Kwaliteitszone?

In de brief, die Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de gemeente Enkhuizen schreef (naar aanleiding van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Enkhuizerzand/IJsselmeergebied) komt de volgende passage voor:

Het bestemmingsplan voorziet noch in een bebouwingsvrije en publiek toegankelijke zone van 200 meter langs de dijk (kwaliteitszone) noch in de handhaving van aantrekkelijke open ruimtes teneinde vanaf de dijk een afwisselend beeld op het landschap te realiseren (panoramazone).   

Ik lees hier niet anders dan een (door de provincie geconstateerde) tekortkoming in het bestemmingsplan. 

Het lijkt me voor de hand te liggen, dat de gemeente (die op haar grondgebied uitvoerder is van provinciaal beleid) er voor zorg draagt, dat die tekortkoming in het Bestemmingplan ongedaan wordt gemaakt. En dat de raad (zijnde de toezichthouder van B&W) er op toeziet, dat B&W zich daadwerkelijk van die taak kwijt. 

Maar niets is minder waar. De Enkhuizer politiek heeft geen enkele boodschap aan het uitvoeren van provinciaal beleid. Ze gaan gewoon hun eigen gang en verkopen hun eigen moeder als het zo uitkomt. 

Zo verkopen ze (wat een voor publiek toegankelijk kwaliteitszone had moeten zijn) voor een paar grijpstuivers (ruim één euro m2) aan een ontwikkelaar, die het gebied vervolgens vol mag pleuren met sta-caravans. 

Als een Enkhuizer ondernemer een zonnescherm installeert dat 2 meter langer is dan waarvoor de gemeente een vergunning heeft verleend, mag je er op rekenen dat ze je weten te vinden.

Maar als een 200 meter brede kwaliteitszone voor een appel en een ei wordt verpatst, valt het niemand op. Ook niet degenen, die zich breed maken en beweren dat ze onze belangen behartigen.

Verder heb ik begrepen, dat ook de provincie zich er met een Jantje van Leyden van af probeert te maken. Zodat het uiteindelijk de Raad van State zal zijn, die mag bepalen of ons de (in het vooruitzicht gestelde) kwaliteitszone wel of niet door de neus zal worden geboord. 

Er zit dan ook niets anders op dan om bij het Hoogheemraadschap bezwaar te maken tegen het herziene indelingsplan van de camping, dat inmiddels door haar is goedgekeurd.

Voordat daarover iedereen weer in de stress schiet, het gaat om de indeling van de camping, die op zodanige wijze had moeten gebeuren, dat er voldoende ruimte was gebleven om de (door de provincie in de PRV vastgelegde) kwaliteitszone te realiseren.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: