Te treurig voor woorden.

Omdat de heer Bruil naast directeur van Droomparken inmiddels ook directeur van  Orez bv is, wordt vrij algemeen aangenomen, dat Droomparken eigenaar is van Orez.

Dat is niet helemaal waar. De eigenaar van Orez BV (via een reeks BV’s) is ene Adrianus Wilhelmus  Antonius Vos. Woonachtig in Apeldoorn in het hierboven staande optrekje.

Dezelfde mijnheer Vos is ook eigenaar (alweer via een reeks BV’s) van Droomparken en in die hoedanigheid heeft hij de heer Bruil dus benoemd tot directeur van Droomparken en inmiddels ook tot directeur van Orez BV.

Volgens de KvK is Bruil ook directeur van Bruil Leisure BV, waar ook zijn voormalige partner Berma Los enige tijd directeur van is geweest. Dezelfde Berma Los voert ook de directie over Beramco BV.  Het bedrijf, dat de verhuizing van de camping regelt, welke kosten voor de helft door de gemeente worden gedragen.

Over Beramco wist wethouder Struijlaart (tijdens een bijeenkomt met campingbewoners in september 2018) te vertellen, dat hij er op had aangedrongen, dat een onafhankelijke partij zou vaststellen wie er wel of niet mocht mee verhuizen naar de nieuwe camping.

Ik neem aan dat dit bedrijf hem was aanbevolen door de P. Tuin combinatie en het lijkt me niet onredelijk om te veronderstellen, dat die combinatie toen al functioneerde als de stroman voor de heer Bruil.

Bewijs daarvoor is niet te leveren, omdat het college weigert (in het kader van de WOB) gestelde vragen te beantwoorden en haar toezichthouder (de raad) zich liever doof en blind houdt voor wat er nu eigenlijk gebeurd is.

De gemeente beweert bij voortduring dat ze transparant wil zijn, maar doet wel zaken met bedrijven die hun onderlinge verwevenheid achter een woud van BV’s proberen te verbergen.

Maar dat is niet het enige, want de gemeente laat zich ook nog dicteren welke financiële informatie wel of niet mag worden verstrekt.

Men heeft de mond vol over “ondermijning”, maar werkt zelf wel vol overtuiging mee aan  constructies, die volstrekt ondoorzichtig zijn.

Door te weigeren om te antwoorden op vragen, die in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) aan haar worden gesteld.

Ronduit bespottelijk en beschamend dat de raad daar in mee gaat. De prijzen waartegen  onroerend goed wordt gekocht/verkocht worden vermeld in het kadastrale register, dat door iedereen (tegen betaling) kan worden ingezien.

Maar het college weigert vragen daarover te beantwoorden, terwijl de raad zich zonder noemenswaardig verzet geheimhouding laat opleggen. Allemaal te treurig voor woorden.

 

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

3 gedachten over “Te treurig voor woorden.”

 1. Welke rol Bruil speelt is mij niet duidelijk.
  Het ene moment komt alles goed en gaat hij alvast eten met zijn toekomstige campingbewoners, die vanuit de groep huidige campingbewoners mee mogen.
  Het volgende moment wil hij graag bemiddelen tussen de provincie en gemeente en vindt Bruil het onbegrijpelijk, dat provincie en de gemeente er (na zoveel momenten van communicatie) samen niet uit zijn gekomen.
  Dan weer stelt Bruil vast dat de huidige impasse een zaak is voor gemeente en provincie. Waarbij de gemeenteraad er niet van overtuigd is dat het goed komt en draagt die het gemeentebestuur op om alle juridische mogelijkheden direct in te zetten.
  Nu geeft Bruil aan dat hij ook naar de provincie bezwaren gaat indienen, maar waar tegen dan? Want wanneer provincie en gemeente eruit komen en de gemeente met een nieuwe invulling komt van dat gedeelte waartegen de provincie nu bezwaar heeft dan kan het zijn dat Bruil gaat juichen omdat de uitkomst geheel in de lijn van Droomparken gaat liggen waarbij de gemeenteraad ook unaniem akkoord is gegaan.
  Nu gaat Bruil reeds iedereen uitnodigen om invulling te geven aan iets waar tussen nu 11 januari en 18 januari geen verandering zal komen.
  Dat lijkt mij nu meer een taak van de gemeenteraad, die vindt dat haar overeenkomst met Orez uitgevoerd zou moeten worden.
  Tenzij de gemeenteraad al een tijdje weet dat ze totaal geen zeggenschap meer heeft in deze en Droomparken gewoon bepaalt wat er op het EZ gaat gebeuren. Het verklaart voor mij nu wel waarom Bruil graag van iedereen wil weten welke bezwaren wel of geen hout snijdt in Droomparken wijze van werken.

  Like

  1. Ik heb hier verder weinig aan toe te voegen. Alhoewel, ik neem aan dat gemeente en Orez bv gezamenlijk optrekken tegen de provincie om het de gemeente mogelijk te maken haar afspraken t.o.v. Orez (de bouw 200 recreatiewoningen mogelijk te maken) na te komen. Kan de gemeente die afspraak niet nakomen, zo vermoed ik, dan dreigt er mogelijk een schadeclaim van Orez naar de gemeente wegens het niet nakomen van verplichtingen.

   Niet de verplichtingen t.o.v. Droomparken, want die bestaan volgens mij niet. Die kan pas rechten aan de overeenkomst met de gemeente ontlenen als die daar schriftelijk mee heeft ingestemd, wat volgens mij niet het geval is. Al met al heeft de raad het college opgedragen om zich in een juridisch moeras te begeven, zonder dat de gevolgen daarvan ook maar enigszins zijn afgewogen en te overzien.

   De schade die Droomparken eventueel zou kunnen leiden valt volgens mij onder het normale ondernemers risico. Droomparken had kunnen/moeten weten, dat waar Orez over beschikte onderhevig was aan goedkeuring door een hogere overheid.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: