De gevolgen overzien.

Ik schreef gisteren over de geschatte verkeersintensiteit (buiten het plangebied) nadat de herinrichting is gerealiseerd. Niet valt uit te sluiten, dat door de toename van het verkeer vanuit het plangebied, elders verkeersmaatregelen zullen moeten worden genomen om tot een goede afwikkeling te komen.

En hoewel de gemeente zich op de borst slaat vanwege het feit dat de herinrichting van het REZ kostenneutraal wordt uitgevoerd, geldt dat alleen voor het plangebied zelf en niet voor de aan- en afvoerwegen.

Het rapport over de te verwachten verkeersintensiteit (dat deel uitmaakte van het door de raad goedgekeurde bestemmingsplan) geeft aan geen problemen te voorzien voor wat betreft de afhandeling van het verkeer. Zelfs niet als het ZZM een parkeervoorziening zou hebben gekregen met 350 plaatsen.

Ik heb tegen die opvatting een zienswijze ingediend en er op gewezen dat het aantal verkeersbewegingen voortvloeiende uit de aanwezigheid van SWL in het rapport als gemiddelde wordt gehanteerd, terwijl er voor alle andere functies word uitgegaan van het maximaal aantal verkeersbewegingen.

Zou men voor SWL ook het beginsel van het maximale aantal bewegingen gehanteerd hebben, dan zou SWL (op topdagen) een viervoud genereren van het aantal bewegingen waarmee nu rekening is gehouden. Ik heb dat een methodologische fout genoemd.

Je kunt gemiddelden en maximale waarden niet bij elkaar optellen om vervolgens de som van het geheel als een “maximale” waarde voor te stellen.

Door vast te blijven houden aan 200 huisjes (de raad heeft het college opgedragen om in beroep te gaan tegen het besluit van de provincie) lopen we wel degelijk het gevaar dat er uiteindelijk toch aanvullende verkeersmaatregelen moeten worden genomen op de Dreef . Waarvan de kosten volledig voor de gemeente zullen zijn.

Enfin, ik heb er op gewezen en heb een zienswijze ingediend, maar met de gemakzucht die college en raad nu eenmaal eigen is, hebben ze er (zoals gebruikelijk bij alles wat ik de afgelopen 10 naar voren heb gebracht) geen aandacht aan besteed.

Gelukkig voor de bewoners van de Bloemenbuurt schat ik de kans, dat de gemeente haar procedure tegen de provincie succesvol kan afronden, bijzonder laag in, met als direct gevolg een aanzienlijk kleiner park en dus ook minder verkeersbewegingen.

Maar het is natuurlijk treurig, dat je op basis van krakkemikkige rapporten besluiten neemt, zonder enig besef wat de gevolgen er van zijn.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: