Izzy Stone

Toen ik ruim 10 jaar geleden begon met het schrijven van dit blog liet ik me inspireren door de werkwijze van de Amerikaanse journalist Izzy Stone.

Hij was, wat je met recht “eigen meester, niemands knecht” kunt noemen en was niet alleen eigenaar en uitgever, maar schreef ook eigenhandig zijn blad “Stone’s bi-weekly” over de Amerikaanse politiek, vol.

Stone was er van overtuigd, dat regeringen ons voorliegen zodra hun dat beter uitkomt en ging om die reden ook nooit naar de door de regering belegde persconferenties (waar men in zijn ogen toch alleen maar vertelde wat men kwijt wilde). Ook het stellen van vragen kwam hem als nutteloos voor.

In plaats daarvan las hij rapporten en de notulen van commissievergaderingen en baseerde daarop zijn conclusies.

Leek me een uitstekende manier van werken, die ik de afgelopen 10 jaar ook heb toegepast en waarmee je nieuwsfeiten aan het licht kunt brengen, die door de reguliere pers dikwijls over het hoofd worden gezien.

Zo vind ik het feit, dat alle grond voor de camping en het recreatiepark door de gemeente is verkocht voor € 335.000,- een belangwekkend nieuwsfeit. Dit in tegenstelling tot de reguliere pers die er geen enkele aandacht aan heeft besteed.

Interessant, omdat het college weigerde om het bedrag (in weerwil van een WOB verzoek) openbaar te maken en de raad geheimhouding had opgelegd.

Een volstrekt nutteloze poging tot geheimhouding, omdat de verkoopprijzen van onroerend goed in een openbaar register [kadaster] worden opgenomen.

In het verleden heb een paar keren de gemeentelijke overheid gevraagd om mij de documenten ter inzage te geven waar haar beleid op was gebaseerd, maar dat leverde iedere keer weer problemen op.

Hoewel dit land een Wet Openbaarheid van Bestuur heeft, weten college en raad elkaar telkens weer te vinden in het bedenken van nieuwe manieren om hun gepruts voor de buitenwereld verborgen te houden.

Zoals ook nu weer. B&W stelt ons weliswaar in staat bezwaar te maken tegen een door haar verleende ontheffing, maar verzwijgt, waarvan ze de aanvrager heeft ontheven. [Zodat hij in staat is een camping aan te leggen.]

Bovendien had die ontheffing verleend moeten worden voordat er begonnen was met het aanleggen van de infra-structuur van de camping. Pakweg zo’n drie maanden geleden.

Enfin, als ik het goed heb begrepen gaat de afdeling communicatie van het SED daar nu verandering in brengen en antwoord geven op de vragen die er bij me leven. Ik wacht gespannen af.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: