Participeren.

Morgen kunnen we weer deelnemen aan het door Droomparken georganiseerde participatieproces voor wat betreft het nieuwe recreatiepark.

Het programma is enigszins aangepast en ziet er nu als volgt uit.

 • Terugkoppeling groen/natuur/uitstraling: 10.00 – 11.30 uur
 • Lunch: 11.30 – 12.00 uur 
 • Sessie en workshop openbare ruimte: 12.00 – 13.30 uur 
Wel zo netjes als je Jasper Benus, dagvoorzitter, een mailtje stuurt  dat je komt en voor welk deel van het programma. Mailen naar,   jbenus@dietz.nl
Zie reacties, voor het verslag/memo over de eerste bijeenkomst.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Eén gedachte over “Participeren.”

 1. Memo
  Van: Jasper Benus
  Aan: Deelnemers vervolgsessies participatie Recreatieoord Enkhuizerzand
  Onderwerp: Bundeling inbreng deelnemers – sessie groen/uitstraling vakantiepark
  Datum: 28 februari 2020

  Toelichting
  Op 15 februari jongstleden vonden de eerste twee participatieworkshops voor het plan
  Recreatieoord Enkhuizerzand plaats. Deze sessies gingen over 1) groen en natuur en 2)
  de uitstraling van het vakantiepark. In groepen is over deze twee onderwerpen, onder
  leiding van inhoudelijk experts (architecten, landschapsadviseurs en
  stedenbouwkundigen) nagedacht over welke onderwerpen een plek dienen te krijgen in
  het definitieve plan. De experts zorgen ervoor dat de input wordt doorvertaald naar te
  maken keuzes voor de verdere invulling.
  Opzet voor het vervolg
  Op basis van de input uit de eerste sessies op 15 februari jongstleden, worden keuzes
  voor de verdere uitwerking voorbereid door de inhoudelijk experts. Deze keuzes worden
  op 29 februari aanstaande voorgelegd en getoetst bij de deelnemers. De aanwezigen
  mogen daarbij hun voorkeur uitspreken voor de keuzes die ten grondslag liggen aan de
  verdere uitwerking. De reacties en inbreng op 29 februari wordt gebruikt om de plannen
  verder aan te scherpen in aanloop naar 14 maart, het moment waarop de uitkomsten
  worden teruggekoppeld aan het brede publiek.
  Inbreng op deelthema’s
  Hieronder wordt de belangrijkste input per deelthema weergegeven.
  Groen en natuur
  1. Rietbegroeiing
  a. geen rietbegroeiing bij het strand wel bij het recreatiepark en noordkant
  van de landtong.
  2. Natuurkansen
  a. vlinders in graszone langs de zeemuur
  3. Bestaande bomen
  a. behoud zoveel mogelijk bestaande bomen
  4. Beplanting die vogels trekt, zoals hagen (bijvoorbeeld om parkeerkoffers in te
  pakken)
  5. Been schuttingen, maar natuurlijke afscheidingen gebruiken
  Van: Jasper Benus
  Aan: Deelnemers vervolgsessies participatie Recreatieoord Enkhuizerzand
  Onderwerp: Bundeling inbreng deelnemers – sessie groen/uitstraling vakantiepark
  Datum: 28 februari 2020
  6. Convexe kustboog inrichten voor intensief gebruik; strook tussen zwembad en
  vakantiepark inrichten voor extensief gebruik (o.a. met Vlinder-idylle.
  7. Ecologische stapstenen/stepping stones toepassen binnen het gebied in
  aansluiting op de gebieden ten noorden richting De Ven.
  8. Groenstrook tussen camping en sportvelden als groene verbinding
  9. Creëren van natuurlijke buffer tussen de camping en de wal
  10. Als voorbeeld wordt De Voorooeer in Wevershoof genoemd en Egboetswater bij
  Zwaagdijk.
  11. Men is over het algemeen enthousiast over het plan. Vooral omdat veel
  bestaande natuur eventueel behouden kan worden en de natuur ingeweven is
  over het hele park.
  12. Het gedeelde van de nieuwe camping was vroeger een rustgebied voor de
  natuur met een “wilde” uitstraling. Men gaat deze uitstraling van dat gebied wel
  missen. Daarom zou de focus moeten liggen op het terugbrengen van dit “wilde
  natuur” gevoel. Rust en stilte in een ruiger gebied.
  a. Vlinderydille, liever geen parkinrichting maar een natuurinrichting. De
  sfeer van het nabijgelegen natuurgebied doortrekken in de vormgeving
  van de natuur in het parkgebied. Ook zodat soorten die daar voorkomen
  zich ook kunnen verplaatsen naar het parkgebied.
  13. De focus lag ook op de terugkeer van vogels binnen het ontwikkelgebied. Focus
  op boomvogels in het gebied. Daarnaast mogelijkheden voor watervogels in het
  gebied voor de camping.
  14. Kwaliteit van het water: met bepaalde windrichtingen is er door de uitstekende
  punt niet veel bewegend water in de baai. Veroorzaakt dit geen blauwalg? Hoe is
  dit eventueel wel op te lossen?
  15. Gebied tussen droomparken en de reddingsbrigade inrichten als rustgebied voor
  de natuur.
  16. Gebied tussen reddingsbrigade en nieuwe camping inrichten als intensief
  recreatiegebied.
  17. Witte schuur betrekken/ecologisch centrum plaatsen.
  18. Gebruik van lage struiken als afscherming.
  19. Kindvriendelijke inrichting bij het water, daarbij ook rekening houden met
  verschillende dieptes.
  20. 2 stijlen in het groen: 1 oude stijl behouden en die in 1 lijn doortrekken over het
  gehele gebied. Of, 2 een mix van verschillende groenstijlen verdeeld over het
  hele gebied.
  21. Graag zoveel mogelijk water opvangen en zorgen voor een natuurlijke afwatering
  van regenwater etc.
  Stedenbouwkundige opzet en uitstraling van het recreatiepark
  1. 3 grootste attracties van West Friesland doe er iets mee
  a. ZZM, Sprookjesland, passantenhaven
  b. gehele gebied tot aan de zeemuur was tot 1950 water.
  2. Tweedeling in Enkhuizen
  a. Zuidertoren: vissers , westertoren: boeren
  b. opzet van het recreatiepark en sfeerbeelden sluiten hier goed op aan.
  c. verder uitwerken in kleurstellingen van beschermd stadsgezicht en
  trapgevels
  3. Conceptuele invullingen:
  a. Drijvende woningen
  b. Snouck van Loosenpark
  c. Huidig concept (visserdorp + boerenhoek)
  4. Sfeer/uitstraling:
  a. meerdere sferen, eenheid door eenheid in materialisatie
  b. kleurstelling; steen / hout / zwart / aardse tinten
  5. Doorzetten stijl Vissershoek en Boerenhoek
  a. Vissersdorp: oude groen, gebroken wit
  b. Boerenhoek: groen/diverser qua bouw
  In beide gevallen gebruik van gebroken wit en groentinten
  Inrichting openbare ruimte (vooruitlopend op de eerste sessie)
  Een deel van de tijdens de input uit de sessies op 15 februari gingen hoofdzakelijk over
  de inrichting van de openbare ruimte of lagen op het snijvlak van groen/natuur en de
  uitstraling van het vakantiepark. Volledigheidshalve is deze input ook opgenomen in dit
  verslag.
  22. Wandelpad (boulevard) op strand/ligweide
  a. ligweiden verhoogde ligging (damwand, zitrand) zodat het zand niet
  wegwaait maar voor de wand blijft liggen
  b. wandelpad verhard op de ligweide langs de damwand
  c. zitmogelijkheden langs het wandelpad
  23. Het zou fijn zijn als men weer kon wandelen op de Wagenaardijk.
  24. Parkeren zoveel mogelijk wegwerken in het groen.
  25. Voor een deel parkeren aan bestaande wegen en niet allemaal 1 auto per huisje.
  26. Sommige gebieden kunnen ’s nachts onveilig zijn. Hou hier rekning mee tijdens
  het plaatsen van de verlichten.
  27. Strand en stroming
  a. hoe blijft het zand liggen buiten de landtong?
  b. zijn er beheersmaatregelen noodzakelijk, terugbrengen zand bv
  28. Wandelroutes
  a. aantrekkelijke en logische routes van camping en recreatiepark naar de
  stad
  b. er zijn nu geen vrijliggende wandelpaden, ontwikkel eigen netwerk
  c. een aantrekkelijke route door de grasvelden langs de zeemuur
  29. Trimroutes
  a. gebied wordt gebruikt door diverse sportverenigingen en loopgroepen
  b. mogelijkheden voor bootcamp (ontwikkel met groepen)
  30. Hondenbeleid
  a. gelijk aan nu: aangelijnd in de zomer, vrijlopend in de winter
  b. prullenbakken voor hondenpoep
  31. Speeltoestellen
  a. voor verschillende leeftijden
  b. bij zeemuur en ligweiden
  32. Watersysteem
  a. huidige ligweiden staan in de winter onder water
  b. hoe zie watersysteem er uit met een zomerkade langs de waterlijn?
  33. Omringdijk
  a. los van het park en begraasd door schapen
  b. geen auto-ontsluiting van het park over de dijk
  c. wel fiets en wandelpad over de dijk
  d. een tweede ontsluiting is beter voor de verkeersafwikkeling en
  luchtkwaliteit
  e. een tweede ingang moet er zijn voor veiligheid (noodontsluting)
  34. Toiletten en douches
  a. nu 2 verplaatsbare toiletten en 1 douche, graag permanente voorziening
  op zeker 2 plekken
  b. combinatie met strandwacht, jachthaven, receptie/zwembad
  35. Parkeerplaatsen
  a. bij de ligweide/strand auto’s uit het zicht
  i. heuvel of beplanting
  b. voorkom illegaal parkeren door bezoekers van ZZM, rond het
  recreatiepark
  c. blijven de huidige parkeerplaatsen langs wegen behouden?
  36. Zwemwater
  a. scheiding tussen ondiep (0,4m) en dieper. Duidelijk voor peuters
  b. voldoende diepte voor mensen die willen zwemmen. Het is nu te ondiep,
  dus verdiepen.
  c. Tweede ballenlijn voor makkelijk toezicht
  d. rond het speeltoestel voldoende diepte ivm veiligheid
  e. (doorstromings)maatregelen nodig om blauwalg tegen te gaan? (bv
  inbrengen stroming via afsluitbare duiker in landatong?)
  37. Kitesurfers, komen massaal als de wind goed is
  a. ballenlijn iets schuin zodat ze makkelijk te water kunnen gaan
  b. oeververdediging op een paar plekken toegankelijk maken voor mensen
  diet te water gaan
  38. Catamarans
  a. een eigenveld voor catamarans bij de haven (40 tot 100 boten)
  39. Locatie strandwacht
  a. huidig voorstel is goed voor zwemtoezicht met te ondiep voor de boot
  b. de punt of de jachthaven bieden beter mogelijkheden voor toezicht op het
  grotere water.
  c. optimale positie is afhankelijk van de taken van de strandwacht:
  zwemmers of ook andere gebruikers (surfers, zeilers etc).
  40. ZZM
  a. behoud huidige ontsluiting van de achteringang
  b. loopt wel dwars door het recreatiepark
  c. dijk tussen ZZM en het recreatiepark ook gras en begraasd door schapen
  41. Voetbalvelden en parkeren
  a. huidige situatie is feitelijk niet geschikt voor langsparkeren
  b. maak er met de nieuwe weg éénrichtingssysteem
  c. misschien meer kortsluitingen tussen de twee wegen en geen parkeren
  meer langs de weg maar voor fietsers veilige route
  42. Potentiele functies:
  i. Trimbaan
  ii. Speelplaats voor kinderen
  iii. Ontmoetingsplekken
  iv. Jeu de boulle plek
  v. Muziektent

  Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: