Dagdromers.

Na lang aarzelen gisteren toch maar de nieuwjaarsreceptie bezocht van het Genootschap tot Bevordering van Zelfgenoegzaamheid en Wederzijdse Bewondering (ook wel bekend als de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie).

Er viel namelijk niet uit te sluiten dat de burgemeester iets zou opmerken over het REZ en daar wil ik dan natuurlijk bij zijn. Gelukkig werd ik niet teleurgesteld. De burgemeester liet ons weten het heel bijzonder te vinden, dat een unaniem door de raad genomen besluit (over het REZ) door de provincie was overruled.

Een beetje troebele voorstelling van zaken. De provincie heeft de raad niet “overruled”. De provincie heeft (op een klein gebied na) ingestemd met het bestemmingsplan, dat (als er voor 1 februari geen nieuwe bezwaren worden ingediend) gewoon (vanaf die datum) onherroepelijk wordt vastgesteld.

Het relatief kleine gebied dat daarvan is uitgesloten betreft de locatie waar de gemeente reeds een overeenkomst had gesloten over de bouw van 200 vakantiewoningen. Alleen voor dat kleine gebied zal het bestemmingsplan (voorlopig) niet in werking treden en zal er een nieuw plan moeten worden gemaakt. Noodzakelijk geworden, omdat een eerder plan (voor dat gebied) door de gemeente was ingetrokken.

Wellicht had de gemeente er verstandiger aan gedaan om het (in mei 2015) door de provincie gegeven advies op te volgen. Om eerst de ruimtelijke ambities voor het gebied vast te leggen. Alvorens men daarover  (met private partijen) ging onderhandelen.

Anders gezegd, eerst een bestemmingplan vaststellen en dan pas onderhandelen over de invulling door private partijen.

Maar dat zou betekenen, dat het college enige blaam zou treffen voor de gevolgde gang van zaken. Een dergelijke gewaagde opvatting is natuurlijk uit den boze.

Althans in de ogen van het college en daarmee ook in de ogen van haar toezichthouder, de gemeenteraad.

Want zoveel is inmiddels duidelijk, dat zijn sinds het raadsbrede akkoord, twee handen op één buik. Dat zie ik niet alleen, dat zal de provincie inmiddels ook zijn opgevallen en daarom zal het feit, dat de raad een unaniem besluit heeft genomen over een drastisch gewijzigd bestemmingsplan weinig indruk maken.

Al was het maar, omdat de raad zichzelf niet de tijd gunde om het plan (dat 900 pagina’s omvat) te bestuderen. Maar er van uitging dat (zoals fractievoorzitter Keesman het verwoordde) het allemaal wel zou kloppen.

Natuurlijk zal Droomparken de in haar bezit zijnde aanspraken t.o.v. de gemeente niet zo maar opgeven. Dus vroeg of laat zal er gebouwd gaan worden in het recreatieoord.

De vraag is alleen hoeveel. De 200 huizen die de gemeente is overeengekomen met OREZ bv of het aantal dat in het participatietraject (dat binnenkort van start gaat) als wenselijk en haalbaar zal worden beschouwd?

De regie voor dit alles ligt echter allang niet meer bij het college of de raad, maar bij de toekomstige eigenaar van het recreatieoord, Droomparken.

En ik moet zeggen dat ze die regie op voortvarende wijze ter hand heeft genomen.

Ik kijk er naar uit om met Droomparken samen te werken in het participatieproces, dat  inmiddels (overeenkomstig de wensen van college en raad) in gang is gezet.

Een samenwerking die (in de afgelopen 10 jaar) nooit is gelukt met college en raad.

Waarschijnlijk omdat het Enkhuizer gemeentebestuur (ieder keer weer) aantoont, dat het voornamelijk bestaat uit dagdromers, die alleen maar hun eigen belangen najagen en niet het belang van Enkhuizen.

Daarom dit filmpje over een overdreven opgewekte jongedame, die geen oog heeft voor haar omgeving, maar voor zichzelf een droomwereld heeft geschapen.

Min of meer hetzelfde waar de Enkhuizer raad zich in heeft gespecialiseerd.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

2 gedachten over “Dagdromers.”

  1. Ik ben bang dat je niet helemaal begrijpt hoe de situatie in elkaar steekt. De raad heeft een bestemmingsplan aangenomen dat, als er geen bezwaren worden ingediend, vanaf 1 februari onherroepelijk is vastgesteld.

   Als er voor 1 februari wel bezwaren worden ingediend, dan vindt die onherroepelijke vaststelling niet eerder plaats dan nadat de rechter uitspraak heeft gedaan over die bezwaren en die uitspraak is, dat de bezwaren verworpen zijn.

   De provincie heeft, door middel van een reactieve aanwijzing, een deel van het bestemmingsplan buiten werking gesteld. Om de raad in staat te stellen het plan zodanige aan te passen, dat het voor de provincie acceptabel is.

   De provincie heeft dus niet zozeer de raad overruled. Ze stelt de raad in staat om aanpassingen van het plan, (waar de provincie in haar zienswijze op had aangedrongen) door te voeren. Tot het tijdstip waarop dat is gebeurd, is het bestemmingsplan niet van toepassing in het aangewezen gebied.

   Er moet voor dat gebied dus een nieuw plan worden gemaakt, rekening houdende met de wensen van de provincie. Maar er is meer. College en raad zijn (in een moment van verstandsverbijstering) ook met Droomparken overeengekomen, dat belangstellende/belanghebbende partijen betrokken zullen worden bij het maken van dat nieuwe plan.

   Hoewel de uitnodiging dus voor iedereen geldt, hebben degene die een zienswijze hebben ingediend een streepje voor in de zin, dat ze individueel worden uitgenodigd. De rest zal zich moeten aanmelden tijdens de bijeenkomsten.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: