos nog waar ook strand,water,grasvelden en een restaurant aanwezig is. De gemeenteraad ,namens u inwoner van Enkhuizen, heeft ons altijd gesteund in besluitvorming , dus bent u burger van Enkhuizen niet tevreden dan verwijs ik u naar de raad. Gelukkig mag Sprookjeswonderland nog gasten ontvangen maar Droomparken gaat er vanuit dat de gasten niet het strand gaan bezoeken . En de provincie ach Haarlem ligt dichterbij de Noordzee dan bij het IJsselmeer en stelt ook vast Droomparken was in deze sterker dan de ambtenarij.
  En over het gebruik van het zwembad zal nog overleg plaatsvinden en moet de gemeenteraad nog een besluit nemen hoeveel geld daar naar toe gaat om het schoolzwemmen door te laten gaan. Volwassenen gaan betalen wat Droomparken nodig vindt om de exploitatie sluitend te krijgen” aldus de wethouder.
  De tijd zal leren wat er uiteindelijk gaat gebeuren maar tot nu toe gaat het die kant wel uit

  Like

  1. Jaap, dat de gemeente weinig anders kan dan naar de pijpen van Droomparken dansen is iets wat ik wel wil onderschrijven. Meen heeft grond verkocht met de vergunning daar campingplekken van te maken en grond voor het realiseren van 200 kavels voor woningbouw.
   Die grond moet uiteraard nog bouwrijp gemaakt worden, maar na het bouwrijp maken heeft ze al gauw een verkoopwaarde van 30 miljoen, terwijl de aanschafprijs van de grond € 330.000,- is.

   De geschatte projectwinst is dus opbrengst verkoop kavels en huizen/chalets minus de kosten bouwrijp maken en de kosten van strandaanleg. Het is alles zeggend, dat de gemeente steeds heeft geweigerd om deze (door haarzelf te maken rekensom) openbaar te maken. Ook de raad zwijgt in alle talen. College en raad hebben dan ook een gezamenlijk belang.
   Tot in lengte van dagen blijven volhouden dat er een prima deal is gesloten, zonder dat er op enige manier financiële verantwoording wordt afgelegd.

   Dat Droomparken voor zichzelf ruime marges heeft weten realiseren blijkt volgens mij uit het feit dat hij zonder al teveel tegenstribbelen akkoord ging met het nieuwe ontwerp, dat (qua opbrengt) minder potentie heeft dan het oorspronkelijke ontwerp. Dat Droomparken (door haar aankoop van Orez) in eerste instantie had gekocht.

   Echter, de winstverwachting van Droomparken is wel gebaseerd op de mogelijke verkoop van 400 kavels en als die mogelijkheid gehalveerd wordt, dan zal dat ongetwijfeld gevolgen hebben voor de inrichting van de open ruimte. (Het aan te leggen strand en bijbehorende ligweiden.) Het is in dat geval ook niet ondenkbaar, dat de exploitatie van het openbaar gebied (door middel van het heffen van parkeergelden) in handen blijft van Droomparken. Maar ik heb geen aanwijzing dat daarover al afspraken zijn gemaakt.

   Wat het zwembad betreft, er zijn inderdaad raadsleden die denken dat ze het kunnen verkopen, maar ik vrees, dat we het uiteindelijk alleen maar kunnen weggeven. Met de toezegging dat de gemeente tot in lengte van jaren zal bijdragen in de exploitatiekosten.

   Like

   1. De geweldige deal was toch dat Orez het onderhoud van het gebied voor haar rekening zou nemen. Zijn afgelopen donderdag langs de muur richting begraafplaats gewandeld. Als je richting IJsselmeer kijkt zie je een grote grote grasvlakte die aan een kortingbeurt toe is.

    Like

    1. Ik weet niet of dat onderhoudt ook betrekking heeft op de overgangsfase. Ik denk het eerlijk gezegd niet, De grond voor het recreatieoord is weliswaar contractueel toegezegd aan Orez, maar of de overdracht daadwerkelijk al heeft plaatsgevonden weet ik niet. Tot dat moment is het onderhoud mogelijk voor de gemeente.

     Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: